Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.17.2020.SYP (nr pisma w sprawie: 3) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej (…) przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Warszawa,  17 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2019.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej (…) przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy.
Warszawa, 17 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu (…) przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa.
Warszawa, 17 lutego 2020 r. OŚ-IV-UI.6220.7.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym (…) przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 17 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY nr pisma w sprawie 13 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 36 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) – dalej k.p.a. zawiadamiam, że wydanie decyzji o środowiskowych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2020
Wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK w Warszawie, ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska, pochodzących z zakładu Proctor i Gamble Operations Polska Sp. z o.o., przy ul. Zabranieckiej 20 w dz. Targówek.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.19.2020.KAK z 6 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 14 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA nr pisma w sprawie 5 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 14 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami (…) przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, 14 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 34/8 (obręb 2-11-16), przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 14 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2019.IOS   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2020
Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną na działce ewidencyjnej 34/8 (obręb 2-11-16), przy ul. Prystora w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 13 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.65.2019.IOS (nr pisma w sprawie: 22) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 13 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP (nr pisma w sprawie: 6) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami oraz garażami wielostanowiskowymi i niezbędną infrastrukturą techniczną, na dz. ew. nr 43/4 obręb 6-13-15, przy ul. Lazurowej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 13 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.14.2020.SYP (nr pisma w sprawie: 5) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-02-2020
Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „WAR3160D”, na dz. ew. nr 71/7 obręb 2-11-09, przy ul. Górna Droga 6 w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 13 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.112.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 8) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych za pomocą wylotu kanalizacji deszczowej do rowu w dzielnicy Białołęka.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.808.2019.ZUZ z 5 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Warszawa, 12 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2020.UPR nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
Warszawa, 12 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2020.UPR nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35 przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
Warszawa, 13 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Kanału Nr 10 poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej, wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego ul. Przy Trasie w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.809.2019.AZ z 5 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-02-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe