Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

  Drukuj
 

Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z zakładu przy ul. Stępińskiej 22/30 w m.st. Warszawie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.710.2020.TW z 8 lutego 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-02-2021
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z 10.02.2021 r. w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego
Obwieszczenie WA.ZUZ.4210.389m.2020.JD z 10 lutego 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-02-2021
Odprowadzanie ścieków przemysłowych ze stacji demontażu pojazdów oraz punktu skupu złomu na działce nr 29/2 obręb 4-16-44 w dzielnicy Białołęka, do urządzeń kanalizacyjnych Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.35.2021.JD z 11 lutego 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-02-2021
Odprowadzanie do Kanału Bródnowskiego, wylotem kanalizacji deszczowej na działce nr 19/5 obręb 4-11-12 w dzielnicy Targówek, wód opadowych i roztopowych z terenu bazy transportowej przy ul. Klementowickiej 2 w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.764.2020.AZ z 4 lutego 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2021
Odprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu zakładu przy ul. Zabranieckiej 5 w Warszawie, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Wodno-Ściekowej Gea-Nova Sp. z o.o.
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.42.2021.NH z 4 lutego 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2021
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu zakładu przy ul. Zabranieckiej 5 w Dzielnicy Praga-Południe
Obwieszczenie WA.RUZ.6.4210.42.2021.NH z 4 lutego 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:mmroczek@um.warszawa.pl  lub telefoniczny: 22 44 35 547 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2021
Prowadzenie przyłącza elektroenergetycznego niskiego napięcia pod dnem Kanału Wawerskiego na działce nr 31/1 obręb 3-11-01 i działce nr 45 obręb 3-11-03 w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.799.2020.ST z 2 lutego 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2021
Wykonanie zespołu studni odwodnieniowych na działce nr 28/5 obręb 1-04-13 w Dzielnicy Mokotów i odprowadzanie wód do Potoku Służewieckiego wylotem na działce nr 6 obręb 1-04-21 w Dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.46.2021.AZ z 2 lutego 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2021
Wykonanie studni chłonnej na działce nr 56 obręb 4-06-08 w dzielnicy Białołęka i odprowadzanie do ww. urządzenia wodnego wód opadowych lub roztopowych z terenu projektowanej drogi publicznej – ul. Morelowej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.701.2020.TW z 28 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi z odcinka drogi ekspresowej 52 w m.st. Warszawie
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.338m.2020.KP z dnia 25 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2021
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych istniejącymi urządzeniami wodnymi tj. 3 zestawami komór drenażowych z terenu przy ul Branickiego 13 w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.UZ.6.4210.751.2020.ST z 21 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2021
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obwodnicy miejscowości Jabłonna, do zbiorników retencyjno-infiltracyjnych, rowów przydrożnych i rowu melioracyjnego „Szeroka Struga"
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.742.2020.BP z 14 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-02-2021
Wykonanie 3 zestawów skrzynek rozsączających i odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z dachów i płyty stropowej kondygnacji podziemnej budynku na działkach nr 66 i 63/2 obręb 3-12-99 w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.761.2020.AZ z 25 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2021
Wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie systemu drenarskiego wylotu odprowadzającego wody opadowe do ziemi i wód Kanału Wawerskiego w Dzielnicy Wesoła
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.773.2020.MJW z 14 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  ljarkowska@um.warszawa.pl  lub telefoniczny: 22 443 40 32 od poniedziałku do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-02-2021
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych powstających na terenie „Marynarska Business Park” przy ul. Taśmowej w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.17.2021.AZ z 20.01.2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-01-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. tuneli rozsączających na działce o nr ew. 51 obręb 7-10-04 w dzielnicy Bielany
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.18.2021.AZ z 20 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-01-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. tuneli rozsączających na działce o nr ew. 52 obręb 7-10-04 w dzielnicy Bielany
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.19.2021.AZ z 20 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-01-2021
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z dz. ewid. nr 7 i 2/33 obręb 1-10-37 ul. Branickiego 13 na terenie Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.751.2020.ST z 21 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 016 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-01-2021
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu produkcyjnego Aryzta zlokalizowanego przy ul. Leśnej 9 w miejscowości Michałów-Reginów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.685.2020.MSK z 14 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2021
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Prologis LXXIX Sp. z o.o. ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu przy ul. Annopol 3 w m.st. Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.818.2020.TW z14 stycznia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe