Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z POW
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.331.2019.AZ z dnia 31.08.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16  od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-09-2020
Wykonanie zespołu 30 skrzyń retencyjno-rozszączających na dz. ew. 10 oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonej i dachu z dz. ew. 7/9, 7/22, 7/24, 10 obręb 3-13-52 w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.484.2020.MJW z 26 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  dzulawnik@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-68-67 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-09-2020
Wykonanie wylotu do Kanału Odwadniającego na dz. o nr ew. 1, obręb 4-11-05 i zespołu 11 studni odwodnieniowych oraz likwidację urządzeń wodnych po zakończeniu robót oraz na odprowadzanie wód z ww. odwodnienia do Kanału Odwadniającego PKP PLK
WA.RUZ.4210.154m.2020.WP OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 26.08.2020 r. Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych zespołu urządzeń wodnych, które będą wykorzystywane do odwodnienia wykopu budowlanego, którego wykonanie planowane jest przy ulicy Ryżowej
Obwieszczenie WA.ZUZ.5.4210.271m.2020.AR z 19 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-09-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych wytwarzanych w I linii metra (stacje I linii metra A-01-A-23 i STP Kabaty A-0)
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.454.2020.TW z 18 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-08-2020
Wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych na działce nr 31 obręb 3-13-42 w dzielnicy Wawer oraz odprowadzanie do Kanału Zarzeńskiego wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego budynku usług handlowych przy ul. Trakt Lubelski 131
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.453.2020.TW z 17.08.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych oraz wykonanie zespołu komór drenażowych z terenu dz. ew. 16/1 z obrębu 2-08-30, Dzielnica Włochy
Obwieszczenie WA.ZUZ.5.4210.159m.2020.AR z 5 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  Adadajewska@um.warszawa.pl lub telefoniczny:22-443-42-27 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Wykonanie zbiornika rozsączająco-odparowującego na działce nr 24 w dzielnicy Targówek oraz odprowadzanie do ziemi za pośrednictwem zbiornika rozsączającego wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji przy ul. Radzymińskiej.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.459.2020.TW z 17.08.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-85 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Wykonanie wylotu do Kanału Odwadniającego i zespołu 14 studni odwodnieniowych oraz likwidacja urządzeń wodnych (…) w związku z przedsięwzięciem pt. Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych WILNO IV etap 3 przy ul. Wiernej w Dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.148m.2020.WP z 12 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:rwozniak@targowek.waw.pl lub telefoniczny: 22 44 38 532 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w Warszawie, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących ze stacji paliw Lotos nr 382 przy ul. Radzymińskiej 160
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.419.2020.AZ z 6 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę Kanału Sieleckiego (w ciągu ul. Sobieskiego) oraz Rowu Piaseczyńskiego (w ciągu ul. Piaseczyńskiej) w zakresie wykonania zarurowania w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.416.2020.ST z 5 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2020
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.169.2020.AZ z 7 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2020
Postępowanie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia południowego (studnia nr 3A) i ujęcia północnego (studnia nr 4A) na terenie Akademii Sztuki Wojennej w Dzielnicy Rembertów
Obwieszczenie WA.ZUZ.2.4213.7.2020.MB z 13 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-08-2020
Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego, w związku z budową drogi gminnej ul. Liliowej w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.123.2020.ST z 30 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na dz. ew. nr 1/20 obręb 4-16-06 przy ul. Złotokwiatu w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.252.2020.MSK z 30 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego, w związku z budową drogi gminnej ul. Tawułkowej w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.124.2020.ST z 30 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację zbiornika retencyjno-infiltracyjnego i odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów budowlanych pod budowę sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.376.2020.AZ z 23 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych (…) z myjni samochodowej na terenie istniejącej stacji paliw przy ul. Konopnej 11
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.432.2020.ST z 29 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-08-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu stacji paliw Shell Nr 1002 przy ul. Stawki 42 w dzielnicy Wola
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.436.2020.TW z 28 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-08-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie sieci wodociągowej przez wody powierzchniowe płynące Kanału Nowe Ujście na działce o nr ew. 1/1 obręb 3-13-25 w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.423.2020.ST z 27 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-08-2020

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe