Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > 2019 > Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2019 r.)

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2019 r.)

  Drukuj
 

Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci jednowarstwowego zbiornika retencjonująco- rozsączającego (…) przy ul. Dyrekcyjnej w Dzielnicy Ursus
Ogłoszenie nr WAZUZ.5.421.1.148.2019.PK z 16.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2020
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie dwóch kabli energetycznych średniego napięcia przez Kanał Henrykowski na działce o nr ew. 8/18 obręb 4-01-04 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.692.2019.AZ z 23.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2020
Udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne - odprowadzanie do urządzeń wodnych tj. studni chłonnych zlokalizowanych w pasach drogowych (…) ulic: Biedronki, Chorągwi Pancernej, Husarii, Rotmistrzowskiej i Petyhorskiej w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.776.2019.AZ z 23.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:   jnaperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2020
Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez istniejącą studnię na działce o nr ew. 47/28 obręb 8-07-11, dzielnica Wesoła m.st. Warszawy dla potrzeb Stacji Paliw nr 1541 przy ul. Trakt Brzeski 110/114 w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.819.2019.ST z 20.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-11 od poniedziałku do piątku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w II linii metra (odcinek centralny i wsch.-pn.).
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.771.2019.AZ z 24.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-11 od poniedziałku do piątku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzenia wodnego tj. rowu otwartego, na działkach o nr ew. 126 i 112 obręb 4- 16-21 w rejonie ulicy Dudka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na odcinku w hm 0 99 do 2 77 jego biegu
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.826.2019.KAK z 20.12.2019 r.  Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zestawu skrzynek rozsączających na działkach o nr ew. 5/4 i 6/2 obręb 1-03-07 w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy (…) przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.818.2019.AZ z 19.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne oraz stwierdzenie wygaśniecie pozwolenia wodnoprawnego, w pasach drogowych ulic Biedronki, Chorągwi Pancernej, Husarii Rotmistrzowskiej oraz Petyhorskiej w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.776.2019.AZ z 23.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami-w przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  Mskoskiewicz@um.warszawa.pl - telefoniczny: 224435012 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2020
Likwidacja urządzenia wodnego obiektu służącego do poboru wód podziemnych - studni zlokalizowanej, na działce o nr ew. 119 obręb 6-06-08 w dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.719.2019.KAK z 18.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2019
Wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjnego, a następnie do Rowu Natolińskiego, wylotu do tego rowu oraz na odprowadzaniu wód opadowych z obiektów szkolnych przy ul. Przyczółkowej na terenie Dz. Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.728.2019.MJW z 16 grudnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami-w przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  MPopieluch@um.warszawa.pl - telefoniczny: 224435016 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych (…), zawierających substancje szczególnie szkodliwe (…) przy Al. Jerozolimskich 144, w Dzielnicy Ochota
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.795.2019.KAK z 11 grudnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych (…) studnie: St.2a i St.3, w dzielnicy Wawer jako ujęcie awaryjne (…) Instytutu Łączności - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.739.2019.ST z 9 grudnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego tj. wylotu kanalizacji deszczowej, odprowadzanie wód opadowo-roztopowych poprzez ww. wylot do wód rzeki Długiej (…) w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.732.2019.MSK z 4 grudnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-12-2019
Wydanie decyzji udzielającej Miastu Stołecznemu Warszawie - Dzielnicy Ursynów pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego (…) w rejonie ul. Gawota w dzielnicy Ursynów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.660.2019.AZ z 4 grudnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-12-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią (…) gazociągu średniego ciśnienia 40 PE przy ul. Małego Księcia w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.706.2019.MSK z 2 grudnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. 2 zbiorników rozsączających wraz z wylotami ZB1 i ZB2 (…) przy ulicy Annopol 22 w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.676.2019.ST z 27 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. drogi wewnętrznej oraz zjazdu indywidualnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.6445.2019.MSK z 21 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego w postaci otworu hydrogeologicznego, pompy głębinowej oraz podziemnej obudowy studni w dzielnicy Wola
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.718.2019.KAK z 20 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.708.2019.MSK z 22 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego tj. obiektu służącego do poboru wód podziemnych - studni zlokalizowanej na działce o nr ew. 2/1 obręb 4-10-06 w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.720.2019.AZ z 20 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe