Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Modernizacja ciągu ulicy Marsa – Żołnierska.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/671/17989/06/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wydane postanowienie Prezydenta m.st. Warszawy Nr 290/OŚ/2007r. z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2007
Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia spółce Orkiestra Development Sp. z o.o. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla mieszkaniowego „Harmonia”
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-III-W-MB/6210/8/17993/07 INFORMACJA Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek z dn. 15.10.2007r., uzupełniony w dniu ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2007
Budowa II linii metra.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/393/17992/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz z art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy postanowieniem nr 289/OŚ/2007r. z dnia 20.12. 2007r. przekazał ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-12-2007
Budowa staji bazowej przy ul. Księżycowej 58.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/95/17974/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy Decyzją Nr 1821/OŚ/2007 z dnia 18 grudnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa stacji bazowej przy ul. Księżycowej 58.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-DS/7624/95/17973/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa garaży podziemnych przy ul. Prystora.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-IV-UI-DS/7624/39/17774/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 51 ust. 3 pkt 1 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), -§ 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia Rady ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej ul. Nocznickiego.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-IV-UI-IK/7624/20/17978/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 51 ust. 3 pkt 1 i 2 i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129 poz. 902 z późń. zm.), - § 3 ust. 1 pkt 53 rozporządzenia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej ul. Nocznickiego.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-IV-UI-IK7624/20/ 17980 /07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa, stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku TK Polska Operations S.A. ul. Mszczonowska 2, 01-254 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa garaży podziemnych przy ul. Prystora.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-IV-UI-DS/7624/39/17775/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r., Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa stacji bazowej przy ul. Jana III Sobieskiego 9.
Warszawa, 19.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-MT/7624/996/17854/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej ul. Nocznickiego.
Warszawa, 21.12.2007r. OŚ-IV-UI-IK/7624/20/17979/07 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa., Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Modernizacja Ośrodka Tor Łyżwiarski Stegny
Warszawa, 20.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-IK/7624/336/17877/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 106 K.p.a., - art. 48 ust. 2 pkt 1 a i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późń. zm.), - § 3 ust. 1 pkt ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa stacji bazowej przy ul. Podchorążych 41.
Warszawa, 20.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JL/7624/806/17905/06/07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) oraz art. 49 Kpa, Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m. st. Warszawy Decyzją Nr 1838/OŚ/2007 z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 28-12-2007
Budowa stacji bazowej przy ul. Podchorążych 41
Warszawa, 20-12-2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JL/7624/806/17892/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2007
Budowa stacji bazowej przy ul. Młynarskiej 8/12
Warszawa, 19-12-2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JL/7624/132/17852/05/06/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2007
Budowa centrum handlowo-usługowego przy ul.Puławskiej 2.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/272/17808/07 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 106 K.p.a., -art. 48 ust. 2 pkt 1 i 1 a i art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r. Nr 129 poz. 902 z późń. zm.), -§ 3 ust. 1 pkt ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2007
Wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanału ogólnospławialnego
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-III-AS/6210/33/17754/07 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. Nr z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2007
Przejście kablem telefonicznym Kanału Wawerskiego .
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-III-W-AS/6210/B-11/17750/07 INFORMACJA o wszczęciu postepowania wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2007
Przebudowa przepustu przy ul. Cudne Manowce.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-III-W-AS/6210/B-10/17752/07 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-12-2007
Budowa centrum handlowo-usługowego przy ul. Puławskiej 2.
Warszawa, 18.12.2007r. OŚ-II-WE-DŚ-JF/7624/272/17810/07 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostały zamieszczone w publicznie dostępnym ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-12-2007

<< < 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe