Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

Obwieszczenia Wód Polskich - wodnoprawne

  Drukuj
 

Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych z terenu myjni samochodowej przy ul. Rudnickiego 3 do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.287.2021.AL z 15 lipca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej znajdującej się w budynku przy ul. Chłodnej 51 do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Warsaw Trade Tower 2 Sp. z o.o. w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.192.2021.ST z 15 lipca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-07-2021
Postępowanie w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego i na usługę wodną na działce ewid. nr 8/1, obręb 4-16-28 w Dzielnicy Białołęka oraz na przejście przewodem odwadniającym po koronie wału
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.422.2021.BP z 8 lipca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2021
Postępowanie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowów przydrożnych ul. Modlińskiej na odcinku od ul. Aluzyjnej do ul. Sąsiedzkiej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.341.2021.ST z 7 lipca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2021
Wprowadzanie ścieków przemysłowych z myjni samochodowej na stacji paliw nr 4039 przy Al. Prymasa Tysiąclecia 52 w Warszawie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.360.2021.MSK z 1 lipca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-07-2021
Wykonanie drenażu rozsączającego na dz. ew nr 12/8 z obrębu 1-06-67 w dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego WA.ZUZ.6.4210.270.2021.AZ z 7 lipca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  mpopieluch@um.warszawa.pl ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2021
Wykonanie urządzeń wodnych na działce nr ew. 2/169, obręb 3-21-28 oraz usługę wodną obejmującą odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z pasa drogowego ul. Pontonierów
Informacja WA.ZUZ.2.4210.258.2021.RA z 1 lipca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: msosnowska@um.warszawa.pl  lub telefoniczny: 22 44 33 816 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2021
Postępowanie w sprawie legalizacji 2 wylotów kanalizacji deszczowej W1 i W2, wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, wprowadzających wody opadowe lub roztopowe z ul. Estrady do Kanału Wólczyńskiego w Dzielnicy Bielany
Obwieszczenie : WA.ZUZ.5.4217.6.2021.AS z 6 lipca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-07-2021
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi dojazdowej do zabudowy mieszkaniowej przy ul. Bluszczańskiej i wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na działce nr 66/3 obręb 1-07-06 w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.326.2021.TW z dnia 2 lipca 2021 r.     Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-07-2021
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z ul. Korkowej do studni chłonnych oraz rowów przydrożnych R1, R2, R3 na odcinku od ul. Łyskowskiej do cmentarza Marysin Wawerski w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.302.2021.BP z dnia 30 czerwca 2021 r.    Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-07-2021
Wydobywanie piasku z koryta rzeki Wisły na działce nr 1 obręb 3-14-23 w dzielnicy Wawer i działce nr 43 obręb 1-06-65 w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie znak WA.RUZ.4210.248.2021.AŻ z dnia 30 czerwca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-07-2021
Wprowadzenie ścieków przemysłowych pochodzących z bezdotykowej myjni samochodowej do urządzeń kanalizacyjnych, działka nr ew. 46/13 obręb 4-07-06 Warszawa, dzielnica Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.411.2021.AL z 30.06.2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-07-2021
Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do strefy infiltracyjnej zlokalizowanej na działce o nr ew. 53/2 obręb 1-05-02 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz w sytuacjach awaryjnych do Kanału Głównego „A"
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.296.2021.AZ z 28.06.2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-07-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie drenażu, studni zbiorczych i studni chłonnych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do studni chłonnych w dzielnicy Białołęka.
Obwieszczenie znak WA.ZUZ.6.4210.330.2021.BP z dnia 24 czerwca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2021
Wykonanie 2 zestawów skrzynek rozsączających i odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z powierzchni dachów, chodników i tarasów budynków mieszkalnych przy ul. Kostrzyńskiej i ul. Wróblewskiego w dzielnicy Mokotów.
Obwieszczenie znak WA.ZUZ.6.4210.282.2021.BP z dnia 24 czerwca 2021 r.   Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-07-2021
Likwidacja ujęcia wód podziemnych składającego się z 3 studni na działkach nr 31/13, 31/18, 31/19 obręb 4-07-09 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie znak WA.ZUZ.6.4210.386.2021.TW z dnia 21 czerwca 2021 r.   Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2021
Wykonanie wylotu służącego do odprowadzania wód z odwadniania wykopów budowlanych i odprowadzanie wód z odwodnienia wykopów do rzeki Długiej na działce nr 8/1 obręb 4-16-28 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie znak WA.ZUZ.6.4210.256.2021.BP z dnia 22 czerwca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 01-07-2021
Przeniesienie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z Salonu i Serwisu Audi przy ul. Łukasza Drewny 24
Informacja Wód Polskich z dnia 22 czerwca 2021 r. znak WA.ZUZ.6.4211.26.2021.AL Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: p.kowalczyk@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 014 od poniedziałku do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-06-2021
Czasowe składowanie piasku i żwiru na lewym brzegu Wisły na działce nr 42/1 obręb 1-06-65 w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie znak WA.ZUZ.6.4210.322.2021.BP z dnia 18 czerwca 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-06-2021
Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie m.st. Warszawy - osiedle Stara Miłosna
Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z 14 czerwca 2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-06-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe