Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2009 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2009)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2009)

  Drukuj
 

Przebudowa strzelnicy ćwiczebnej KGP przy ul. Iwickiej.
Warszawa, 16.12.2009r. OŚ-IV-PBO-76242-355-5-09 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2010
Przebudowa strzelnicy ćwiczebnej KGP przy ul. Iwickiej.
Warszawa, 16.12.2009r. OŚ-IV-PBO-76242-355-2-09 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2010
Przebudowa strzelnicy ćwiczebnej KGP przy ul. Iwickiej.
Warszawa, 16.12.2009r. OŚ-IV-PBO-76242-355-3 -09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2010
Przebudowia krytej strzelnicy ćwiczebnej KGP przy ul.Iwickiej.
Warszawa, 16.12.2009r. OŚ-IV-PBO-76242-355-4-09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2010
Budowa Centrum–Handlowo-Usługowego Mera Centrum przy ul.Poezji
Warszawa, 16.12.2009r. OŚ-IV-PBO-76242-329-6-09 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2010
Budowa miejsc parkingowych przy ul. Zawodzie.
Warszawa, 5.01.2009r. OŚ-IV-DSZ-76242-6-72-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Po ponownym rozpatrzeniu wniosku SITA POLSKA Sp. z o.o., złożonym w dniu 9 kwietnia 2008r., w związku z postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie z dnia 24 lipca 2009r., znak: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. W.A. Mozarta/ul. Wróbla
Warszawa, 05.10.2010r. OŚ-IV-PBO-76242-283-18-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa parkingów podziemnych i naziemnych przy ul. Wenedów.
Warszawa, 04.01.2010r. OS-IV-IKU-76242-22-25-09 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa linii tramwajowej na Tarchomin.
Warszawa, 21.12.2009r. OS-IV-IKU-76242-16-42-09 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa miejsc postojowych w Dzielnicy Targówek.
Warszawa, 31.12.2009r. OŚ-IV-IKU-76242-24-11-09 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa miejsc postojowych w Dzielnicy Targówek.
Warszawa, 04.01.2010r. OŚ-IV-IKU-76242-24-10-09 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa miejsc postojowych w Dzielnicy Targówek.
Warszawa, 31.12.2009r. OŚ-IV-IKU-76242-24-13-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa miejsc postojowych w Dzielnicy Targówek.
Warszawa, 04.01.2010r. OŚ-IV-IKU-76242-24-12-09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-01-2010
Budowa układu drogowego przy stacji metra "Słodowiec".
Warszawa, 22.12.2009r. OŚ-IV-SPA-76242-36-8-09 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Przebudowa układu drogowego przy stacji metra „Słodowiec”.
Warszawa, 22.12.2009r. OŚ-IV-SPA-76242-36-6-09 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Przebudowa układu drogowego przy stacji metra "Słodowiec"
Warszawa, 22.12.2009r. OŚ-IV-SPA-76242-36-5-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: -art. 64 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Przebudowa układu drogowego przy stacji metra "Słodowiec".
Warszawa, 22.12.2009r. OŚ-IV-SPA-76242-36-7-09 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Modernizacja trasy tramwajowej na odc.Dw.Wileński-Żerań Wsch.
Warszawa, 2009-12-22. OŚ-IV-AOR-76242-8-32-09 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Modernizacja trasy tramwajowej na odc.Dw.Wileński-Żerań Wsch.
Warszawa, 2009-12-22. OŚ-IV-AOR-76242-8-32-09 ZAWIADOMIENIE Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji trasy tramwajowej na odc. Dworzec Wileński – pętla Żerań Wschodni. Zgodnie z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009
Modernizacja kanalizacji ścieków przemysłowych przy ul.Boh.Warszawy 2.
Warszawa, 18.12.2009r. OŚ-IV-DSZ-76242-18-26-09 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 00-015 Warszawa Zgodnie z: -art. 106 § 1 Kpa, -art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2009

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe