Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wydane > 2020 > Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Hieroglif

Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Hieroglif

  Drukuj
 

Warszawa, 27 sierpnia 2020 r.

OŚ-III-Geo.6530.22.2020.MAK

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 358/OŚ/2020 z 27.08.2020 r., znak: OŚ-III-Geo.6530.22.2020.MAK, zatwierdzającej projekt robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Hieroglif na działce nr 7, obr. 7-10-07 woj. mazowieckie”.
Strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Biura, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 4432525, 22 4432596, 22 4432556.
Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach, których mają być wykonywane roboty geologiczne. 
Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z decyzją, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
Niniejsze zawiadomienie wywieszono 31.08.2020 r. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
    Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-08-2020
Data wprowadzenia:  31-08-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-08-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-08-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 31-08-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 31-08-2020
Liczba odwiedzin: 76
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe