Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie do ww. urządzeń wód opadowych i roztopowych z terenu zespołu zabudowy mieszkaniowej Bielany przy ul. Wólczyńskiej w dzielnicy Bielany
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.630.2019.AZ z 11 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 18.10.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR nr pisma w sprawie: 38 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 18.10.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2019
Budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi, garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz ewentualnymi usługami na dz. ew. nr 83/5, obręb 4-08-21 przy ul. Oliwskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 18.10.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.42.2019.NMA nr pisma w sprawie: 25 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu drogą wewnętrzną, miejscami parkingowymi w terenie oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 18 października 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP (nr pisma w sprawie: 36) ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2019
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB, przy ul. Jutrzenki
Warszawa, 16 października 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.73.2019.JFI   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę zespołu urządzeń wodnych tj. studni do odwodnienia wykopu budowlanego, przy ul. Oszmiańskiej w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.573.2019.KAK z 8 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2019
Budowa HOME FACTORY budynków wielorodzinnych z usługami w parterach z garażami podziemnymi, drogami dojazdowymi, naziemnymi miejscami parkingowymi, trafostacją z infrastrukturą techniczną, m-dzy ul. Kotsisa a ul. Platerówek w Dzielnicy Praga-Północ
Warszawa, 15.10.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.85.2018.SPA INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2019
Budowa zespołu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach oraz budynku zakwaterowania turystycznego z samodzielnymi lokalami, z usługami w parterze, z garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania (…) przy ul. Modlińskiej
Warszawa, 15 października 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.51.2019.IOS ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-10-2019
Wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z myjni przy ul. Sokratesa 11 A w Dzielnicy Bielany
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.602.2019.KAK z 3 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-10-2019
Wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu przy ul. Heliotropów 59
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.491.527.2019.ST z 4 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2019
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa” przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 09.10.2019 r. OŚ-IV-UI.6220.30.2019.AOR nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2019
Przebudowa pomostu technologicznego piły tarczowej w Walcowni P-20 Huty ArcelorMittal Warszawa” przy ul. Kasprowicza 132 w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
Warszawa, 09.10.2019 r. OŚ-IV-UI.6220.30.2019.AOR nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV pod dnem Kanału Wawerskiego w km 4 702 cieku, na działce nr ew. 2/1 obręb 3-11-37 w Dzielnicy W
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.651.2019.ST z 2 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2019
Budowa budynku mieszkaniowego wielorodzinnego z usługami na parterze na działce ewidencyjnej 111/1 obręb 6-11-02, zlokalizowanej przy ul. Górczewskiej 228 w Warszawie w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 2019-10-09 OŚ-IV-UI.6220.34.2018.AOR nr pisma w sprawie: 46 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 9.10.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 11-10-2019
Wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z terenu przy ul. Modlińskiej 57 A
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.491.2019.ST z 26 września 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-10-2019
Wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu mostowego nad Kanałem Zerzeńskim w Dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.629.2019.KAK z 25 września 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-10-2019
Wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu przy ul. Aluzyjnej do Kanału Henrykowskiego
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.535.2019.KAK z 25 września 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-10-2019
Wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych w rejonie ul. Prętowej i ul. Rosy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.568.2019.AK z 1 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 10-10-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe