Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie dwóch kabli energetycznych średniego napięcia przez Kanał Henrykowski na działce o nr ew. 8/18 obręb 4-01-04 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.692.2019.AZ z 23.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2020
Udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na usługi wodne - odprowadzanie do urządzeń wodnych tj. studni chłonnych zlokalizowanych w pasach drogowych (…) ulic: Biedronki, Chorągwi Pancernej, Husarii, Rotmistrzowskiej i Petyhorskiej w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.776.2019.AZ z 23.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:   jnaperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2020
Pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych poprzez istniejącą studnię na działce o nr ew. 47/28 obręb 8-07-11, dzielnica Wesoła m.st. Warszawy dla potrzeb Stacji Paliw nr 1541 przy ul. Trakt Brzeski 110/114 w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.819.2019.ST z 20.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-11 od poniedziałku do piątku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-01-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m.st. Warszawie S.A., ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w II linii metra (odcinek centralny i wsch.-pn.).
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.771.2019.AZ z 24.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-25-11 od poniedziałku do piątku ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzenia wodnego tj. rowu otwartego, na działkach o nr ew. 126 i 112 obręb 4- 16-21 w rejonie ulicy Dudka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, na odcinku w hm 0 99 do 2 77 jego biegu
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.826.2019.KAK z 20.12.2019 r.  Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. zestawu skrzynek rozsączających na działkach o nr ew. 5/4 i 6/2 obręb 1-03-07 w dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy (…) przy ul. Czerniakowskiej w Warszawie
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.818.2019.AZ z 19.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działkach ew. nr 8/2, 14/2, 9 obręb 2-03-20, przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
Warszawa, 31 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO nr pisma w sprawie 57 (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Warszawa, 2 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2019.EKO Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Warszawa, 2 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2019.EKO Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Warszawa,  2  stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2019.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-01-2020
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Warszawa, 31 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2019.EKO Nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2020
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, na (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Warszawa, 31  grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2019.EKO  Nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2020
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę dwóch kondygnacji parkingu, (…) przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Warszawa, 02 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2019.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 02-01-2020
Likwidacja urządzenia wodnego obiektu służącego do poboru wód podziemnych - studni zlokalizowanej, na działce o nr ew. 119 obręb 6-06-08 w dzielnicy Wola m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.719.2019.KAK z 18.12.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-12-2019
Realizacja punktu do zbierania odpadów innych niż niebezpieczne (podstawowy kod odpadów do zbierania: 17 04 05 żelazo) na dz. ew. nr 49/16, obręb 4-07-18, przy ul. Płochocińskiej 65 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa,  27 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2019.IOS ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2019
Budowa placu miejskiego wraz z parkingiem podziemnym PKiN przy pl. Defilad w Dzielnicy Śródmieście
Warszawa, 27 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.69.2016.KKO (nr pisma w sprawie: 50) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 27 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2019
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 27 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-12-2019
Wykonanie systemu odprowadzania wód opadowych i roztopowych do zbiornika retencyjnego, a następnie do Rowu Natolińskiego, wylotu do tego rowu oraz na odprowadzaniu wód opadowych z obiektów szkolnych przy ul. Przyczółkowej na terenie Dz. Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.728.2019.MJW z 16 grudnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami-w przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  MPopieluch@um.warszawa.pl - telefoniczny: 224435016 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2019
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi, przy ul. Annopol 4A.
Warszawa, 23 grudnia 2019 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 23-12-2019

<< < 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe