Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni zadaszonej i utwardzonej obiektu, znajdującego się przy ul. Lucerny 3/11 w Warszawie w Dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.306.2020.BP z 2 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-07-2020
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego likwidację urządzeń wodnych tj. studni głębinowych nr 1 i 2 zlokalizowanych na terenie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, na dz. ew. nr 11 z obrębu 1-06-04 w Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.190.2020.KK z 2 lipca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 004 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2020
Budowa urządzenia wodnego, tj. rowu od km 0 015,0 do 0 890,0 wraz z przepustami oraz wpustami i przykanalikami w związku z budową drogi gminnej ul. Liliowej w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.123.2020.ST z 26.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2020
Budowa urządzenia wodnego, tj. rowu od km 0 013,0 do 0 803,0 wraz z przepustami oraz wpustami i przykanalikami w związku z budową drogi gminnej ul. Tawułkowej w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.124.2020.ST z 26.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (..) z terenu drukarni na działce o nr ew. 24/3 ul. Jubilerskiej 10A dzielnica Praga-Południe do urządzeń kanalizacyjnych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.372.2020.TW z 25 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzenia wodnego i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód Kanału Wawerskiego w związku z przebudową systemu odwodnienia ul. Jeździeckiej w Dzielnicy Wesoła
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.254.2020.ST z 26 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-07-2020
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi ekspresowej S2 w Warszawie do kanału Załuskiego poprzez istniejące wloty W1 i W2zlokalizowane na dz. ew. 11/2 obreb 2-06-18
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.55m.2020.WP z 17.06.2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2020
Wykonanie urządzenia wodnego - systemu skrzynek rozsączających zlokalizowanego na działce ew. nr 36 obreb 2-07-21 w Dzielnicy Włochy
Zawiadomienie nr WA.ZUZ.3.4210.3.125.2020.AR z 25.05.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: adadajewska@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 34 227 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z terenu linii kolejowej nr 9 w km 5 105-23 535 znajdującymi się na terenie m. st. Warszawy oraz gminy Jabłonna
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.25m.2020.KP z 22 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Odprowadzanie do zbiorników retencyjno-chłonnych znajdujących się na dz. nr ew. 48/2 obr. 4-05-03 oraz nr ew. 1/33 obr. 4-04-07 Dzielnica Białołęka wód opadowych i roztopowych z wiaduktu drogowego nad linią kolejową nr 9 w km 16+841
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.121.2020.MSK z 22.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi poprzez rów odwadniający tory PKP Warszawa - Odolany w dzielnicy Wola
Zawiadomienie nr WA.RUZ.4210.89m.2020.KP z 22.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę urządzeń wodnych, wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie do rowu wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Radzymińskiej i Bystrej w Dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.270.2020.AZ z 18 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z drogi ekspresowej S2 w Warszawie do Kanału Załuskiego poprzez istniejące wyloty W1 i W2
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.55m.2020.WP z 17.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na budowę urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z terenu działki przy ul. Dyrekcyjnej w dzielnicy Ursus
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.194.2020.MSK z 16 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2020
Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z myjni samochodowej na stacji paliw nr 191 przy ul. Surowieckiego 14 do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.318.2020.BP z 04.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej (…) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią przy ul. Sielskiej Dzielnica Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.73.2020.MSK z 08.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wykonanie urządzeń wodnych, tj. zespołu dwóch niecek retencyjno-rozsączających i wylotu do Kanału Głównego A wraz z umocnieniem dna kanału, (…) w rejonie ul. Bernardyńskiej w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.328.2020.TW z 09.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację zespołu urządzeń wodnych tj. igłostudni na działkach o nr ew. 21/5 i 21/9 obręb 4-04-20 w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.170.2020.AZ z 15.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami z wiaduktu drogowego oraz drogi dojazdowej do zbiorników retencyjno-chłonnych ZB-1 i ZB-2
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.120.2020.TW z 15.06.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-06-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych- zespołu 10 studni odwadniających wykop budowlany oraz odprowadzanie wód z ww. odwodnienia do ziemi przy ul Polskiej w Dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.311.2020.TW z 8 czerwca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-06-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe