Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > 2020 > Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2020 r.)

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2020 r.)

  Drukuj
 

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzenie do Rowu Brzezińskiego, przez ww. wylot, wód opadowych i roztopowych z terenu sześciu budynków wielorodzinnych przy ul. Ostródzkiej 31 w dzielnicy Warszawa-Białołęka, na działkach o nr ew.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.137.2020.AZ z 17.03.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów budowlanych pod budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej wraz z odcinkami sieci do granic nieruchomości w ul.Ekspresowej, Liczydło i Nastawniczej na terenie dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.77.2020.KAK z 12.03.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami-jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-03-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z działalności drukarni AGORA S.A., zlokalizowanej przy ul. Daniszewskiej 27, w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.42.2020.KAK z 4 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-03-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie i likwidację zespołu studni chłonnych (przy ul. Duninów) oraz wprowadzanie do ww. studni wód (…) w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.110.2020.TW z 6 marca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-03-2020
wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację fragmentów rowu na działce o nr ew. 13 obręb 4-03-03 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.56.2020.AZ z 9 marca 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-03-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę dwóch pól rozsączających ze studniami chłonnymi oraz na wprowadzenie do tych urządzeń wód opadowych i roztopowych z działek nr 11/2 i 11/24 obręb 1-06-18, ul.Syta, Warsza
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.58.2020.AZ z 04.03.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-03-2020
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce o nr ew. 58/13 obręb 4-08-08 w dzielnicy Warszawa-Targówek.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.71.2020.AZ z 03.03.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-03-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie wykopów pod budowę sieci kanalizacji do granic nieruchomości w ul. Ekspresowej, Liczydło i Nastawniczej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.77.2020.AZ z 24.02.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2020
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linią energetyczną pod Kanałem Kawęczyńskim na działkach: nr 6 obręb 3-05-19 i nr 7 obręb 3-07-18 w dzielnicy Praga Południe w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.59.2020.MSK z 24.02.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-03-2020
Pozwolenie wodnoprawne na wybudowanie nowych obiektóe na obszarach zagrożonych powodzią dot. pompowni scieków Prętowa
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.568.2019.AK z 21.02.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2020
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie stacji transformatorowej, na obszarach zagrożenia powodzią, na działce nr 36/1 obr. 4-16-13 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.693.2019.MSK z 21 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2020
Pozwolenie wodnoprawne na odwodnienie wykopów pod budowę sieci kanalizacji do granic nieruchomości w ul. Ekspresowej, Liczydło i Nastawniczej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.77.2020.AZ z 24 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2020
Postępowanie o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych dot. pompowni ścieków Prętowa
Informacja WA.ZUZ.6.421.568.2019.AK z 21 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 016 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-03-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do kanalizacji ścieków przemysłowych (…) pochodzących z działalności BIOMED sp. z o.o. przy ul. Chełmskiej 30/34 w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.579.2019.KAK z 20 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację wylotu rurociągu odprowadzającego wody z wykopu budowlanego do Kanału Bródnowskiego oraz (…) do ul. Ostródzkiej 147H i 149J w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.783.2019.AZ z 18 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (…) do zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz do Kanału Wawerskiego w dzielnicy Wesoła.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.6.2020.KAK z 13 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na dz. ew. nr 24/9 obr. 4-16-13,przy ul. Słodkiej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.9.2020.MSK z 11 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w Warszawie, ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, pochodzących z zakładu Proctor i Gamble Operations Polska Sp. z o.o., przy ul. Zabranieckiej 20 w dz. Targówek.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.19.2020.KAK z 6 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych za pomocą wylotu kanalizacji deszczowej do rowu w dzielnicy Białołęka.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.808.2019.ZUZ z 5 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Kanału Nr 10 poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej, wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Przy Trasie w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.809.2019.AZ z 5 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020

1, 2, 3
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe