Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2018 > Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej, w ul. Kaszmirowej, w ul. Wał Miedzeszyński, w ul. Panoramy oraz budowy sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej w Warszawie

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej, w ul. Kaszmirowej, w ul. Wał Miedzeszyński, w ul. Panoramy oraz budowy sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej w Warszawie

  Drukuj
 

Warszawa, 05.10.2018 r.

OŚ-III-Geo.6540.132.2018.ANI
Nr pisma w sprawie: 3

ZAWIADOMIENIE
O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

    Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.), dalej k.p.a. zawiadamiam, że na wniosek który wpłynął 11.09.2018 r., uzupełniony 03.10.2018 r. Inwestora – Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie spółka akcyjna (z siedzibą w Warszawie, pod adresem: pl. S. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika – W. G., w sprawie zatwierdzenia projektu geologicznych pt: „Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej, w ul. Kaszmirowej, w ul. Wał Miedzeszyński, w ul. Panoramy oraz budowy sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej w Warszawie”, na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.
    Roboty geologiczne projektowane są na dz. ew. nr 54/6, 55, 33/105, 33/76, 96, 105/5, 97/2, 37/3 obręb 3-13-30 oraz na dz. ew. nr 55/13, 55/4, 4/33, 95, 6/25, 5, 8/18, 8/4, 9/13, 72/2, 10/10, 11/4, 106, 60/2, 35/1 obręb 3-13-34 oraz na dz. ew. nr 14/45, 14/53 obręb 3-13-35 oraz na dz. ew. nr 7/1, 13/1, 13/2 obręb 3-13-41.
    Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Wobec tego informuję, że zainteresowane strony w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą:
1) zapoznać się z dokumentami sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy, pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, pok. 1814 (piętro 18), w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00, sprawę prowadzi Agnieszka Niewczas, tel. (22) 4432524,
2) składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Kancelarii tut. Biura – pok. 1903.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Przedstawiciele i pełnomocnicy zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.
Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie  z art. 35 § 3 k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
05-10-2018
Data wprowadzenia:  09-10-2018
 
 
Wprowadził Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-10-2018
Aktualizujący Pniewska Anna (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 09-10-2018
Zatwierdzający Jedynak Dorota (FE) (Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju (FE)) 10-10-2018
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-05-2019
Liczba odwiedzin: 109
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe