Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Wszczęte i toczące się > 2007 > Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2007)

Ochrona środowiska - informacjami dot. wszczętych i toczących się postepowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia (2007)

  Drukuj
 

Modernizacja trasy tramwajowej WZ od pętli Cmentarz Wolski do Dworca Wileńskiego w ulicach: Wolskiej: od ulicy Fort Wola do Al. Solidarności i w Al. Solidarności, od ul. Wolskiej do ul. Targowej, w Dzielnicach: Wola, Śródmieście i Praga Północ.
Warszawa, 28.12.2007r. OŚ-IV-UI-IK/7624/36/18118/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późń. zm.), -§ 3 ust. 1 pkt 57 rozporządzenia Rady ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Modernizacja trasy tramwajowej WZ od pętli Cmentarz Wolski do Dworca Wileńskiego w ulicach: Wolskiej: od ulicy Fort Wola do Al. Solidarności i w Al. Solidarności, od ul. Wolskiej do ul. Targowej, w Dzielnicach: Wola, Śródmieście i Praga Północ.
Warszawa, 1.01.2007r. OŚ-IV-UI-IK/7624/36/18116/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. z dnia 8.11.2007r., uzupełniony w dniu 19.12.2007r., o wydanie decyzji o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Modernizacja trasy tramwajowej WZ od pętli Cmentarz Wolski do Dworca Wileńskiego w ulicach: Wolskiej: od ulicy Fort Wola do Al. Solidarności i w Al. Solidarności, od ul. Wolskiej do ul. Targowej, w Dzielnicach: Wola, Śródmieście i Praga Północ m. st.
Warszawa, 28.12.2007r. OŚ-IV-UI-IK/7624/36/18117/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa, stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. z dnia 8.11.2007r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2008
Budowa oczyszczalni ścieków technologicznych.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-IV-UI-BG/7624/56/18004/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Modernizacja ciągu ulicy Marsa – Żołnierska.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/671/17989/06/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 290/OŚ/2007r. z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2007
Budowa II linii metra.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/393/17992/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 289/OŚ/2007r. z dnia 20.12. 2007r. przekazał ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2007
Budowa garaży podziemnych przy ul. Prystora.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-IV-UI-DS/7624/39/17774/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 51 ust. 3 pkt 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), -§ 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej ul. Nocznickiego.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-IV-UI-IK/7624/20/17978/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późń. zm.), - § 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej ul. Nocznickiego.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-IV-UI-IK7624/20/ 17980 /07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa, stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku TK Polska Operations S.A. ul. Mszczonowska 2, 01-254 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa garaży podziemnych przy ul. Prystora.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-IV-UI-DS/7624/39/17775/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej ul. Nocznickiego.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-IV-UI-IK/7624/20/17979/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa., Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Modernizacja Ośrodka Tor Łyżwiarski Stegny
Warszawa, 20.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-IK/7624/336/17877/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 106 K.p.a., - art. 48 ust. 2 pkt 1 a i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późń. zm.), - § 3 ust. 1 pkt ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa centrum handlowo-usługowego przy ul.Puławskiej 2.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/272/17808/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 106 K.p.a., -art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1 a i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późń. zm.), -§ 3 ust. 1 pkt ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2007
Budowa centrum handlowo-usługowego przy ul. Puławskiej 2.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/272/17810/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2007
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy Jeziorze Gocławskim, na obszarze wydzielonym ulicami Al. Stanów Zjednoczonych, Anińską – Jana Nowaka Jeziorańskiego oraz rewitalizacji parku publicznego nad Jeziorem Gocławskim.
Warszawa, 14.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/350/17685/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 280/OŚ/2007 z dnia 13.12.2007r., znak: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2007
Budowa stacji bazowej przy ul. Nowolipki 12
Warszawa, 14-12-2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JL/7624/344/17691/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późn. zm.), - § 3 ust. 1 pkt e) rozporządzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2007
Przebudowa stacji bazowej przy Al. Solidarności 117.
Warszawa, 14.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/217/17673/07 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku Sferia S.A. złożonego w dniu 13.06.2007r., w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji bazowej firmy Sferia S.A. „BTS 19 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2007
Przebudowa stacji bazowej przy Al. Solidarności 117.
Warszawa, 14.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/217/17671/07 Wojewoda Mazowiecki Wydział Środowiska i Rolnictwa Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa Zgodnie z: - art. 106 K.p.a., - art. 48 ust. 2 pkt 1 i art. 378 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), - § 2 ust. 1 pkt 7 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2007
Przebudowa stacji bazowej przy Al. Solidarności 117.
Warszawa, 14.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/217/17672/07 Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa Zgodnie z: - art. 106 K.p.a., - art. 48 ust. 2 pkt 1a i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), - § 2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2007
Przebudowa ul. Orkana
Warszawa, 13.12.2007r. UD-IV-WOŚ-B/DB/7624/DŚ/6/07/5409 ZAWIADOMIENIE Na podstawie: Art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z uchyleniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzji nr 44/DŚ/2007 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-12-2007

1, 2, 3, 4, 5
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe