Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Budowa hali technologiczno-magazynowej i nawy magazynowej hali sortowni dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 2 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.41.2019.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: − art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5, 6/5 i 6/6 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2019.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-04-2021
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, przy ul. Janka Muzykanta w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.93.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-04-2021
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącego budynku produkcyjnego firmy Piekarnie Lubaszka sp. z o.o. z częścią biurową, placami manewrowymi przy ul. Szlacheckiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.90.2020.SPA  INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo - usługowego z zespołem socjalno - biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Bukowieckiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.45.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa wielofunkcyjnego centrum Wilanów Park w skład którego wchodzą budynek handlowo – usługowy, teren zieleni urządzonej, hotel, budynek biurowy (…) przy ul. Uprawnej, ul. Przyczółkowej, ul. Karuzela oraz Alei Rzeczypospolitej
Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.39.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych przy ul. Leszczyńskiego 33 w Dzielnicy Ursus
Warszawa,  31 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2020.AOR (Nr pisma w sprawie: 19) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 111/1, 111/41 obręb 6-11-02 w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.168.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 1 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.10.2020.SPA nr pisma w sprawie:  45 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Relizacja instalacji związanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów w ramach montażu stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm na działce ewid. nr 172 obręb 7-11-10, przy ul. Wólczyńskiej 249 w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 31 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.61.2014.AOR Nr pisma w sprawie: 180 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…), z instalacjami wewnętrznymi (…) i wewnętrznymi garażami wraz z zagospodarowaniem terenu obejmującym elementy małej architektury (…), Dzielnica Wilanów
Warszawa, 31 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.3.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 31 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2020.MST nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Czerniakowskiej, al. Becka oraz ul. Grzesiuka w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2020.MST nr pisma w sprawie: 30 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych i budynków biurowych wraz z usługami, wielokondygnacyjnymi garażami naziemnymi i podziemnymi, zjazdami, infrastrukturą techniczną (…), przy ul. Żwirki i Wigury w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 31 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.58.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-04-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem przy ul. Remiszewskiej w Dzielnicy Targówek
 Warszawa, 31 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2021.AOR Nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem przy ul. Remiszewskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 31 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2021.AOR Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2021
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.29.2021.APA nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2021
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach, garażami podziemnymi oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 30 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.29.2021.APA nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 30 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2021.APA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-03-2021

<< < 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe