Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Geologiczne > Ochrona środowiska - informacje o postępowaniach w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych

Ochrona środowiska - informacje o postępowaniach w sprawach zatwierdzenia projektu robót geologicznych

  Drukuj
 

Postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla potrzeb inwestycji: Elementy Koncepcji Programowej dla budowy drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Kiełpin-Trasa Armii Krajowej w Warszawie.
Obwieszczenie PE-I.7440.18.2019.ES z 15 kwietnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-04-2020
Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia parkingów naziemnych i dwóch zjazdów z drogi publicznej z przebudową nowej wiaty śmietnikowej przy ul. Potockiej 4
Warszawa,  15 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-III-Geo.6540.165.2019.BEM (nr pisma w sprawie: 5) ZAWIADOMIENIE O WYDANIU DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ Na podstawie art. 80 ust. 3  w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2019 r., poz. 868, z późn. zm.) oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dotyczących rozbudowy lokalu Reserved w CH Arkadia w dz. Śródmieście
Zawiadomienie OŚ-III-Geo.654088.2019.LUS z 18 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w ramach zadania Gazociąg Rembelszczyzna-Mory-Wola Karczewska - Odcinek DN700 MOP 8.4MPa relacji Rembelszczyzna-Mory
Obwieszczenie PE-I.7440.9.2019.AB z 31 maja 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-06-2019
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych na wykonanie piezometrów do monitoringu hydrogeologicznego dla budowy II linii metra w Warszawie - Etap II realizacji odcinka wschodnio-północnego
Obwieszczenie PE-I.7430.18.2019.AB z 21 maja 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-05-2019
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasnowolskiej, Kędziołeczki, Oberka, Kadryla, Pląsy w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 7.05.2019 r. OŚ-III-Geo.6540.42.2019.BEM Nr pisma w sprawie:6 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-05-2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasnowolskiej, Kędziołeczki, Oberka, Kadryla, Pląsy oraz ciągach osiedlowych wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 27.03.2019 r. OŚ-III-Geo.6540.42.2019.BEM Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych przy ul. Polskiej w Warszawie na terenie dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 27.02.2019 r. OŚ-III-Geo.6540.8.2019.ANI Nr pisma w sprawie: ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Zatwierdzenie projektu robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno inżynierskiej określającej warunki geologiczno-inżynierskie dla projektu budynków mieszkalnych i mieszkalno-usługowych zlokalizowanych przy ul. Polskiej w Warszawie
Warszawa, 25.01.2019 r. OŚ-III-Geo.6540.8.2019.ANI Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Projekt robót geologicznych na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej, w ul. Kaszmirowej, w ul. Wał Miedzeszyński, w ul. Panoramy oraz budowy sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej
Warszawa, 19.11.2018 r. OŚ-III-Geo.6540.132.2018.ANI Nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Projekt robót geologicznych na potrzeby opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Kaskada w Warszawie
Warszawa, 30.10.2018 r. OŚ-III-Geo.6540.144.2018.MAK Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.), zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Zatwierdzenie Projektu robót geologicznych na potrzeby opracowania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie Parku Kaskada w Warszawie
Warszawa, 16.10.2018 r. OŚ-III-Geo.6540.144.2018.MAK Nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej, w ul. Kaszmirowej, w ul. Wał Miedzeszyński, w ul. Panoramy oraz budowy sieci wodociągowej w drogach dojazdowych do ul. Jeziorowej w Warszawie
Warszawa, 05.10.2018 r. OŚ-III-Geo.6540.132.2018.ANI Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2017 r., poz. 2126, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-05-2019
Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Oś. Królewska na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 24.10.2017 r. OŚ-III-Geo.6540.152.2017.MAK Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.), zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-05-2019
Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby budowy budynków wielorodzinnych przy ul. oś. Królewska na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 21.09.2017 r. OŚ-III-Geo.6540.152.2017.MAK Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE O  WSZCZĘCIU   POSTĘPOWANIA   ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia wielorodzinnych budynków mieszkalnych osiedla Wilno IV etap 1, 2, 3, przy ul. Wiernej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 28.06.2017 r. OŚ-III-Geo.6540.80.2017.JSO Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.), zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-05-2019
Projekt robót geologicznych na opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia wielorodzinnych budynków mieszkalnych osiedla Wilno IV etap 3, 5, przy ul. Wiernej, w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 28.06.2017 r. OŚ-III-Geo.6540.79.2017.JSO Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej     Zgodnie z art. 80 ust. 3 w związku z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.), zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-05-2019
Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia osiedla Wilno IV etap 1, 2, 3 przy ul. Wiernej, na terenie dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 23.05.2017 r. OŚ-III-W. Geo.6540.80.2016.JSO nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Projekt robót geologicznych na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej geologiczno-inżynierskie warunki posadowienia osiedla Wilno IV etap 3, 5 przy ul. Wiernej, na terenie dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 23.05.2017 r. OŚ-III-W. Geo.6540.79.2016.JSO nr pisma w sprawie: 3 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego     Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23, z późn. zm.) zawiadamiam, że ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019
Projekt robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej warunki geologiczno-inżynierskie występujące w podłożu budynku mieszkalnego wielorodzinnego przeznaczonego do rozbudowy i nadbudowy, przy ul. Górnośląskiej
Warszawa, 18.01.2017 r. OŚ-III-Geo.6540.186.2016.MAK Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO     Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r., poz. 1131, z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-05-2019

1, 2
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe