Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wydane > 2022 > Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1 (studni p.poż.) ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych na działce nr 153 obr. 3-21-28 w Rembertowie ul. Topograficzna 10

Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1 (studni p.poż.) ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych na działce nr 153 obr. 3-21-28 w Rembertowie ul. Topograficzna 10

  Drukuj
 

Warszawa, 15 lipca 2022 r.

OŚ-III-Geo.6530.12.2022.MAK
nr pisma w sprawie: 7

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r., poz. 1072, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 403/OŚ/2022 z 15.07.2022 r., znak: OŚ-III-Geo.6530.12.2022.MAK, zatwierdzającej projektu robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1 (studni p.poż.) ujmującej wodę z utworów czwartorzędowych na działce nr 153 obr. 3-21-28 w Rembertowie ul. Topograficzna 10”, opracowany w marcu 2022 r.

Strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Biura, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 4432525.

Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach, których mają być wykonywane roboty geologiczne.

Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z decyzją, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Niniejsze zawiadomienie wywieszono 15.07.2022 r. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału Gospodarowania Wodami
i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-07-2022
Data wprowadzenia:  15-07-2022
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-07-2022
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-07-2022
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 15-07-2022
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-07-2022
Liczba odwiedzin: 35

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe