Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Budowa zespołu zabudowy apartamentowej przy ul. Sokołowskiej.
Warszawa, 05.01.2009r. OS-IV-IKU-76242-12-10-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2009
Wprowadzanie wód opadowych do szczelnego rowu.
Warszawa, 07.01.2009r. OS-III-MBA-62100-26-3-08 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. ) Biuro Ochrony Środowiska informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 19.12.2008r. w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2009
Realizacja stacji bazowej przy ul. Kochanowskiego 34.
Warszawa, 07-01-2009r. OS-IV-JLO-76242-2-12-06 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2009
Pobór wód podziemnych przy ul. Pełczyńskiego.
Warszawa, 05.01.2009r. OS-III-ESI-62100-1-2-09 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne(Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.), Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek, który ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2009
Wprowadzanie do ziemi wód opadowych z ul.Krzesiwa
Warszawa, 7.01.2009r. OŚ-III-IPL-62100–40-2-08-09 INFORMACJA o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U.z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2009
Odwodnienie wykopów budowlanych w ul. Kompanii Kordian.
Warszawa, 05.01.2009r. OS-III-ANI-62101-22-8-08-09 ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej Zgodnie z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2035 z późn. zm.) oraz art. 49 K.p.a. Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że Prezydent m.st. Warszawy, decyzją Nr 1/OŚ/2009 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2009
Wykonanie urządzeń wodnych w Dz. Wesoła
Warszawa, 5.01.2009r. OŚ-III-IPL- 62100 – 47 - 2 - 08/09 INFORMACJA Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek, który wpłynął w dniu 22.12.2008r., w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2009
Wykonanie urządzeń wodnych w Dz. Wesoła.
Warszawa, 5.01.2009r. OŚ-III-IPL- 62100 – 47 - 2 - 08/09 INFORMACJA Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, na wniosek, który wpłynął w dniu 22.12.2008r., w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-01-2009
Wprowadzanie do ziemi wód opadowych w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 30.12.2008r. OŚ-III-IPL- 62100 – 39 - 2 - 08 INFORMACJA Na podstawie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia Miastu Stołecznemu Warszawa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa stacji bazowej przy ul. Potockiej 37.
Warszawa, 30.12.2008r. OŚ-IV-MTO-76242-8-22-06 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa stacji bazowej przy ul. Potockiej 37.
Warszawa, 30.12.2008r. OŚ-IV-MTO-76242-8-23-06 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Wprowadzanie do ziemi wód opadowych prz ul. Połczyńskiej 123
Warszawa, 29.12.2008r. OS-III-JBE-62100-26-3-08 INFORMACJA o wszczęciu postępowania wodnoprawnego Na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn. zm. ) Biuro Ochrony Środowiska informuje, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek złożony w dniu 09.12.2008r., w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa drogi publicznej w Dz. Białołęka
Warszawa, 31.12.2008r. OŚ-IV-SPA-76242-1-20-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa stacji paliw płynnych przy ul. Nowoursynowskiej
Warszawa, 31.12.2008r. OŚ-IV-SPA-76242-4-34-08 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa stacji paliw płynnych przy ul. Nowoursynowskiej
Warszawa, 31.12.2008r. OS-IV-SPA-76242-4-33-08 INFORMACJA o wydaniu decyzji oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie Zgodnie z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej przy Jez.Gocławskim.
Warszawa, 30.12.2008r. OS-IV-DSZ-76242-2-17-07 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa drugiej jezdni ul.Kasprowicza w D.Bielany.
Warszawa, 23.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-179-9-08 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m. st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: -art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa drugiej jezdni ul.Kasprowicza w D.Bielany.
Warszawa, 23.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-179-7-08 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Budowa drugiej jezdni ul. Kasprowicza w D.Bielany.
Warszawa, 23.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-179-8-08 ZAWIADOMIENIE Stosownie do art. 36 K.p.a. zawiadamiam, że załatwienie wniosku miasta stołecznego Warszawy, złożonego w dniu 9 października 2008r., o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiej jezdni ul. Kasprowicza na odcinku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009
Modernizacja i rozbudowa ZUSOK przy ul.Gwarków 9 w D.Targówek.
Warszawa, 1.12.2008r. OS-IV-MSK-76242-196-12-08 INFORMACJA Zgodnie z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) oraz art. 49 Kpa Biuro Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy zawiadamia, że na podstawie art. 153 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-01-2009

<< < 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe