Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. modułu skrzynek rozsączających oraz odprowadzanie do ww. urządzenia i do istniejących modułów skrzynek, na dz. ew. nr 16/4, 18/7, 19/5, 19/6 z obr. 1-10-15
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.119.2020.MSK z 21 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:P.Kowalczyk@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 014 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-07-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej przy ul. Kraśnickiej 4 w Warszawie.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.412.2020.ST z 23 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-07-2020
Przebudowa urządzenia wodnego tj. rowu w zakresie wykonania przepustu na działce nr 163 obręb 1-08-38 przy ul. Tanecznej i Samby w dzielnicy Ursynów.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.405.2020.ST z 21 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2020
Lokalizowanie budynku jednorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu oraz gromadzenie ścieków w zbiorniku na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na dz. nr 59/4 obr. 4-16-14 w dzielnicy Białołęka.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.296.2020.MSK z 21 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2020
Wykonanie pionowych zbiorników retencyjno-infiltracyjnych Z14-Z22 oraz stref infiltracyjnych S3 i S4 na działce nr 15/39 obręb 1-08-17 w dzielnicy Ursynów oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zabudowy mieszkaniowej przy ul. Kłobuckiej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.396.2020.ST z 20 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-07-2020
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi ekspresowej S2 do rowu melioracyjnego PS-4 poprzez wylot W1 zlokalizowany na działce nr 74/2 obręb 1-08-36 oraz wylot W2 zlokalizowany na działce nr 75/1 obręb 1-08-36 w Warszawie
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.57m.2020.WP z 20 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2020
Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi ekspresowej S2 do rowu melioracyjnego PS-7 poprzez wyloty W1 i W2 zlokalizowane na działce nr 198 obręb 1-08-38 w Warszawie
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.56m.2020.WP z 20 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2020
Zawiadomienie o wydaniu, w dniu 15 lipca 2020 r., decyzji udzielającej, Gülermak Sp. z o.o. w Warszawie, pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr 58/13 obręb 4-08-08 w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.71.2020.AZ z 15 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-07-2020
Wprowadzanie ścieków przemysłowych z Zakładów Farmaceutycznych „Unia” Spółdzielnia Pracy przy ul. Chłodnej 56/60, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w Warszawie
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.403.2020.BP z 16.07.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-07-2020
Wykonanie przejścia linią sieci gazowej pod dnem rzeki Ciek w ramach zadania inwestycyjnego pt Budowa gazociągu DN700, MOP 8,4 MPa Rembelszczyzna–Mory na terenie dz. nr 27/1, obręb 6-10-02 w dz. Bemowo oraz dz. nr 16/177, obręb Janów gm. Stare Babice
Informacja o wszczęciu postepowania WA.ZUZ.5.4210.26m.2020.PK z 2 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2020
Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w Warszawie S.A., ścieków przemysłowych wytwarzanych w zakładzie przy ul. Sekundowej 2 w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.387.2020.AZ z 8 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2020
Prowadzenie gazociągu wraz z infrastrukturą przez wody powierzchniowe płynące i przez wały przeciwpowodziowe oraz zlokalizowanie gazociągu na terenach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wisły w dz. Bielany oraz w gm. Jabłonna i Łomianki
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.169.2020.AZ z 13 lipca 2020 r.  Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2020
Przebudowa 4 przydrożnych rowów retencyjno-rozsączających oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ww. rowów z powierzchni dz. ew. 53/8, 53/9, 53.13, obręb 1-06-85, Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.370.2020.MJW z 13.07.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-50-16 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-07-2020
Postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie obiektów budowalnych oraz gromadzenie ścieków na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na dz. ew. nr 51/2 obr. 4-16-02 w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.374.2020.MSK z 07.07.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: pmalak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 25 21 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-07-2020
Wykonanie wylotu i wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do Kanału Bokserskiego na działce ew. 2/2 obr. 1-08-15, Dzielnica Mokotów przy ul. Bokserskiej 55
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.375.2020.ST z 30 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: pmalak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 25 21 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zadaszonej i utwardzonej obiektu, znajdującego się przy ul. Lucerny 3/11 w Warszawie w Dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.306.2020.BP z 2 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-07-2020
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego likwidację urządzeń wodnych tj. studni głębinowych nr 1 i 2 zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na dz. ew. nr 11 z obrębu 1-06-04 w Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.190.2020.KK z 2 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 004 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2020
Budowa urządzenia wodnego, tj. rowu od km 0 015,0 do 0 890,0 wraz z przepustami oraz wpustami i przykanalikami w związku z budową drogi gminnej ul. Liliowej w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.123.2020.ST z 26.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2020
Budowa urządzenia wodnego, tj. rowu od km 0 013,0 do 0 803,0 wraz z przepustami oraz wpustami i przykanalikami w związku z budową drogi gminnej ul. Tawułkowej w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.124.2020.ST z 26.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (..) z terenu drukarni na działce o nr ew. 24/3 ul. Jubilerskiej 10A dzielnica Praga-Południe do urządzeń kanalizacyjnych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.372.2020.TW z 25 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2020

<< < 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe