Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Skany decyzji środowiskowych > Skany decyzji środowiskowych

Skany decyzji środowiskowych

  Drukuj
 

Decyzja nr 318/7/OŚ/2021 z 30 czerwca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.117.2020.IOS
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2021
Decyzja nr 317/OŚ/2021 z 30 czerwca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.109.2020.APA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum danych, zlokalizowanego na planowanej do oddzielnego wydzielenia geodezyjnego ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Decyzja nr 304/OŚ/2021 z 24 czerwca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.118.2020.WKA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określająca warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-06-2021
Decyzja 309/OŚ/2021 z 24 czerwca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.UPR
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, a także obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Decyzja nr 243/OŚ/2021 z 31 maja 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220. 24.2019.MDA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-06-2021
Decyzja 295/OŚ/2021 z 17 czerwca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami: usługowymi - hotelowo - mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2021
Decyzja nr 229/OŚ/2021 z 31 maja 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.174.2020.JFI
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, a także obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2021
Decyzja 287/OŚ/2021 z 18 czerwca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.71.2020.UPR
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, a także obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Decyzja nr 291/OŚ/2021 z 18 czerwca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.57.2020.IOS
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2021
Decyzja nr 258/OŚ/2021 z 9 czerwca 2021 r. znak OŚ-VI-UII.6220.83.2020.APA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków garażowych wielostanowiskowych z usługami w części parteru wraz z infrastukturą techniczną i drogową na dz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Decyzja nr 264/OŚ/2021 z 10 czerwca 2021 znak OŚ.IV.UII.6220.135.2018.NMA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego o funkcji hotelowej wraz z częścią biurową z garażem podziemnym na dz. ewid. nr 63, obręb 6-04-07, przy ul. Prądzyńskiego 21 w Dzielnicy Wola m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2021
Decyzja nr 257/OŚ/2021 z 8 czerwca 2021 r. znak OS-IV-UII.6220.129.2020.SPA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na przebudowie napowietrznego pola nr 3 rozdzielni 110kV na stacji elektroenergetycznej RPZ "Młociny", na dz. ewid. nr 10, obręb 7-11-04, przy ul. Tomasza Nocznickiego 6A w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2021
Decyzja nr 150/OŚ/2021 r. z 22 kwietnia 2021 znak OŚ-IV-UII.6220.6.2020.JFI
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-06-2021
Decyzja nr 211/OŚ/2021 z 24 maja 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.12.2020.WKA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-06-2021
Decyzja nr 212/OŚ/2021 z 19 maja 2021 r. OŚ-IV-UII.6220.60.2020.IOS
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ewid. nr 18/9, 19/10, 20/10, 22/10, 23/12, 24/17, 26/20, 27/11, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2021
Decyzja nr 215/OŚ/2021 z 24 maja 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220134.2019.UPR
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, fragmentem projektowanej drogi 11KD-D, elementami zagospodarowania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021

1, 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe