Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Wykonanie i likwidację urządzeń wodnych na działce o nr ew. 18/20 obręb 3-02-02 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy oraz odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód z odwodnień budowlanych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.500.2020.AZ z 10.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 24-09-2020
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 23 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym na części działki 161/2 oraz działce nr 150/3, obręb 2 09-09, przy ul. Silnikowej, w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 18 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.36.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 4     ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym na części działki 161/2 oraz działce nr 150/3, obręb 2 09-09, przy ul. Silnikowej, w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 18 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ -IV-UI.6220.36.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Wykonanie dwóch wylotów do „Kanału Ulgi” na dz. ew. nr 26/2 obręb 4-16-25 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy oraz odprowadzane do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.427.2020.MSK z 9.09.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową (...) przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 21 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową (...) przy ul. Powstańców Śląskich w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 21 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2015.AOR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 16 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2019.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Prostej 69
Warszawa, 10 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz 2 usługami w parterach, infrastrukturą techniczną projektowaną i istniejącymi wjazdami przy ul. Małowiejskiej i Bysławskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 22 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.100.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 22 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi i w poziomie terenu oraz niezbędną infrastrukturą, przy ul. J. Nowaka-Jeziorańskiego/ul. gen. A .E. Fieldorfa w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa,22 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-09-2020
Budowa stacji magazynowania ciekłego azotu zasilającej instalację rozprowadzającą czynnik do komór kriogenicznych (naczyń dewara) służących do przechowywania materiałów biologicznych w celach medycznych i badawczych, przy ul. Działkowej 85
Warszawa, 31 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2020.JFI nr pisma w sprawie: 19 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-09-2020
Budowa „hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…)” przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 10 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.154.2019.SPA nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-09-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działce ew. nr 137, obręb 2-08-18 przy ul. Rybnickiej 25 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 10 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.82.2020.SPA nr pisma w sprawie: 81 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-09-2020
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3, obręb 4-07-13, przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 21 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.105.2019.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych na działce o nr ew. 8 obręb 1-05-27 w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy oraz odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.485.2020.AZ z 10 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 502 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-09-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, na wykonanie urządzenia wodnego przy ul. Złotokwiatu w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.467.2020.MSK z 10 września 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.naperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 502 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła II, ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Warszawa, 18 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.41.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020
Budowa parkingu wielopoziomowego wraz z infrastrukturą na terenie Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie na działkach ew. nr 2/19, 2/20, 2/21, 2/26, 2/27, 2/65 i 2/70 obręb 1-10-75 przy ul. Roentgena 5 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 18 września 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.70.2020.UPR nr pisma w sprawie: 20  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-09-2020

<< < 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe