Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2019 > Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasnowolskiej, Kędziołeczki, Oberka, Kadryla, Pląsy oraz ciągach osiedlowych wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasnowolskiej, Kędziołeczki, Oberka, Kadryla, Pląsy oraz ciągach osiedlowych wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 27.03.2019 r.

OŚ-III-Geo.6540.42.2019.BEM
Nr pisma w sprawie: 2

ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

    Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam, że na wniosek, który wpłynął 1.03.2019 r. Inwestora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie s. a. (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac S. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika – ..., w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych pt.: „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasnowolskiej, Kędziołeczki, Oberka, Kadryla, Pląsy oraz ciągach osiedlowych wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy”.
    Roboty geologiczne projektowane są na dz. ew. nr 102, 88/9, 118/17, 117, 116, 47/4, 49/5, 49/8, 141/1, 142, 127/4, 52/4, 60/4 z obrębu 1-08-34, dz. ew. nr 1/4 z obrębu 1-08-37, dz. ew. nr 65/5, 17/2, 1/7 z obrębu 1-08-35, dz. ew. nr 11/5 i 8/2 z obrębu 1-08-30, dz. ew. nr 15/1 z obrębu 1-08-28.
    Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Wobec tego informuję, że zainteresowane strony w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą:
1) zapoznać się z dokumentami sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędum.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, pok. 1814 (piętro 18),w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00, sprawę prowadzi Beata Michalak , tel. (22) 44 32 596,
2) składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Kancelarii tut. Biura – pok. 1903.
    Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
    Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
    Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie  z art. 35 § 3 k.p.a.


Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Dorota Jedynak
Zastępca Dyrektora
Biuro Ochrony Środowiska
Geolog Powiatowy

Załączniki:
Data ogłoszenia:
27-03-2019
Data wprowadzenia:  28-03-2019
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-03-2019
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-03-2019
Zatwierdzający Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 28-03-2019
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-05-2019
Liczba odwiedzin: 86
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe