Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sprawnej.

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Sprawnej.

  Drukuj
 

Warszawa, 20.01.2010r.


OŚ-IV-AOR-76242-10-20-09


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem znak: RDOŚ-14-WPN-II-MSP-6633-2/15/09 z dnia 21.12.2009r., oraz postanowieniem znak: RDOŚ-14-WPN-II-MSP-6633-2/15-1/09 z dnia 8.01.2009r. wydał opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami w parterze wraz z wjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 25 79 312, w godzinach pracy Urzędu tj.: w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Jacek Lolo

 
 
Wprowadził BZMW/mbazyl 20-01-2010
Aktualizujący bzmw/mbazyl 20-01-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 22-01-2010
Publikujący Makarewicz Andrzej (Gabinet Prezydenta (GP)) 22-01-2010
Liczba odwiedzin: 687
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe