Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2019 > Zatwierdzenie projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych przy ul. Polskiej w Warszawie

Zatwierdzenie projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych przy ul. Polskiej w Warszawie

  Drukuj
 

Warszawa, 25.01.2019 r.

OŚ-III-Geo.6540.8.2019.ANI
Nr pisma w sprawie: 2

ZAWIADOMIENIE
O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

    Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam, że na wniosek który wpłynął 15.01.2019 r. Inwestora – Bouygues Immobilier Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Lecha Kaczyńskiego 14, 00-638 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika – ..., w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych przy ul. Polskiej w Warszawie (działki o nr ew. 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73/3, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 74/2, obręb 1-07-13)”. Roboty geologiczne projektowane są na dz. ew. nr 66, 67, 68, 72, 73/3, 82/1, 82/2, 82/3, 83/1, 83/2, 74/2, obręb 1-07-13.
    Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Wobec tego informuję, że zainteresowane strony w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą:
1) zapoznać się z dokumentami sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, pok. 1814 (piętro 18), w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00, sprawę prowadzi Agnieszka Niewczas, tel. (22) 44 32 524,
2) składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Kancelarii tut. Biura – pok. 1903.
    Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
    Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
    Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie  z art. 35 § 3 k.p.a.

z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
25-01-2019
Data wprowadzenia:  29-01-2019
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-01-2019
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-01-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 29-01-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-05-2019
Liczba odwiedzin: 184

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe