Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2019 > Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia parkingów naziemnych i dwóch zjazdów z drogi (…) oraz rozbiórką i budową nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Potockiej 4, w dzielnicy Żoliborz

Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia parkingów naziemnych i dwóch zjazdów z drogi (…) oraz rozbiórką i budową nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Potockiej 4, w dzielnicy Żoliborz

  Drukuj
 

Warszawa, 17 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: OŚ-III-Geo.6540.165.2019.BEM
(nr pisma w sprawie:  3) 

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam, że na wniosek, który wpłynął 20.11.2019 r., uzupełniony 3.12.2019 r. Inwestora – Spółdzielni Mieszkaniowej Potok Dolny (z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Potocka 4, 01-652 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika, w sprawie zatwierdzenia projektu geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia parkingów naziemnych i dwóch zjazdów z drogi publicznej z przebudową instalacji elektrycznej i sanitarnej oraz rozbiórką i budową nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Potockiej 4, na części dz. ew. nr 4/1, 4/2, 4/3, 4/32, 11 z obrębu 7-04-16, na terenie dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy.”
Roboty geologiczne projektowane są na dz. ew. nr 4/3 i 11 z obrębu 7-04-16.
Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec tego informuję, że zainteresowane strony w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą:
1.  zapoznać się z dokumentami sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, pok. 1814 (piętro 18), w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00, sprawę prowadzi Beata Michalak, tel. (22) 44 32 596, e-mail: beata.michalak@um.warszawa.pl,
2.  składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Kancelarii tut. Biura – pok. 1903 (adres do korespondencji: ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa).
Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie  z art. 35 § 3 k.p.a.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
/-/ Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
17-12-2019
Data wprowadzenia:  18-12-2019
 
 
Wprowadził Wieczorek-Paleska Marta (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 18-12-2019
Aktualizujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Zatwierdzający Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 26-05-2022
Liczba odwiedzin: 77

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe