Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych za pomocą wylotu kanalizacji deszczowej do rowu w dzielnicy Białołęka.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.808.2019.ZUZ z 5 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Warszawa, 12 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2020.UPR nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Warszawa, 12 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2020.UPR nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35 przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 13 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Kanału Nr 10 poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej, wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Przy Trasie w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.809.2019.AZ z 5 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 12 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA nr pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 12 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Budowa instalacji recyklingu organicznego poprzez fermentację bioodpadów z produkcją biometanu przy ul. Zabranieckiej 4 w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 12 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.158.2019.WKA nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych (…) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na działce ew. nr 68 obr. 4-16-06, dzielnica Białołęka.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.35.2020.AZ z 04.02.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-85 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi” (…) przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 11 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, na wykonanie dwóch systemów kanałów rozsączających (…) oraz na odprowadzenie do ww. urządzeń, wód opadowych i roztopowych z budynków (…) przy ul. Młodnickiej w dzielnicy Rembertów.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.40.2020.AZ z 4 lutego 2020r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzeń wodnych, tj. 2 zbiorników retencyjno-rozsączających na działce o nr ew. 232/2 i 232/3 obręb 4-09-19 m.st. Warszawy na terenie Szkoły Podstawowej nr 52 przy ul. Samarytanka 11A.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4214.1.2020.ST z 5 lutego 2020r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. Umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Budowa i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 „Powstańców Śląskich” II linii metra (…) przy ul. Kossutha i ul. Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, 10 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2019.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-02-2020
Budowa hali technologiczno-magazynowej dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 10 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.41.2019.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2020
Budowa hali technologiczno-magazynowej dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 10 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.41.2019.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: ­ art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze i garażem podziemnym przy ul. Bokserskiej 71 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 10 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.12.2020.WKA nr pisma w sprawie 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2020
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej
Warszawa, dn. 07.02.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2020
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej
Warszawa, dn. 07.02.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL                                              ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2020
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej
Warszawa, dn. 07.02.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL   ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2020
Budowa magistrali wodociągowej Dn800 zasilającej Pasmo Pruszkowskie – Zadanie 1, odcinek II – od włączenia do projektowanej magistrali Dn800 na skrzyżowaniu ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego do ul. Człuchowskiej na skrzyżowaniu ul. Lazurowej
Warszawa, dn. 07.02.2020 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ.B.6220.26.2019.AFL ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-02-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe