Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wydane > 2020 > Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia parkingów naziemnych i dwóch zjazdów z drogi publicznej z przebudową nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Potockiej 4

Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia parkingów naziemnych i dwóch zjazdów z drogi publicznej z przebudową nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Potockiej 4

  Drukuj
 

Warszawa,  15 stycznia 2020 r.

Znak sprawy: OŚ-III-Geo.6540.165.2019.BEM
(nr pisma w sprawie: 5)

ZAWIADOMIENIE
O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ

Na podstawie art. 80 ust. 3  w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a.  zawiadamiam, że została wydana decyzja nr   7/OŚ/2020 z 10.01.2020 r., zatwierdzająca projekt robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia parkingów naziemnych i dwóch zjazdów z drogi publicznej z przebudową nowej wiaty śmietnikowej przy ul. potockiej 4, na części dz. ew. nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/32,11 z obrębu 7-04-16, na terenie dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.”
Strony mogą zapoznać się z decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, pok. 1814 (piętro 18), w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00, sprawę prowadzi Beata Michalak, tel. (22) 44 32 596, e-mail: beata.michalak@um.warszawa.pl.
Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
15-01-2020
Data wprowadzenia:  16-01-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-01-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 16-01-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 17-01-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 17-01-2020
Liczba odwiedzin: 291
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe