Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa parkingów przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka.

Budowa parkingów przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka.

  Drukuj
 

Warszawa, 15.02.2010r.


OŚ-IV-AOR-76242-10-27-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że:
- Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 31/OŚ/2010 z dnia 11.02.2010r., znak: OŚ-IV-AOR-76242-10-26-09,
uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingów dla nie mniej niż 300 samochodów osobowych w ramach realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze wraz z wjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach ew. nr 20/2, 21, 19/3, 92, 96/1, 38/3, 39/2, 40, 41, 42 obręb 4-01-27 przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy.
Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z ww. postanowieniem w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, Plac Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, w poniedziałki, środy i piątki w godz. 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 15-02-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 15-02-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 16-02-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-02-2010
Liczba odwiedzin: 780
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe