Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Przebudowa urządzeń sieci trakcyjnej, przebudowa i rozbudowa stanowisk zasilania stacjonarnego niskiego napięcia oraz przebudowa urządzeń oświetlenia terenu na bocznicy kolejowej PKP Intercity S.A. Warszawa Grochów w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa,  20  sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.66.2020.UPR Nr pisma w sprawie: 9 (EKO)         ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2020
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa,  24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO      ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2020
Zmiana sposobu użytkowania czwartej kondygnacji podziemnej istniejącego garażu podziemnego zrealizowanego na potrzeby wielofunkcyjnego budynku biurowo-usługowo-handlowego (…) przy Al. Jerozolimskich 44 w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa,   24  sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.38.2020.EKO Nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2020
Wykonanie wylotu urządzeń kanalizacyjnych na działce nr 31 obręb 3-13-42 w dzielnicy Wawer oraz odprowadzanie do Kanału Zarzeńskiego wód opadowych i roztopowych z terenu projektowanego budynku usług handlowych przy ul. Trakt Lubelski 131
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.453.2020.TW z 17.08.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na dz. ew. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2019.NMA Nr pisma w sprawie:  37  (EKO) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-08-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Warszawa, 18 sierpnia 2020 r. OŚ-IV-UII.6220.67.2018.JKO numer pisma w sprawie: 58/JFI INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39/1, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.143.2019.NMA        Nr pisma w sprawie: 30 (EKO) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo - usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo - usługowej (…) przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO        Nr pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 25 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 25 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-08-2020
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al.Jana Pawła II (na odcinku al. Solidarności – pl. Grunwaldzki) ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.41.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 16  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i drogami wewnętrznymi na dz. ew. nr 58/3 i 68 obręb 4-03-06, przy projektowanej ul. Talarowej i ul. Ceramicznej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2020.SYP       Nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Zespół zakładów przemysłowo-logistyczno-produkcyjnych z przestrzeniami biurowo-socjalnymi oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ew. nr 54, obręb 4-11-11, przy ul. Rzecznej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.57.2020.IOS nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2019.SYP Nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA nr pisma w sprawie 24 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Uruchomienie punktu skupu metali, na części dz. ew. nr 179, 180, 181 obręb 3-12-95, przy ul. Ochoczej 2 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 21 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2020.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 24 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP Nr pisma w sprawie: 58 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną projektowaną na działce ew. nr 11/3, 6/1 obręb 1-06-61, Dzielnica Wilanów w Warszawie
Warszawa, 21 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.106.2020.APA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną i infrastrukturą techniczną projektowaną na działce ew. nr 11/3, 6/1 obręb 1-06-61, Dzielnica Wilanów w Warszawie
Warszawa, 21 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.106.2020.APA nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-08-2020

<< < 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe