Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > 2021 > Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2021 r.)

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2021 r.)

  Drukuj
 

Postępowanie administracyjne w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na składowanie piasku w międzywalu na lewym brzegu Wisły i gromadzenie ścieków w przenośnej toalecie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią na działce nr 2/4 obręb 1-07-10
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.201.2021.BP z 21 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez studnię na działce 5/1 obręb 4-03-19 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.128.2021.ST z 26 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2021
Wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z pralni przy ul. Banacha 1A do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.36.2021.ST z 26 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego, tj. studni nr 1 na działce nr 152 obręb 4-12-03 przy ul. Jagiellońskiej w dzielnicy Praga-Północ
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.199.2021.TW z 22 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2021
Wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego i odprowadzanie do ww. urządzenia wód opadowych lub roztopowych z dachów budynków, terenów zielonych i terenu utwardzonego na działkach 59/1, 59/2, 61/1, 61/2, 64/2 obręb 2-04-02 w Dzielnicy Włochy
O bwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.197.2021.BP z dnia 23 kwietnia 2021 r., Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2021
Postępowanie w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie wylotu rurociągu, odprowadzanie wód z odwodnienia wykopu budowlanego i prowadzanie rurociągu przez lewy wał przeciwpowodziowy rzeki Długiej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.675.2020.AZ z dnia 22 kwietnia 2021 r., Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie dwóch rowów na działce nr 5/5 z obrębu 4-16-05 w Dzielnicy Białołęka w związku z rozbudową drogi gminnej ul. Mochtyńskiej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.4.2021.MJW z 21 kwietnia 2021 r., Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-05-2021
Prowadzenie pod dnem rzeki Dopływ z Drewnicy (Kanał Zacisze), przyłącza elektromagnetycznego, wodnego i cieplnego w czterech rurociągach osłonowych na działce nr 2/12 obręb 4-09-09 w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.147.2021.TW z 19 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2021
Wprowadzanie ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z terenu Tarchomińskich Zakładów Farmaceutycznych „POLFA” S.A. do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.49.2021.MSK z 20 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-04-2021
Wykonanie urzadzenia wodnego, tj. zbiornika retencyjno - rozsączającego złożonego z komór rozsącających przy ul. Branickiego w Dzielnicy Wilanów
Informacja WA.ZUZ.6.4210.174.2021.TW z 12 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2021
Wykonanie urządzeń wodnych, tj. dwóch zbiorników retencyjno - rozsączających złożonych z komor rozsączających przy ul. Sarmackiej w Dzielnicy Wilanów
Informacja WA.ZUZ.6.4210.175.2021.TW z 13 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2021
Wykonanie urzadzeń wodnych, tj. dwóch zbiorników retencyjno-rozsączających złożonych z komór rozsączających przy ul. Sarmackiej w Dzielnicy Wilanów
Informacja WA.ZUZ.6.4210.176.2021.TW z 13 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-04-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków komunalnych z przelewu burzowego komunalnej kanalizacji ogólnospławnej do rzeki Wisły wylotem w rejonie ul. Farysa w dzielnicy Bielany
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.144.2021.AZ z 16 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego złożonego z komór rozsączających i odprowadzanie do ww. zbiornika wód opadowych i roztopowych z dachów budynków i powierzchni utwardzonych przy ul. Branickiego w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.174.2021.TW z dnia 12.04.2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie 2 zbiorników retencyjno-rozsączających i odprowadzanie do ww. urządzeń wód opadowych i roztopowych z terenu inwestycji na działce nr 2/1 obręb 4-04-24 w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.115.2021.AZ z dnia 16 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na usługę wodną na działce nr ew. 2/333 obręb 1-10-37 w Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.176.2021.TW z dnia 13 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Wykonanie 2 zbiorników retencyjno-rozsączającego i odprowadzanie do ww. zbiorników wód opadowych i roztopowych z dachów budynków, powierzchni zieleni na płycie i powierzchni utwardzonych przy ul. Sarmackiej w Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.175.2021.TW z 13 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące sieci wodociągowej pod dnem rzeki Długiej na dz. nr ew. 135/1 obręb 04-16-05 w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.159.2021.ST z 9 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-04-2021
Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na dz. ewid. 2/333 z obrębu 1-10-37, odprowadzanie do ww. urządzenia wód opadowych i roztopowych z dachów budynków, pow. zieleni na płycie i pow. utwardzonych na działce ewid. nr 2/333 z obrębu 1-10-37
Obwieszczenie WA.ZUZ.4210.176.2021.TW z 13 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:P.Kowalczyk@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 004 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021
Wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego na dz. ewid. 2/333 z obrębu 1-10-37, odprowadzanie do ww. urządzenia wód opadowych i roztopowych z dachów budynków, pow. zieleni na płycie i pow. utwardzonych na działce ewid. nr 2/333 z obrębu 1-10-37
Obwieszczenie WA.ZUZ.4210.175.2021.TW z 13 kwietnia 2021 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:P.Kowalczyk@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 014 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-04-2021

1, 2, 3, 4, 5
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe