Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami przy ul. Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2019.JFI nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola
Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2019.JFI nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w rejonie ul. Bernardyńskiej
Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.67.2018.JKO nr pisma w sprawie: 62 /JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego, w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI-MSK-6220-231-353-11 (AOR) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Łopuszańskiej w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Bluszczańskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 1 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną przy ul. Bluszczańskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 1 października 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-10-2020
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB, przy ul. Jutrzenki w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.73.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB, przy ul. Jutrzenki w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.73.2019.JFI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Budowa zabudowy wielofunkcyjnej mieszkaniowo-biurowo-usługowej z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.55.2019.AOR nr pisma w sprawie: 28 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 28 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA nr pisma w sprawie: 33 /JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2019.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.2.2020.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Budowa zespołu 16 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu przy ul. Ruczaj w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.2.2020.SPA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Budowa zespołu 26-stu budynków mieszkalnych jednorodzinnych - 9 jedno- i 17 dwulokalowych (…), z instalacjami wewnętrznymi i wewnętrznymi garażami wraz z zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Prymasa Augusta Hlonda w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.3.2020.AOR Nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, zlokalizowanego na przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 30 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.10.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-09-2020
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 26/21, 26/23, 30 i 33 obręb 1-08-20 przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2020.UPR nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2020
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 26/21, 26/23, 30 i 33 obręb 1-08-20 przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 29 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2020.UPR nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-09-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe