Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 633 - ul. Płochocińskiej polegająca na budowie obiektu mostowego obok istniejącego obiektu, rozbiórce istniejącego obiektu mostowego wraz z budową nowego obiektu (…) w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 16 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.59.2021.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo-handlową na parterze i 2 budynkami oświaty i wychowania wraz z 4 parkingami podziemnymi i parkingami naziemnymi (…) przy ul. Zabranieckiej 82 w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 16 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.78.2021.IOS nr pisma w sprawie: 14 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Realizacja zespołu czterech budynków usługowych typu hotelowego/turystycznego z wydzielonymi lokalami usługowymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na części działki ewid. nr 35/1 obręb 1-08-12 w rejonie ul. Komputerowej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 16 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 10 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Budowa i eksploatacja zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z tow. infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Odlewniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 16 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.167.2020.UPR nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Budowa drogowego frontu rozładunkowego dla autocystern, na dz. ewid. nr 7/2, 7/3, 7/4 obręb 2-06-05, na dz. ewid. nr 69, 23/10, 23/1 obręb 2-06-07 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 15 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.86.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Rozbiórka obiektów istniejącej stacji paliw i budowa w tym miejscu nowej stacji paliw wraz z niezbędną infrastrukturą zlokalizowanego przy ul. Migdałowej 2, na działce ew. nr 15, 14/1 oraz fragmencie dz. ew. nr 2, obręb 1-11-06, w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 13 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.4.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 42 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Odzysk i unieszkodliwianie wybranych rodzajów odpadów na działce ewid. nr 45 obręb 2-05-03 przy ul. Krakowiaków 68/70 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 15 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.51.2019.DRY Nr pisma w sprawie: 41 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną (…) przy ul. Szturmowej 2 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 15 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO nr pisma w sprawie: 58 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Budowa budynku biurowo - usługowego z garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą drogową i techniczną (…) przy ul. Szturmowej 2 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 15 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.131.2019.EKO Nr pisma w sprawie: 57 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-09-2021
Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z lokalami usługowymi i garażem podziemnym, na dz. ewid. nr 29 obręb 1-08-13, przy ul. Postępu 4 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 15 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.53.2021.SYP nr pisma w sprawie: 24 (UPR) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2021
Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne 12D, 14A, 16C, 20E, ul. Łuczników, ul. Nad Rzeczką, w drodze dojazdowej do ul. Nad Rzeczką 19C i 20B, w ul. Opłotki (…) na terenie dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 września 2021 r. Znak sprawy: UD-II-WKŚ.6220.1.2021.ANI INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2021
Budowa sieci kanalizacyjnej w drodze dojazdowej do ul. Echa Leśne 12D, 14A, 16C, 20E, ul. Łuczników, ul. Nad Rzeczką, w drodze dojazdowej do ul. Nad Rzeczką 19C i 20B, w ul. Opłotki (…) na terenie dzielnicy Białołęka
Warszawa, 7 września 2021 r. Znak sprawy: UD-II-WKŚ.6220.1.2021.ANI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2021
Etapowa rozbudowa i przebudowa centrum biurowo-handlowo-rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 5A, 6, 7 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 10 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA (nr pisma w sprawie: 112) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2021
Decyzja nr 445/OŚ/2021 z 31 sierpnia 2021 r. znak OŚ-IV-UII.6220.168.2020.SYP
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 111/1, 111/41 obręb 6-11-02 w ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 111/1, 111/41 obręb 6-11-02 w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 14 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.168.2020.SYP INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu na dz. ewid. nr 111/1, 111/41 obręb 6-11-02 w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 14 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.168.2020.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-09-2021
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na działce ewid. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 13 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2019.NMA  nr pisma w sprawie: 45 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2021
Budowa budynku mieszkalnego oraz parkingu samochodowego na tarasie w patio budynku biurowego na działce ewid. nr 9/3 i 9/4 obręb 1-11-06 przy ul. Migdałowej 4 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 13 września 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.9.2019.NMA  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2021
Budowa garaży i parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, realizowanych na potrzeby zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rudnickiego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 10 września 2021 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2021.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-09-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe