Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2010 > Budowa Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej "Marina Mokotów 2" w rej. ul.Racławickiej i Żwirki i Wigury.

Budowa Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej "Marina Mokotów 2" w rej. ul.Racławickiej i Żwirki i Wigury.

  Drukuj
 

Warszawa, 01.04.2010r.


OŚ-IV-SKI-76242-10-15-09


ZAWIADOMIENIEZgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem Nr 62/OŚ/2010 znak: OŚ-IV-SKI-76242-10-14-09 z dnia 01.04.2010r., uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Zabudowy Wielofunkcyjnej „Marina Mokotów 2” w rejonie ulic Racławickiej i Żwirki i Wigury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, pok. nr 414, tel. 25 79 312, w poniedziałki, środy i piątki w godzinach pracy Urzędu 8.00 - 16.00.


z up. Prezydenta
Główny Specjalista

/------/
Marta Skowron

 
 
Wprowadził Brągoszewska Paulina (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 02-04-2010
Aktualizujący Paulina Jabłońska 02-04-2010
Zatwierdzający bzmw/adrewniak 06-04-2010
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-04-2010
Liczba odwiedzin: 691
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe