Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 19 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Projekt robót dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich pod projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Węglarskiej 84-90C w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 20 sierpnia 2020 r. OŚ-III-Geo.6540.40.2020.JSO ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji administracyjnej Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r., poz. 1064) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 19 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.13.2020.UPR  nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 19 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 19 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej
Warszawa, 18 sierpnia 2020 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.67.2018.JKO nr pisma w sprawie: 57 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 19 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.15.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 19 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.15.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A
Warszawa, 18 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Budowa wieloetapowego zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach wraz z garażami podziemnymi i infrastrukturą techniczną przy ul. Kolejowej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 18 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.50.2019.DRY Nr pisma w sprawie: 21 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 19 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-08-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Warszawa, 17 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.152.2019.NMA Nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-08-2020
Postępowanie administracyjne w sprawie pozwoleń wodnoprawnych na przebudowę Kanału Sieleckiego (w ciągu ul. Sobieskiego) oraz Rowu Piaseczyńskiego (w ciągu ul. Piaseczyńskiej) w zakresie wykonania zarurowania w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.416.2020.ST z 5 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2020
Rozbudowa Laboratorium Napędów na części działki ew. nr 2, obręb 2-06-04, na terenie Instytutu Lotnictwa przy al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 18 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.15.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2020
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej, budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 18 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2020.UPR nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2020
Rozbiórka budynku o funkcji przemysłowej, budynku trafostacji, likwidacji parkingu oraz budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku (…) przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 18 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2020.UPR nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną przy ul. Bruzdowej
Warszawa, 17 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.91.2020.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2020
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 13 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.4.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 20 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-08-2020
Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie pozwoleń wodnoprawnych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.169.2020.AZ z 7 sierpnia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2020
Modernizacja oczyszczalni ścieków z instalacji mokrego odsiarczania spalin w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 13 sierpnia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.1.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-08-2020

<< < 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe