Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z terenu linii kolejowej nr 9 w km 5 105-23 535 znajdującymi się na terenie m. st. Warszawy oraz gminy Jabłonna
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.25m.2020.KP z 22 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Odprowadzanie do zbiorników retencyjno-chłonnych znajdujących się na dz. nr ew. 48/2 obr. 4-05-03 oraz nr ew. 1/33 obr. 4-04-07 Dzielnica Białołęka wód opadowych i roztopowych z wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 9 w km 16+841
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.121.2020.MSK z 22.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów odwadniający tory PKP Warszawa - Odolany w dzielnicy Wola
Zawiadomienie nr WA.RUZ.4210.89m.2020.KP z 22.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń wodnych, wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Radzymińskiej i Bystrej w Dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.270.2020.AZ z 18 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi ekspresowej S2 w Warszawie do Kanału Załuskiego poprzez istniejące wyloty W1 i W2
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.55m.2020.WP z 17.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na budowę urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z terenu działki przy ul. Dyrekcyjnej w dzielnicy Ursus
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.194.2020.MSK z 16 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2020
Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej na stacji paliw nr 191 przy ul. Surowieckiego 14 do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.318.2020.BP z 04.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (…) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przy ul. Sielskiej Dzielnica Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.73.2020.MSK z 08.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wykonanie urządzeń wodnych, tj. zespołu dwóch niecek retencyjno-rozsączających i wylotu do Kanału Głównego A wraz z umocnieniem dna kanału, (…) w rejonie ul. Bernardyńskiej w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.328.2020.TW z 09.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację zespołu urządzeń wodnych tj. igłostudni na działkach o nr ew. 21/5 i 21/9 obręb 4-04-20 w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.170.2020.AZ z 15.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z wiaduktu drogowego oraz drogi dojazdowej do zbiorników retencyjno-chłonnych ZB-1 i ZB-2
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.120.2020.TW z 15.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych- zespołu 10 studni odwadniających wykop budowlany oraz odprowadzanie wód z ww. odwodnienia do ziemi przy ul Polskiej w Dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.311.2020.TW z 8 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych- zespołu 10 studni odwadniających wykop budowlany oraz odprowadzanie wód z ww. odwodnienia do ziemi przy ul. Polskiej w Dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.310.2020.TW z 8 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2020
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z obiektu, przy ul. Surowieckiego 14 w Warszawie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.318.2020.BP z 4 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: asamsonowska@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 541 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączajacego i odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z dachu budynku i stropu garażu oraz terenów zielonych i chodników przy ul. Oś Królewska
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.260.2020.KKZ z 16 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 016 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu stacji Warszawa Stadion do Portu Praskiego przez kolektor stadionowy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.187.2020.MUW z 27 maja 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mmroczek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 244 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z obiektu spółki SHELL Polska Sp. z o. o., tj. myjni samochodowej na stacji Shell nr 1008 przy ul. Łabiszyńskiej 27 do urządzeń kanalizacyjnych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.114.2020.BP z 2 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu stacji paliw do urządzeń kanalizacyjnych przy ul. Armii Ludowej 26
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.297.2020.TW z 2 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. trzech komór drenarskich z wylotami i na odprowadzanie do nich wód opadowych i roztopowych z terenu rozbudowywanej drogi gminnej - ul. Tajemnej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.256.2020.TW z 2 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie gazociągu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przez wody powierzchniowe płynące, wały przeciwpowodziowe w gminie Jabłonna, Łomianki oraz w dzielnicy Bielany
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.169.2020.AZ z 2 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-06-2020

<< < 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe