Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz na odprowadzenie do Rowu Brzezińskiego, przez ww. wylot, wód opadowych i roztopowych z terenu sześciu budynków wielorodzinnych przy ul. Ostródzkiej 31 w dzielnicy Warszawa-Białołęka, na działkach o nr ew.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.137.2020.AZ z 17.03.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami  - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej 2xDN900/1100 z instalacją alarmową Brandes oraz kanalizacją teletechnic
Warszawa, 27 marca 2020 r. Znak sprawy:  UD-IV-WOŚ-B.6220.32.2019.JMY (14.JMY.UD-IV-WOŚ) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej
Warszawa, 26.03.2020 UD-I-WOŚ.B.6220.19.2019.AFL               Nr pisma w sprawie: 21 INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, (…) przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 24 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.154.2019.SPA nr pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Warszawa, 25 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 12) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, Prezydent m.st. Warszawy.
Warszawa, 25 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII-MRA-76242-57-107-10  ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Wykonanie czwartorzędowego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego na dz. ew. nr 14/2, obręb 2-06-20, przy ul. Wirażowej w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy.
Warszawa, 26 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.72.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Budowa dwóch budynków handlowo-usługowych z parkingiem, urządzeniami reklamowymi, stacją transformatorową 15 kV i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Arkuszowej w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 26 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.33.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 6 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR nr pisma w sprawie: 27  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Warszawa, 26 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.140.2019.SPA nr pisma w sprawie: 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Budowa budynku magazynowo-produkcyjnego wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
Warszawa, 26 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.140.2019.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na dz. ew. nr 39, 40 i 41, obręb 6-13-07, przy ul. Sochaczewskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, 26 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.143.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Budowa centrum magazynowo-dystrybucyjnego z instalacjami i urządzeniami technicznymi towarzyszącymi przy ul. Annopol 4 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 23 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.151.2019.JFI nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-03-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ul. Bernardyńskiej na działkach ew. nr 20, 87,88, 89 90, 91, 93, 94, 99, 100, obręb 1-05-01, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Warszawa, 26 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.8.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2020
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 25 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.40.2020.EKO  Nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2020
Budowa budynku warsztatowo- magazynowo-biurowego ze stacją kontroli pojazdów, wewnętrzną instalacją gazową i garażem podziemnym na dz. ew. nr 17, obręb 4-06-35 przy ul. Modlińskiej 146 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 25 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.40.2020.EKO  Nr pisma w sprawie:3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2020
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 25 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 25 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA nr pisma w sprawie 9 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 25 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA  nr pisma w sprawie 8 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-03-2020
Rozbudowa istniejącego wielopoziomowego parkingu, stanowiącego część kompleksu Centrum Handlowego Blue City, poprzez dobudowę jednej kondygnacji parkingu, przy ulicy Opaczewskiej, w Dzielnicy Ochota m. St. Warszawy.
Warszawa, 24 marca 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2019.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 25-03-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe