Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce nr ew. 24/15 obręb 4-07-18, dzielnica Białołęka m.st. Warszawy oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych ww. urządzeniem
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.531.2020.ST z 18.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-09-2020
Wykonanie i likwidację urządzeń wodnych na działce o nr ew. 18/20 obręb 3-02-02 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód z odwodnień budowlanych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.500.2020.AZ z 10.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-09-2020
Wykonanie dwóch wylotów do „Kanału Ulgi” na dz. ew. nr 26/2 obręb 4-16-25 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz odprowadzane do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.427.2020.MSK z 9.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce o nr ew. 8 obręb 1-05-27 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.485.2020.AZ z 10 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 502 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na wykonanie urządzenia wodnego przy ul. Złotokwiatu w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.467.2020.MSK z 10 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 502 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, pobór wód powierzchniowych Wisły przy wykorzystaniu (…) punktu poboru wód chłodniczych elektrowni EC Siekierki na obiekcie pływającym na barce (…) Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.215m.2020.MS z 15 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 016 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - testowego punktu poboru wód chłodniczych elektrowni EC Siekierki na obiekcie pływającym na barce - pontonie W-2 (…) w Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.214m.2020.MS z 14 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 016 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2020
Lokalizowanie przewodu wodociągowego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działkach nr 15/5, 15/6, 36/4 obręb 4-16-21 oraz 54/4 obręb 4-16-22 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.276.2020.MSK z 8.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2020
Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz. nr 53/13 obręb 1-06-85 oraz odprowadzanie przez ten wylot wód opadowych lub roztopowych z dróg i chodników zlokalizowanych na dz. nr 34/7, 34/5, 44/2 obręb 1-06-05 w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.420.2020.BP z 9.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2020
Wszczęcie na wniosek Prezydenta m.st. Warszawy reprezentowanego przez Burmistrza dzielnicy Białołęka, postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.62.2020.AZ z 9.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2020
Wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych tj. zespołu 45 igłostudni w rejonie ul. Kwitnących Jabłoni oraz odprowadzanie wód z odwodnienia do instalacji chłonnej w rejonie ul. Jaśminowej w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.508.2020.TW z 7.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-09-2020
Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej Bystra Sp. z o.o. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 24 obręb 4-09-05 oraz usługę wodną przy ul. Radzymińskiej w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.459.2020.TW z 7 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Wykonanie zespołu studni chłonnych C1-C8 służących do odprowadzania wód z wykopów budowlanych na działce nr 36 obręb 4-14-08 w dzielnicy Praga-Północ
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.534.2020.TW z 7 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego „R-C1” na działce nr 29 obręb 4-09-05 w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.510.2020.AZ z 31.08.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz.ew. 53/13 z obrębu 1-06-85 i odprowadzanie poprzez ww urządzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i chodników na dz. 34/7, 34/5, 44/2 obręb 1-06-85 przy ul. Łukasza Drewny
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.420.2020.BP z 9.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Długiej w km 5 005 jej biegu, na działce o nr ew. 35 obręb 4-16-29 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.522.2020.AZ z 3 września 2020 r.   Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2020
Wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej do Kanału Bokserskiego na działce przy ul. Bokserskiej 55 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz odprowadzanie do Kanału Bokserskiego wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.4902020.TW z dnia 2.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych z zakładu przy ul. Ks. Ziemowita 59 w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.516.2020.TW z 1 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-09-2020
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwoleń wodnoprawnych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.331.2019.AZ z 31.08.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  dzulawnik@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-68-67 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-09-2020
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 7 września 2020 roku
Obwieszczenie WA.RUZ.6.4210.210m.2020.PS z 7 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-09-2020

<< < 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe