Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa instalacji technologicznej przy ul. Augustówka 36

Budowa instalacji technologicznej przy ul. Augustówka 36

  Drukuj
 

Warszawa, 15.10.2010 r.OŚ-IV-UII-SYP-76242-103-15-10INFORMACJA

o wydaniu decyzji
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że Prezydent m.st. Warszawy wydał decyzję Nr 865/OŚ/2010 z dnia 12 października 2010 r., znak: OŚ-IV-UII-SYP-76242-103-14-10 o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty magazynowej i instalacji technologicznej zasilającej Laboratorium Testowania Ogniw Paliwowych w gazy specjalne na terenie Instytutu Energetyki JBR na dz. ew. nr 42/4, obręb 1-05-14 przy ul. Augustówka 36 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, którego Inwestorem jest Instytut Energetyki JBR.
Ponadto informuje się, że dane o ww. decyzji zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.
Z treścią decyzji można się zapoznać w siedzibie Biura, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. 415, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8.00 – 16.00.z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Magdalena Sieradzka

 
 
Wprowadził Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-10-2010
Aktualizujący Laszuk Sylwia (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-10-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 18-10-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-10-2010
Liczba odwiedzin: 656
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe