Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Skany decyzji środowiskowych > 2021 > Skany decyzji środowiskowych

Skany decyzji środowiskowych

  Drukuj
 

Decyzja nr 445/OŚ/2021 z 31 sierpnia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.168.2020.SYP
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 111/1, 111/41 obręb 6-11-02 w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2021
Decyzja nr 408/OŚ/2021 z 6 sierpnia 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220.7.2021.DRY
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji regazyfikacji ciekłego azotu” na działce ewid. nr 89, obręb 1-08-24, przy ul. Poleczki 19 w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-08-2021
Decyzja nr 435/OŚ/2021 z 23 sierpnia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.20.2021.IOS
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2021
Decyzja nr 432/OŚ/2021 z 19 sierpnia 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220.36.2020.DRY
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek unikania, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2021
Decyzja nr 407/OŚ/2020 z 30 lipca 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.131.2020.EKO
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej instalacji paliwowej o dwa nowe ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2021
Decyzja 410/OŚ/2021 z 6 sierpnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.184.2020.UPR
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, a także obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2021
Decyzja 409/OŚ/2021 z 6 sierpnia 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.92.2020.UPR
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, a także obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2021
Decyzja nr 382/OŚ/2021 z 30 lipca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.150.2020.WKA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia oraz obowiązek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-08-2021
Decyzja nr 394/OŚ/2021 z 4 sierpnia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.143.2018.JKO
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu dwóch budynków o funkcji usługowo-biurowej i usługowo-biurowo-mieszkaniowej wraz z garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-08-2021
Decyzja nr 402/OŚ/2021 z 5 sierpnia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.126.2019.SPA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2021
Decyzja nr 393/OŚ/2021 z 30 lipca 2021 r. znak OŚ-VI-UII.6220.113.2020.APA
Decyzja Prezydenta m.st. warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2021
Decyzja nr 383/OŚ/2021 z 30 lipca 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220.51.2020.MDA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania” zlokalizowanego na terenie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2021
Decyzja nr 373/OŚ/2021 z 27 lipca 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220.21.2020.MDA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie stacji paliw na terenie Zakładu Sprzętu i Transportu spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-08-2021
Decyzja nr 372/OŚ/2021 z 21 lipca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.97.2020.SYP
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnego zbiornika i instalacji AdBlue z dystrybutorem na terenie stacji paliw Orlen nr 212, na dz. ew. nr 5 obręb 4-09-08, przy ul. Radzymińskiej 283 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Decyzja nr 367/OŚ/2021 z 16 lipca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, a także obowiązek unikania, zapobiegania i ograniczania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Decyzja nr 346/OŚ/2021 z 13 lipca 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220.10.2020.MDA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach inwestycji polegającej na budowie budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2021
Decyzja nr 330/OŚ/2021 z 5 lipca 2021 r. znak OŚ-IV-UI.6220.38.2020.DRY
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji instalacji dwóch agregatów prądotwórczych na istniejących fundamentach zlokalizowanego na dz. ewid. nr 27, obręb 4-07-05, przy ul. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-07-2021
Decyzja 331/OŚ/2021 z 6 lipca 2021 r., znak sprawy OŚ-IV-UI.6220.43.2020.MSK
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na rozbiórce obiektów istniejącej stacji paliw i budowie w tym miejscu nowej stacji paliw przy al. 3 Maja 1A na dz. ewid. nr 5 obręb 5-06-03 w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-08-2021
Decyzja 321/OŚ/2021 z 30 czerwca 2021 r., znak sprawy OŚ-IV-UI.6220.12.2020.AOR
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy ustalająca środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie” na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2021
Decyzja nr 327/OŚ/2021 z 5 lipca 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.133.2020.WKA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia oraz określająca warunki, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy ooś oraz obowiązek działań, o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 2 lit. b ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2021

1, 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe