Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Budowa dwóch zbiorników procesowych na gaz ziemny skroplony (LNG) na terenie dz. ew. nr 49 obręb 4-11-11 przy ul. Klementowickiej 2 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 6 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.86.2018.UPR INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. 2 zbiorników rozsączających wraz z wylotami ZB1 i ZB2 (…) przy ulicy Annopol 22 w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.676.2019.ST z 27 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2019
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 5 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2019
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 5 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2019
Budowa osiedla mieszkaniowego Villa Botanica, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 5 grudnia 2019 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA (nr pisma w sprawie: 41) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w uzupełnieniu do zawiadomienia o wszczęciu postępowania z 2 grudnia 2019 r. znak OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA (nr pisma w sprawie 39). Zgodnie z: -  art. 74 ust. 3f ustawy z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2019
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 5 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2019
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego Liberty Tower z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej w Dzielnicy Wola.
Warszawa, 5 grudnia 2019 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2019.JFI nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-12-2019
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego Liberty Tower z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 5 grudnia 2019 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2019.JFI nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2019
Budowa zespołu mieszkalno-hotelowo-usługowego Liberty Tower z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną przy ul. Grzybowskiej i Żelaznej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 5 grudnia 2019 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2019.JFI nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2019
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej (…) w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 4 grudnia 2019 r. OŚ-IV-UI.6220.8.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-12-2019
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów (…) przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Warszawa, 29 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2019
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego, z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów (…), przy ul. Municypalnej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Warszawa, 29 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2019.NMA nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-12-2019
Przetwarzanie odpadów z tworzyw sztucznych na cz. dz. ew. nr 15/1 oraz 14/39, obręb 4-07-02, przy ul. Kaczorowej 37 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 3 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.30.2019.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 3 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.58.2019.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Budowa budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 3 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.58.2019.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 29 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi, przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 2 grudnia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO nr pisma w sprawie: 37 (UPR) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. drogi wewnętrznej oraz zjazdu indywidualnego na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.6445.2019.MSK z 21 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego w postaci otworu hydrogeologicznego, pompy głębinowej oraz podziemnej obudowy studni w dzielnicy Wola
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.718.2019.KAK z 20 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych tj. sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.708.2019.MSK z 22 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-12-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe