Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami, na działkach ew. nr 320 i 290 obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 31 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.103.2018.DKO (WKA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2020
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 Powstańców Śląskich II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 3 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2019.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2020
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 Powstańców Śląskich II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 3 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2019.EKO Nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2020
Wykonanie i eksploatacja tymczasowego ujęcia wody podziemnej na terenie budowanej stacji metra C04 Powstańców Śląskich II linii metra, na dz. ew. nr. 5/98 obręb 6-11-10, przy ul. Kossutha i Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa,   3  lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.147.2019.EKO nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2020
Budowa stacji paliw płynnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym z ujęciem wody, na działce ew. nr 43/3, obręb 3-08-06 u zbiegu ulic Chełmżyńskiej i Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 14 stycznia 2020 r. OŚ-IV-UI.6220.3.2019. PBO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2020
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3 obręb 4-07-13 przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 31 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.2.2018.PBO (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze oraz garażami podziemnymi wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu, przy ul. Ludwiki 4a, 4b, 4c w Dzielnicy Wola
Warszawa, 30 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.152.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 03-02-2020
Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 31 stycznia 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO (nr pisma w sprawie: 59) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-01-2020
Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 31 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-01-2020
Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kapielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2020 roku
  Warszawa, 30.01.2020 r. OŚ-III-W.6344.1.2019.MBA OGŁOSZENIE o podaniu do publicznej wiadomości projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wykazu kąpielisk i sezonu kąpielowego na terenie miasta stołecznego Warszawy w 2020 roku Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 05-02-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, garażem wolnostojącym, stacją transformatorową, zagospodarowaniem terenu przy ul. Lizbońskiej róg ul. Urugwajskiej w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa,  31 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.132.2019.EKO        Nr pisma w sprawie:17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 31-01-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych (…) tj. sieć wodociągowa DN 300 mm w ul. Olesin na odcinku od ul. Mańkowskiej do ul. Zdziarskiej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.752.2019.MSK z 24 stycznia 2020r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020
Wszczęcie postępowania na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych (…), ścieków przemysłowych (…), pochodzących z Zakładu Produkcji Matryc do tłoczenia płyt CD i DVD, zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 82 w dzielnicy Praga Północ
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.2.2020.KAK z 23 stycznia 2020r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację ujęcia składającego się ze studni Nr 1, zlokalizowanej na działce o nr ew. 14 obręb 4-07-10 w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.3.2020.KAK z 23 stycznia 2020r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w m.st. Warszawa, ścieków przemysłowych (…), pochodzących z myjni samochodowej, przy ul. Dobrej 42 w dzielnicy Śródmieście
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.825.2019.KAK z 23 stycznia 2020r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:j.lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 29 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.10.2020.SPA nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020
Przebudowa, rozbudowa, montaż urządzeń i zmianie sposobu użytkowania obiektów instalacji związanych ze zbieraniem i przetwarzaniem odpadów w zakładzie Stena Recycling Oddział w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 29 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.10.2020.SPA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 30 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.3.2020.UPR nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020
Budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach ew. nr 26/21, 26/23 i 30, obręb 1-08-20 w rejonie ulic: Otomańskiej, Osmańskiej i Zatorze w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 30 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.3.2020.UPR nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą, dojściami i dojazdami, przy ul. Górczewskiej.
Warszawa, 29 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2019.JFI nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 30-01-2020

<< < 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe