Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > Ochrona środowiska - informacje o wszczętych i toczących się postępowaniach w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Ochrona środowiska - informacje o wszczętych i toczących się postępowaniach w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych

  Drukuj
 

Projekt robót geologicznych na wykonanie ujęcia wód podziemnych z osadów czwartorzędowych zlokalizowanego w Warszawie przy ul. Hieroglif na działce nr 7, obr. 7-10-07 woj. mazowieckie
Warszawa, 15 lipca 2020 r. OŚ-III-Geo.6530.22.2020.MAK (nr pisma w sprawie: 3) ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-07-2020
Projekt robót dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Węglarskiej 84-90C na działce ew. nr 248 z obrębu 3-11-23 w Dzielnicy Wawer
Warszawa,    25 czerwca 2020 r. OŚ-III-Geo.6540.40.2020.JSO (nr pisma w sprawie: 2) ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-06-2020
Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla potrzeb inwestycji: Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin-Trasa Armii Krajowej w Warszawie.
Obwieszczenie PE-I.7440.18.2019.ES z 15 kwietnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dotyczących rozbudowy lokalu Reserved w CH Arkadia w dz. Śródmieście
Zawiadomienie OŚ-III-Geo.654088.2019.LUS z 18 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania Gazociąg Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska - Odcinek DN700 MOP 8.4MPa relacji Rembelszczyzna-Mory
Obwieszczenie PE-I.7440.9.2019.AB z 31 maja 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-06-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na wykonanie piezometrów do monitoringu hydrogeologicznego dla budowy II linii metra w Warszawie - Etap II realizacji odcinka wschodnio-północnego
Obwieszczenie PE-I.7430.18.2019.AB z 21 maja 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-05-2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasnowolskiej, Kędziołeczki, Oberka, Kadryla, Pląsy oraz ciągach osiedlowych wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 27.03.2019 r. OŚ-III-Geo.6540.42.2019.BEM Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych przy ul. Polskiej w Warszawie
Warszawa, 25.01.2019 r. OŚ-III-Geo.6540.8.2019.ANI Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na potrzeby opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Kaskada w Warszawie
Warszawa, 16.10.2018 r. OŚ-III-Geo.6540.144.2018.MAK Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej, w ul. Kaszmirowej, w ul. Wał Miedzeszyński, w ul. Panoramy oraz budowy sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej w Warszawie
Warszawa, 05.10.2018 r. OŚ-III-Geo.6540.132.2018.ANI Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy budynków wielorodzinnych przy ul. oś. Królewska na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 21.09.2017 r. OŚ-III-Geo.6540.152.2017.MAK Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia osiedla Wilno IV etap 1, 2, 3 przy ul. Wiernej, na terenie dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 23.05.2017 r. OŚ-III-W. Geo.6540.80.2016.JSO nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia osiedla Wilno IV etap 3, 5 przy ul. Wiernej, na terenie dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 23.05.2017 r. OŚ-III-W. Geo.6540.79.2016.JSO nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej warunki geologiczno-inżynierskie występujące w podłożu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego do rozbudowy i nadbudowy, przy ul. Górnośląskiej
Warszawa, 18.01.2017 r. OŚ-III-Geo.6540.186.2016.MAK Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Budowa kolektora Lindego Bis w ramach fazy V projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”, na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Warszawa, 29.04.2016 r. OŚ-III-Geo.6540.56.2016.MAK Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci ciepłowniczej oraz węzłów cieplnych w budynkach przy ul. Mostowej 9/9A, 11, 13/15/17, 21, 23/25, 27/19” Warszawa woj. mazowieckie”, na terenie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
Warszawa, 14.04.2016 r. OŚ-III-Geo.6540.57.2016.MAK Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia inwestycji budowlanej Wilno VI w Warszawie przy ulicy Wiernej na terenie Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 14.04.2016 r. OŚ-III-Geo.6540.54.2016.MAK Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Posadowienie kanału sanitarnego DN 200 na Osiedlu Borki w Warszawie, Dzielnica Wawer
Warszawa, 15.01.2016 r. OŚ-III-Geo.6540.152.2015.JSO Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.) zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Projekt robót geologicznych, Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa, w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 20.10.2015 r. OŚ-III-Geo.6540.108.2015.MAK Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r., poz. 196, z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych dla określenia geologiczno-inżynierskich warunków podłoża kanalizacji sanitarnej projektowanej w drogach dojazdowych do ulicy Trombity
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY Warszawa, 27.03.2015 r. OŚ-III-Geo.6540.27.2015.MAK Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 80 ust. 3 oraz art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019

1, 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe