Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą, na dz. ew. nr 26/21, 26/23, 30, obręb 1-08-20, przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 6 lutego 2020 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.140.2019.SPA ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami na dz. ew. nr 320 i 290, obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2018.IOS nr pisma w sprawie: 95   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30.
Warszawa, 7 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie, przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 7 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2019.MDA nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie, przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 7 lutego 2020 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UI.6220.38.2019.MDA nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Warszawa, 7 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2019.MDA nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Warszawa, 7 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy.
Warszawa, 7 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi przy ul. Annopol 4A.
Warszawa, 6 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 6 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.104.2018.WKA nr pisma w sprawie 72 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Odprowadzanie do studni chłonnych wód opadowych i roztopowych z ulic Biedronki, Chorągwi Pancernej, Husarii, Rotmistrzowskiej oraz Petyhorskiej na terenie Dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.776.2019.AZ z 31 stycznia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 016 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi , elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 5 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2019.DRY nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-02-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 6 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO nr pisma w sprawie 63 (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-02-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 6 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO nr pisma w sprawie 62 (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-02-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 3 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO nr pisma w sprawie 61 (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-02-2020
Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 3 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2019.WKA nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-02-2020
Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 6 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO        ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-02-2020
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych (…) oraz na odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do ww. urządzeń wodnych z rozbudowywanych dróg gminnych ul. Ostródzkiej i ul. Hemara w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.32.2020.ST z 28 stycznia 2020 r.  Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-02-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 5 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR  nr pisma w sprawie: 24 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-02-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 5 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR nr pisma w sprawie: 23  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-02-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe