Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 27 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.10.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 7/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 obręb 1-06-73, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 27 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2020.MDA nr pisma w sprawie:33 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 7/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 obręb 1-06-73, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 27 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-04-2021
Budowa na terenie EC Siekierki instalacji wyprowadzenia ciepła w wodzie sieciowej, doprowadzenia pary i galerii nawęglania zlokalizowanego na terenie Elektrociepłowni Siekierki, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.51.2020.MDA  Nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2021
Budowa zespołu magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 109, obręb 2-09-09 w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 27 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.172.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2021
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.57.2020.IOS nr pisma w sprawie: 36 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową w części budynków, garażami podziemnymi, drogami wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2021.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową w części budynków, garażami podziemnymi, drogami wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2021.UPR nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z funkcją usługową w części budynków, garażami podziemnymi, drogami wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu (…) przy ul. Łopuszańskiej 23 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.25.2021.UPR nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2021
Rozbudowa budynku hotelu wraz z budową części biurowej, konferencyjnej, budową garażu podziemnego, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Sierpnia 1, w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.43.2020.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2021
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej, drogi gminnej nr 640052W, drogi gminnej nr 640275W w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.5.2020.WKO nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Rozbudowa cz. tech. stacji A1 Kabaty wraz z przebudową i rozbiórką części tunelu szlakowego B1 oraz rozbudową cz. tech. układu torowego stacji A1 Kabaty, przy al. KEN w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 22 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.128.2020.IOS  nr pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacją gazową, gazowymi kotłowniami kontenerowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ewid. nr 139, 30/9, 30/11 obręb 4-16-26 przy ul. Kąty Grodziskie 19 i 23
Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, z częścią usługową w parterze, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Sochaczewskiej
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.18.2021.KSZ ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, z częścią usługową w parterze, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Sochaczewskiej
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.18.2021.KSZ ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Budowa dziesięciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, fragmentem projektowanej drogi 11KD-D(…) przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 26 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2019.UPR nr pisma w sprawie: 46 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Budowa budynków usługowo-magazynowo-produkcyjnych przy ul. Improwizacji i ul. K. Wóycickiego w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2020.EKO  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną (...) przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2021.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Rozbudowa stacji paliw płynnych E.Leclerc w Warszawie na działce ew. nr 6, obręb 1-10-19, przy ul. J. Ciszewskiego, w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.53.2019.DRY INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi (...) przy ul. Bokserskie
Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.124.2020.MST nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021

<< < 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe