Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Postępowania > Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

Ochrona środowiska - informacje o toczących się postępowaniach w sprawie wydania decyzji oraz informacje o środowisku

  Drukuj
 

Budowa garaży podziemnych oraz miejsc parkingowych naziemnych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą dla obsługi zespołu budynków biurowych zlokalizowanego przy ul. Gołdapskiej 7
Warszawa, 3 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.52.2020.DRY Nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa nowego komina dla kotłów PTWM-100 nr 8 i 9 w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 1 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.55.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: − art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 4 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Bernardyńskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 4 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.27.2020.WKA nr pisma w sprawie: 43 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Warszawa, 4 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA nr pisma w sprawie: 39 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa mostu nad kanałem portowym oraz drogi dojazdowej do obsługi komunikacyjnej zachodniego nabrzeża Portu Czerniakowskiego
Warszawa, 4 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.120.2019.WKA nr pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną, w rejonie ul. Pawiej oraz ul. Dzielnej, w Dzielnicy Wola
Warszawa, 3 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.160.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego, z wielopoziomowym garażem podziemnym, zjazdami z drogi publicznej, dojściem i dojazdem do budynku, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w rejonie placu Zawiszy i ul. Grójeckiej w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 3 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.105.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa hali przemysłowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanej na obszarze City Point w Warszawie przy ul. Matuszewskiej 14, w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 1 marca 20201 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.38.2019.MDA nr pisma w sprawie: 51 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa ul. Nowo-Trockiej na odcinku od ul. Św. Wincentego do ul. Radzymińskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 2 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.28.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Przystosowanie istniejącego pomostu technicznego na budynku biurowym do startów i lądowań śmigłowców, na dz. ew. nr 36/6 obręb 3-05-23, przy ul. Ostrobramskiej 77 w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 2 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII-MRA-76424-57-128-10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych (…) oraz przebudowie/rozbudowie budynków usługowych przy ul. Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 1 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY Nr pisma w sprawie: 42 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: − art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa budynku zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego – hostel z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną, przy ul. Domaniewskiej 46 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 1 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.10.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych oraz trzech jednolokalowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działce ew. nr 7/5, 22/1, 22/2, 22/3, 22/4 obręb 1-06-73, przy ul. Gwarnej w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 1 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2020.MDA Nr pisma w sprawie: 26 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa centrum handlowo-usługowego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Wąwozowej oraz al. Komisji Edukacji Narodowej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 2 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.138.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Montaż urządzenia (dystrybutora) do wydawania płynu AdBlue wraz z przedłużeniem wysepki dystrybucyjnej (utwardzenie terenu) zlokalizowanego przy ul. Puławskiej 332/334, na działkach ewid. nr 13, 15, obręb 1-08-39, w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 1 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.33.2020.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa budynków magazynowo-produkcyjnych wraz z zapleczami socjalno-biurowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 26/21, 26/23, 30 i 33 obręb 1-08-20 przy ul. Osmańskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 3 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.136.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 71, obręb 2-07-04, w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 2 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.164.2020.IOS      ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi przy ul. Prostej 69
Warszawa, 1 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.46.2020.JFI nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE W sprawie: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku biurowo-usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, parkingiem ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 04-03-2021
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z instalacją gazową, infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, zjazdami, stacją trafo na dz. ew. nr 21, obręb 4-01-27, przy ul. Sprawnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 2 marca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.117.2019.IOS  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-03-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe