Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Budowa stacji paliw Orlen przy ul. Marywilskiej w Dzielnicy Białołęka
 Warszawa, 10 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.47.2020.MDA Nr pisma w sprawie:13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.29.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Etapowa rozbudowa i przebudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA (nr pisma w sprawie: 107) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Budowa urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na terenie projektowanego obiektu magazynowo-biurowego, na dz. ewid. nr 13/2, obręb 2-06-13, przy ul. Janka Muzykanta róg ul. Hipotezy w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.16.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnych oraz infrastrukturą techniczną, na dz. ewid. nr 11/1, 11/2, 12 obręb 1-08-08 przy ul. Marynarskiej /Suwak w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 10 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.141.2020.JFI nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej (drukarni), budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 10 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2020.UPR nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, na dz. ewid. nr 30/4, 31, 32, 33/1, 34/1, 35/1 obręb 4-16-25, przy ul. Hemara w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.3.2021.JFI nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-05-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa sieci cieplnej 2xDn400 i 2xDn350 z kierunku komory J-9/L-7 ul. Nowoczłuchowska - ul. Szeligowska
Warszawa, 10 maja 2021 r. UD-I-WOŚ-B.6220.7.2021.AFL Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą tech. przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 maja 2020 r. Znak sprawy: ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami z usługami w parterach, garażem podziemnym oraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą tech. przy ul. Modlińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.51.2019.IOS  nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE godnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej” w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 6 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Rozbudowa drogi powiatowej ul. Bartyckiej na odc. od ul. Czerniakowskiej do ul. Gościniec wraz z rozbudową drogi gminnej ul. Nadrzecznej na odc. od ul. Gościniec do ul. Bananowej” w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 6 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2020.WKA nr pisma w sprawie: 45 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Rozbudowa instalacji radiokomunikacyjnej o instalację zwiększającą pojemność sieci POLKOMTEL INFRASTRUKTURA- BT11504 LITEWSKA na działce ewid. nr 68, obręb 5-05-11, przy al. Szucha 16
Warszawa, 5 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.17.2021.WKA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchniami usługowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Oś Królewska
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.101.2017.EMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Marywilskiej
Warszawa, 11 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.77.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-05-2021
Budowa i eksploatacji budynku magazynowo-usługowo-produkcyjnego, przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Warszawa, 7 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.126.2019.SPA       nr pisma w sprawie: 52 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-05-2021
Budowa studni wierconej o wydajności pow. 10,0 m3 przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 5 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.30.2020.DRY INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-05-2021
Budowa studni wierconej o wydajności pow. 10,0 m3 przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 5 maja 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.30.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-05-2021
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą” zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 30 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.4.2020.DRY       nr pisma w sprawie: 38 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-05-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe