Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Postępowania

Lista podkatalogów:

Katalog wyżej: Ochrona środowiska

Lista artykułów:


Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY       (nr pisma w sprawie: 21) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY       (nr pisma w sprawie: 20) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY       (nr pisma w sprawie: 19) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA nr pisma w sprawie 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO Nr pisma w sprawie: 66 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa 4 budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi w terenie oraz z infrastrukturą tech. przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP Nr pisma w sprawie: 50 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) PONOWNE ZAWIADOMIENIE W związku ze zmianą przepisów* ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Zabudowa mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2018.JKO Nr pisma w sprawie: 87 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2019.NMA      ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowego, składającego się z budynku biurowca i hali magazynowo-usługowej z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, przy ul. Mineralnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.127.2019.EKO        Nr pisma w sprawie: 16  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2019.SYP  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.17.2020.SYP       Nr pisma w sprawie: 27 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 22 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA nr pisma w sprawie: 23 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, częścią usługową w parterze oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu, przy ulicy Powązkowskiej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.45.2020.EKO Nr pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Przebudowa i rozbudowa dróg publicznych wraz ze skrzyżowaniami w ciągu al. Jana Pawła , ul. Andersa, ul. Bonifraterskiej i ul. Muranowskiej oraz przebudowa i budowa trasy tramwajowej w ciągu tych dróg w Dzielnicach Wola, Śródmieście, Żoliborz
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.41.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Warszawa, 21 maja 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2019.SYP Nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020
Budowa przepompowni ścieków oraz kanalizacji ogólnospławnej w ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej na terenie Dzielnicy Bemowo
Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z 20.05.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: aflis@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22-443-78-68 od poniedziałku do piątku w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-05-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>


Wersja standardowa