Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2008 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2008)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2008)

  Drukuj
 

Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy Jez.Gocławskim.
Warszawa, 30.12.2008r. OS-IV-DSZ-76242-2-17-07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa drugiej jezdni ul.Kasprowicza w D.Bielany.
Warszawa, 23.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-179-9-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa drugiej jezdni ul.Kasprowicza w D.Bielany.
Warszawa, 23.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-179-7-08 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza w D.Bielany.
Warszawa, 23.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-179-8-08 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku miasta stołecznego Warszawy, złożonego w dniu 9 października 2008r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Modernizacja i rozbudowa ZUSOK przy ul.Gwarków 9 w D.Targówek.
Warszawa, 1.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-196-12-08 INFORMACJA Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy Jez.Gocławskim.
Warszawa, 23.12.2008r. OŚ-IV-JFI-76242-23-4-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art.153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2008
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy Jez.Gocławskim.
Warszawa, 23.12.2008r. OS-IV-JFI-76242-23-6-08 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku Bouygues Immobilier Polska Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2008r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej z funkcją ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2008
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy Jez.Gocławskim.
Warszawa, 23.12.2008r. OŚ-IV-JFI-76242-23-5-08 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2008
Przebudowa stacji elektroenergetycznej przy ul. Ochockiej.
Warszawa, 22.12.2008r. OŚ-IV-SPA-76242-18-18-08 ZAWIADOMIENIE Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji elektroenergetycznej 110/15 KV RPZ Ursus ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2008
Budowa budynku biurowo-usługowego przy Al. Jerozolimskich.
Warszawa, 22.12.2008r. OŚ-IV-SPA-76242-24-7-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2008
Budowa budynku biurowo-usługowego przy Al. Jerozolimskich.
Warszawa, 22.12.2008r. OŚ-IV-SPA-76242-24-9-08 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że załatwienie wniosku NIMBUS REAL Sp. z o.o. z dnia 14 listopada 2008r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2008
Budowa budynku biurowo-usługowego przy Al. Jerozolimskich.
Warszawa, 22.12.2008r. OŚ-IV-SPA-76242-24-8-08 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2008
Rozbudowa Al. Dzieci Polskich w Dzielnicy Wawer.
Warszawa, 18.12.2008. OS-IV-ZKO-76242-3-13-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2008
Budowa drogi publicznej tj. ul. Tynkarskiej.
Warszawa, 13.08.2008r. OS-IV-ZKO-76242-17-5-08 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2008
Przebudowa pl. Weteranów 1863 r. z budową Praskiego Domu Kultury
Warszawa, 18.12.2008r. OŚ-IV-DSZ-76242-5-23-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49 Kpa oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2008
Budowa drogi publicznej tj. ulicy Tynkarskiej.
Warszawa, 18.12.2008r. OŚ-IV-DSZ-76242-7-10-08 ZAWIADOMIENIE Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi publicznej tj. ulicy Tynkarskiej na odcinku od ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2008
Przebudowa pl. Weteranów 1863 r. z budową Praskiego Domu Kultury
Warszawa, 18.12.2008r. OŚ-IV-DSZ-76242-5-23-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 49 Kpa oraz art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2008
Rozbudowa szpitala przy ul. Madalińskiego 25.
Warszawa, 18.12.2008r. OŚ-IV-DSZ-76242-18-16-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 106 K.p.a., -art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2008
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Głębockiej.
Warszawa, 12.12.2008r. OS-IV-ZKO-76242-16-19-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 51 ust. 3 pkt 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r., Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), -§ 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady Ministrów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2008
Budowa węzła „Łopuszańska-Kleszczowa”
Warszawa, 16.12.2008r. OS-IV-ZKO-76242-26-11-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2008

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe