Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wydane > 2020 > Projekt robót dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Węglarskiej 84-90C w Dzielnicy Wawer

Projekt robót dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Węglarskiej 84-90C w Dzielnicy Wawer

  Drukuj
 

Warszawa, 20 sierpnia 2020 r.

OŚ-III-Geo.6540.40.2020.JSO

ZAWIADOMIENIE
o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), dalej k.p.a., zawiadamiam o wydaniu decyzji nr 337/OŚ/2020 z 17.08.2020 r., znak: OŚ-III-Geo.6541.40.2020.JSO, zatwierdzającej projekt robót geologicznych pt.: „Projekt robót dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Węglarskiej 84-90C na działce ew. nr 248 z obrębu 3-11-23 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy”.
Roboty geologiczne projektowane są na dz. ew. nr 248 z obrębu 3-11-23.
Strony mogą zapoznać się z ww. decyzją w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, po uprzednim umówieniu wizyty z pracownikiem Biura, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00 – 16.00, telefon 22 4432525, 22 4432596, 22 443556, 22 4432526.
Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach, których mają być wykonywane roboty geologiczne. 
Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z decyzją, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
Niniejsze zawiadomienie wywieszono 20 sierpnia 2020 r. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY
/-/
Dorota Jedynak
Zastępca Dyrektora
Biuro Ochrony Środowiska
Geolog Powiatowy

Załączniki:
Data ogłoszenia:
20-08-2020
Data wprowadzenia:  20-08-2020
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2020
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2020
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 20-08-2020
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 20-08-2020
Liczba odwiedzin: 68
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe