Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

  Drukuj
 

Wykonanie zbiornika retencyjno-chłonnego oraz odprowadzanie do ww. zbiornika wód opadowych lub roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej, pochodzących z dachów projektowanych budynków przy ul. Szklarniowej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.UZ.6.4210.614.2020.BP z 24.11.2020 r.  Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2020
Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz odprowadzanie do tego zbiornika wód opadowych i roztopowych z dachu budynku zlokalizowanego na dz. nr 3/13 obręb 4-16-45 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.9.4210.634.2020.MSK z 24.11.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2020
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na dz. nr 109 obręb 4-01-27 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.582.2020.MSK z 25.11.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2020
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie z 20.11.2020 r., w sprawie zmiany w trybie art.155 KPA za zgodą stron ostatecznej decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego z 30.08.2013 r., nr 149/13/PŚ.W, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.312m.2020.MJ z 20 listopada 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-12-2020
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu przy ul. Poligonowej 30 w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.657.2020.AZ z 13.11.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-11-2020
Odprowadzanie do rzeki Długiej wód z odwodnienia wykopów budowlanych na dz. nr 94/14, 94/8 i 94/4 obręb 4-16-11 i wykonanie wylotu do ww. rzeki na dz. nr 35 obręb 4-16-11 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.602.2020.TW z 10 listopada 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-11-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenia decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 13.01.2011 r. oraz wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na terenie kompleksu wojskowego w dzielnicy Wesoła
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.169m.2020.WP z 12.11.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych za pomocą ujęcia składającego się ze studni zlokalizowanej na działce o nr ew. 12 z obrębu 3-11-57 w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.653.2020.AZ z 12.11.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2020
Wszczęcie postępowania na wniosek Przedsiębiorstwa Państwowego Porty Lotnicze w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe (…) do urządzeń kanalizacyjnych
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.270m.2020.JD z 13 listopada 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-11-2020
Wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych na dz. nr 3/14, 3/2, 4/4, 4/3 obręb 4-09-18 dz. Targówek i odprowadzanie do instalacji chłonnej wód z odwodnienia wykopów w związku z budową kanału ściekowego do projektowanej przepompowni przy ul. Łodygowej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.644.2020.ST z dnia 5 listopada 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2020
Obwieszczenie Dyrektora RZGW w Warszawie o postępowaniu administracyjnym w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację tymczasowych urządzeń wodnych na terenie budowy Południowej Obwodnicy Warszawy w dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.159m.2020.RB z 9 listopada 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-11-2020
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnoprawnego w postaci istniejącego zbiornika retencyjno-rozsączającego na dz. ewid. 17/5 obręb 2-07-04 w Dzielnicy Włochy
Informacja o wszczęciu postępowania znak: WA.ZUZ.5.4210.340m.2020.PK z 12.10.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: adadajewska@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 42 27 od ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-11-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na likwidację rowu R1 i wykonanie zbiornika infiltracyjnego WZ 7 z wylotem oraz na wykonanie zbiornika infiltracyjnego WZ 6 z wylotem, (…) w Dzielnicy Praga-Północ
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.268m.2020.RB z 30 października 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na terenie dz. ewid. nr 15/5,15/6, 36/4 obręb 4-16-21 oraz 54/4 obręb 4-16-22 w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.276.2020.MSK z 30 października 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji zlokalizowanej przy ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.460.2020.AZ z 30 października 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów budowlanych na działkach o nr ew. 94/14 i 94/8 z obrębu 4-16-11 dzielnica Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.601.2020.TW z 4 listopada 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-11-2020
wszczęcie postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu WR1 zlokalizowanego na działce nr 14/1, obręb 4-13-03 dzielnica Praga-Północ m.st. Warszawy oraz na usługę wodną, udzielonego decyzją z 20.09.2018 r.
Obwieszczenie WA.RUZ.4213.6m.2020.RB z 29 października 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2020
Lokalizowanie nowych obiektów wodnoprawnych tj. przewodu wodociągowego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.276.2020.MSK z 30.10.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mkolaczek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 224438298 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-11-2020
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu W Warszawie z 15.10.2020 r. znak WA.RUZ.4210.2019m.2020.PS o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór pisaku z Wisły w km 509 900 w dzielnicy Praga-Południe
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.219m.2020.PS z 15.10.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: pmalak@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 25 21 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-11-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni głębinowej zlokalizowanej na działce ew. nr 29/1 (29/5) z obrębu 6-13-13 w dzielnicy Bemowo
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.260m.2020.NH z 23 października 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-11-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe