Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Środowiskowe > Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

Ochrona środowiska - informacjami dot. toczących się postępowań o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

  Drukuj
 

Zabudowa mieszkalna wielorodzinna wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w rejonie ul. Przyczółkowej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi w rejonie Al. Becka
Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.104.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Budowa garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków biurowych przy ul. Gołdapskiej 7
Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.52.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Budowa budynków biurowo-usługowych, jednokondygnacyjnymi garażami podziemnymi i zagospodarowaniem terenu, przy ul. Kasprzaka 10/16 oraz Giełdowej 5
Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.9.2021.AOR Nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Budowa instalacji pięciu zbiorników na azot na działce ewid. nr 2 obręb 2-06-04 oraz na dz. ewid. nr 53/7 obręb 2-06-02 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 2 sierpnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Ciepłowni Wola, przy ul. Połczyńskiej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.14.2021.MSK Nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: ­- art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną przy ul. Rebusowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.15.2021.MSK Nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2019.MDA Nr pisma w sprawie: 36 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-08-2021
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, przy ul. Pląsy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.62.2020.JFI nr pisma w sprawie: 38 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa Centrum Handlowego Wilanów w Warszawie w rejonie ulic Przyczółkowej i Branickiego
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI-MSK-6220-231-367-11 (JFI) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Prostej 69
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Prostej 69
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa instalacji pięciu zbiorników na azot na działce ewid. nr 2 obręb 2-06-04 oraz na dz. ewid. nr 53/7 obręb 2-06-02 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO Nr pisma w sprawie: 32 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym przy ul. Szturmowej 2 w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO nr pisma w sprawie: 52 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Posadowienie i eksploatacja podziemnych zbiorników magazynowych oleju napędowego wraz z instalacją zasilania w paliwo agregatów prądotwórczych, zlokalizowanych na działce ewid. nr 29/5 obręb 3-05-29 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2020.EKO nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 30 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 36 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe