Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w parterze oraz budynku usługowego, z garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Poborzańskiej w Dz. Targówek
Warszawa, 15 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.97.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Zawiadomienie o wydaniu decyzji udzielającej Bystra Sp. z o.o. pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego na dz. nr 24 obręb 4-09-05 oraz usługę wodną przy ul. Radzymińskiej w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.459.2020.TW z 7 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 14 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.104.2020.JFI nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Wykonanie zespołu studni chłonnych C1-C8 służących do odprowadzania wód z wykopów budowlanych na działce nr 36 obręb 4-14-08 w dzielnicy Praga-Północ
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.534.2020.TW z 7 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Budowa zespołu budynków biurowo-usługowych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie Al. Becka w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 14 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.104.2020.JFI nr pisma w sprawie: 9 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Budowa zespołu obiektów produkcyjno-usługowo-magazynowych z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na dz. ew. nr 2/5, 2/9, 2/10, 4/6, 4/7 obręb 1-08-32 przy ul. Pląsy w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 14 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.62.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego „R-C1” na działce nr 29 obręb 4-09-05 w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.510.2020.AZ z 31.08.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Budowa magistrali sieci ciepłowniczej na odcinku od komory M-52 do rejonu STP Mory A - ul. Mory na terenie Dzielnicy Ursus, Bemowo, Włochy
UD-I-WOŚ-B.6220.29.2019.AFL(15)                                           Warszawa, 14.09.2020 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2020
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II ), ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Warszawa, 11 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.41.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu (...) przy ul. Bystrej/Radzymińskiej
Warszawa, 11 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.101.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Budowa Centrum DOKA POLSKA na dz. ew. nr 8, 9, 24/13, 24/11, 24/9, obręb 4-07-18 przy ul. Szklarniowej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 14 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.50.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Budowa studni wierconej o wydajności pow. 10,0 m3, na działce ew. nr 147, obręb 3 13 01, przy ul. Kosmatki w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 7 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.30.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rowu na dz.ew. 53/13 z obrębu 1-06-85 i odprowadzanie poprzez ww urządzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i chodników na dz. 34/7, 34/5, 44/2 obręb 1-06-85 przy ul. Łukasza Drewny
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.420.2020.BP z 9.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mpopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 443 50 16 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi na dz. ew. nr 57, 58, 9/5, obręb 2-05-03, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 14 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2020.IOS  nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z lokalami usługowymi na dz. ew. nr 57, 58, 9/5, obręb 2-05-03, przy ul. Łopuszańskiej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 14 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2020.IOS nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2020
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej w Dzielnicy Bemowo
UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL                                              Warszawa, 06 lipca 2020 r. Nr pisma w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2020
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego „Liberty Tower” z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej
Warszawa, 9 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2019.JFI ZAWIADOMIENIE W sprawie: budowy zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego „Liberty Tower” z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną, na dz. ew. nr 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21, 22, 17/6 i cz. dz. ew. nr 23 i 50/3 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2020
Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 10 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.157.2019.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej do rzeki Długiej w km 5 005 jej biegu, na działce o nr ew. 35 obręb 4-16-29 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie nr WA.ZUZ.6.4210.522.2020.AZ z 3 września 2020 r.   Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2020
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 10 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2019.NMA                                ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-09-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe