Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Wszczęte i toczące się > 2017 > Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy budynków wielorodzinnych przy ul. oś. Królewska na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy budynków wielorodzinnych przy ul. oś. Królewska na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy

  Drukuj
 

Warszawa, 21.09.2017 r.

OŚ-III-Geo.6540.152.2017.MAK
Nr pisma w sprawie: 3

ZAWIADOMIENIE
O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO

    Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, złożony 28.08.2017 r., uzupełniony 18.09.2017 r., inwestora – ROBYG 27 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Rzeczypospolitej 1, 02-972 Warszawa), reprezentowanego przez pełnomocnika – Henryka Walczaka, w sprawie zatwierdzenia „Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy budynków wielorodzinnych na części działek nr ew. 18, 19, 20 ,22, 23, 24, 26/3, 27, 28, 29, 30 z obrębu 1-10-25 przy ul. oś. Królewska na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy”.
    Roboty geologiczne projektowane są na dz. ew. nr  18, 19, 20 ,22, 24, 26/3, 27, 29 i 30 z obrębu 1-10-25.
    Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
    Wobec tego informuję, że zainteresowane strony w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia mogą:
1) zapoznać się z dokumentami sprawy w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy, pok. nr 1823 (XVIII p.), w poniedziałki, środy i piątki, w godzinach pracy Urzędu, tj. w godz. 8.00-16.00 (sprawę prowadzi Marek Karaś – pracownik Wydziału Gospodarowania Wodami i Geologii Biura Ochrony Środowiska, Pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa, tel. 22 4432525),     
2) składać wnioski i zastrzeżenia w tej sprawie w Kancelarii tut. Biura – pok. 1903.
    Dodatkowo informuję, że przedmiot postępowania objęty wnioskiem należy do zagadnień szczególnie skomplikowanych. W związku z powyższym załatwienie sprawy nastąpi nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zgodnie
z art. 35 § 3 k.p.a.

Z up. Prezydenta m.st. Warszawy
Anna Szweda
Naczelnik Wydziału
Gospodarowania Wodami i Geologii
Biura Ochrony Środowiska

Załączniki:
Data ogłoszenia:
21-09-2017
Data wprowadzenia:  21-09-2017
 
 
Wprowadził Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 21-09-2017
Aktualizujący Baran Magdalena (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-10-2017
Zatwierdzający Jedynak Dorota (OŚ) (Biuro Ochrony Środowiska (OŚ)) 04-10-2017
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 07-05-2019
Liczba odwiedzin: 337

 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe