Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Obwieszczenia Wód Polskich - pozwolenia wodnoprawne > 2018 > Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2018 r.)

Obwieszczenia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (2018 r.)

  Drukuj
 

Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych, poprzez studnię na działce o nr ew. 45/4 obręb 3-08-07 w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.872.2018.AZ z 28 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2019
Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych z odcinka ulicy Piechoty Łanowej na odcinku od ul. Obornickiej do ul. Ostrej w Dzielnicy Wilanów w Warszawie, do studni chłonnych zlokalizowanych w ul. Piechoty Łanowej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.621.2018.KAK z 31 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2019
Wykonanie przejścia dwutorowej sieci kablowej wraz z siecią światłowodową pod wodami powierzchniowymi Kanału Wawerskiego
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.692.2018.KAK z 27 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2019
Odprowadzanie do urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu przy ul. Płowieckiej 17 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.742.2018.AZ z 27 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2019
Wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK ścieków przemysłowych, pochodzących z nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Annopol 5 w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.721.2018.KAK z 17 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2019
Odwodnienie wykopów budowlanych na czas budowy kanalizacji ściekowej wraz z odcinkami sieci kanalizacyjnej na terenie osiedla Dąbrówka Szlachecka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.715.2018.AZ z 21 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2019
Odwodnienie wykopów budowlanych na czas realizacji robót przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz przewodu wodociągowego w drodze dojazdowej do ul. Zwoleńskiej
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.635.2018.AZ z 18 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2018
Odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do istniejącego zbiornika infiltracyjno-odparowywanego w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.624.2018.ST z 14 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2018
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ścieków przemysłowych na wniosek spółki Stacja Paliw Wawer Sp z o.o.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.832.2018.ST z 12 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m.st. Warszawie S.A. ścieków przemysłowych na wniosek spółki Tramwaje Warszawskie Sp z o.o.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.918.2018.KAK z 12 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Legalizacja urządzeń wodnych czterech studni chłonnych na działkach ewid. 18/4, 18/3,217/20 i 19/4 obręb 3-07-19 w dzielnicy Wawer w m.st. Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.743.2018.AZ z 10 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Wykonanie i likwidacja urządzeń wodnych oraz na odwodnienie wykopów budowlanych pod sieć wodociągową w drodze dojazdowej do ul. Potułkały w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.523.2018.KAK z 12 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-12-2018
Wykonanie urządzeń wodnych przy ul. Płużnickiej i ul. Życzliwej i odprowadzanie wód z wykopów budowlanych do ww. urządzeń.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.467.2018.ST z 7 grudnia 2018 r.   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2018
Przebudowa przejścia przepustem, przebudowa napowietrznej linii energetycznej, likwidacja przejścia kablami elektroenergetycznymi, likwidacja przejścia gazociągiem w korycie Kanału Nowe Ujście.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.772.2018.AZ z 6 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-12-2018
Wykonanie urządzeń wodnych, tj. 4 zespołów skrzynek rozsączających, dla potrzeb odprowadzania wód opadowych i roztopowych przy ul. Ananasowej w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.630.2018.KAK z 4 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2018
Przebudowa rowu PS-6 w dzielnicy Ursynów, polegającą na zmianie trasy rowu i ujęciu jego koryta w rurociąg
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.677.2018.KAK z 5 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2018
Wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych, tj. 4 zespołów skrzynek rozsączających przy ul. Ananasowej w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.631.2018.KAK z 4 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2018
Przebudowa urządzenia wodnego tj. rowu i wykonanie pięciu przepustów na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, usytuowanego na terenie osiedla mieszkaniowego Zielona Dolina w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.749.2018.KAK z 4 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2018
Usługa wodna w zakresie wprowadzania wód opadowych i roztopowych z fragmentu ul. Kobiałka łącznie ze skrzyżowaniem z ul. Ruskowy Bród, do urządzeń wodnych tj. studni chłonnej i zbiornika odparowalno - chłonnego
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.614.2018.KAK z 3 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2018
Przejście przepustem telekomunikacyjnym pod dnem Kanału Żerańskiego w km 12 850 jego biegu w dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.644.2018.AZ z 5 grudnia 2018 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-12-2018

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe