Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > 2020 > Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2020 r.)

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2020 r.)

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzenia wodnego tj. drenowania na działkach o nr 4/6 i 4/7 obręb 1-08-32 w Dzielnicy Ursynów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.792.2020.ST z 30 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2021
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wewnętrzną siecią kanalizacyjną ścieków przemysłowych (…) pochodzących z terenu: myjni zewnętrznej I i II na terenie Bazy Technicznej lotniska
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.359m.2020.JD z 21 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2021
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ścieków przemysłowych pochodzących z zakładu przy ul. Zarzecze 11 B w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.783.2020.TW z 22 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2021
Lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych na działce nr 8 i gromadzenie ścieków w przenośnych toaletach na działce nr 4 obręb 3-06-02 w Dzielnicy Praga Południe
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.603.2020.MSK z 21 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-01-2021
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego na działce nr 57/17 obręb 4-16-35 w Dzielnicy Białołęka i odprowadzanie do Rowu z Lewandowa wód z odwodnienia wykopu budowlanego
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.674.2020.AZ z 21 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-01-2021
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego oraz na usługę wodną, tj. odprowadzanie do ww. urządzenia wód opadowych i roztopowych przy ul. Senatorskiej w Dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.721.2020.MSK z 21 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. trzech rowów przydrożnych w pasie drogowym ulicy Pałacowej w Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.715.2020.AZ z 15 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do studni chłonnych zlokalizowanych na działkach o nr ew. 22/1, 25, 36/3 obręb 4-16-03 i nr ew. 20, 32/17, 37/32, 40/1, 47/2 obręb 4-16-06 w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.663.2020.AZ z 14 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Zawiadomienie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na dz. ew. nr 35/6 oraz 54/4 obręb 4-16-22, dz. ew. nr 36/4, 25/3, 25/1, 24/2, 24/4 oraz 25/2 obręb 4-16-21
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.452.2020.MSK z 14.12.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-12-2020
Odprowadzanie do studni chłonnej z drenażem zlokalizowanych na działce o nr ew. 66/4 obręb 4-16-12 w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, wód opadowych i roztopowych z odcinka ulicy Ostródzkiej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.666.2020.AZ z 14.12.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 29-12-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – 3 rowów przydrożnych w pasie drogowym ulicy Pałacowej na terenie Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.715.2020.AZ z 15.12.2020 r.   Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji paliw BP „Planeta” przy ul. Wał Miedzeszyński 670 w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.469.2020.AZ z 7 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-12-2020
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację ujęcia wód podziemnych składającego się z dwóch studni zlokalizowanych na działce nr 9/2 obręb 1-08-14 w Dzielnicy Ursynów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.637.2020.AZ z 7 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2020
Postepowanie administracyjne w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Kanału Żerańskiego oraz Kanału Bródnowskiego przyłączy elektroenergetycznych SN 15kV w dzielnicach Białołęka i Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.654.2020.MSK z 8 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego ze stacji paliw przy ul. Trakt Brzeski 41 w dzielnicy Wesoła
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.735.2020.TW z 7 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 505 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2020
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące Kanału Żerańskiego przyłącza elektroenergetycznego SN 15kV w Dzielnicy Białołęka oraz Kanału Bródnowskiedo w Dzielnicy Targówek
Warszawa, dnia 08 – 12 – 2020 r. WA.ZUZ.6.4210.654.2020.MSK   INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego Stosownie do treści art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, z późn. zm.) informuję o wszczęciu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2020
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na trwałe odwodnienie wykopów budowlanych, na wykonanie i likwidację urządzenia wodnego na dz. nr 19/5 obręb 4-11-12 w dz. Targówek oraz na usługę wodną
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.630.2020.BP z 3 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-12-2020
Odprowadzanie wód „popłucznych” z terenu hali garażowej pojazdów obsługi technicznej lotniska Chopina, do urządzeń kanalizacyjnych należących do Przedsiębiorstwa Państwowego „Porty Lotnicze” przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.
Obwieszczenie WA.RUZ.4210.306m.2020.JD z 4 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych pochodzących ze stacji paliw BP „Promenada” przy ul. Ostrobramskiej 81 w dzielnicy Praga Południe.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.486.2020.TW z 2 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2020
Odprowadzanie do Kanału Grabowskiego wód opadowych lub roztopowych wraz z wodami drenażowymi pochodzących z nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Poleczki 40A w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.625.2020.BP z 2 grudnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe