Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, dn. 20.01.2020 r. UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL(5) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Zgodnie z: - art. 64 ust. 1 pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2020
Budowa przepompowni ścieków i sieci kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Nowoczłuchowskiej i ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, dn. 20.01.2020 r. UD-I-WOŚ.B.6220.28.2019.AFL(4) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych (…), ścieków przemysłowych (...) wytwarzanych w stacji paliw nr 575 PKN ORLEN przy ul. Powązkowskiej 43 w dzielnicy Żoliborz
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.751.2019.AZ z 15 stycznia 2020r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2020
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 21 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.104.2018.WKA nr pisma w sprawie 68 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2020
Budowa kompleksu mieszkalno-dydaktycznego przy ulicach Chodakowska, Wawerska, Rybna w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 21 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.104.2018.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 21 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2020
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, na dz. ew. nr 33/2, 34/4 i 35/4, obręb 6-13-14 przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 21 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.153.2019.UPR nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 22-01-2020
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z usługami i garażem podziemnym na działkach ew. nr 3, 58, obręb 4 16 01, przy ul. Płochocińskiej, w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 14 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.44.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2020
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi – hotelowo – mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu etap 1 i etap 2, przy ul. Towarowej i ul. Prostej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 20 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2020
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Strażackiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 20 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.126.2019.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-01-2020
Wprowadzenie do urzadzeń kanalizacyjnych MPWIK w m.st. Warszawie SA mieszaniny ścieków z działek ew. 4/14, 4/16, 4/29, 4/36, 8/4 i części 4/30 i 8/21 obręb 3-05-21
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.767.2019.MJW z 10 stycznia 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: mmroczek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 52 44 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2020
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, dn. 17.01.2020 r. UD-I-WOŚ.B.6220.21.2019.AFL(16) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie ul. Elektronowa 2 03-219 Warszawa Dotyczy:  Przebudowy ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. W nawiązaniu pisma Państwowego Gospodarstwa ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2020
Przebudowa ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, dn. 17.01.2020 r. UD-I-WOŚ.B.6220.21.2019.AFL(15) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie ul. Kochanowskiego 21 01-864 Warszawa Dotyczy:  Przebudowy ul. Waldorffa na odcinku ul. Powązkowska-Fort Bema w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy. W nawiązaniu pisma Państwowego Powiatowego Inspektora ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie al. J. Becka i ul. Wolickiej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
Warszawa, 20 stycznia 2020 r. Znak sprawy : OŚ-IV-UII.6220.8.2020.WKA nr pisma w sprawie 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2020
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Polskiej i 7- KUL w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 17 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP (nr pisma w sprawie: 44) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2020
Budowa osiedla siedmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych (…) przy ul. Pasymskiej w Dzielnicy Bielany
Warszawa, 17 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.142.2019.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie do Kanału W wód opadowych i roztopowych z terenów w rejonie ul. Wiertniczej w Warszawie poprzez istniejący wylot kanalizacji deszczowej na działce o nr ew. 138 obręb 1-05-25 w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.766.2019.AZ z 10.01.2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:  jnaperty@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażem podziemnym, infrastrukturą oraz zagospodarowaniem terenu, przy ul. Bokserskiej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 16 stycznia 2020 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.110.2019.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi naziemnymi, drogami komunikacji wewnętrznej, placami manewrowymi i terenami zieleni przy ul. Działkowej i ul. Pogranicznej
Warszawa, 16 stycznia 2020 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.154.2019.SPA nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020
Realizacja zabudowy mieszkaniowej oraz garaży, parkingów samochodowych w ramach budowy zespołu mieszkaniowego na dz. ew. nr 60/1, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8 obręb 4-01-27, przy ul. Aluzyjnej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 17 stycznia 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.111.2019.UPR nr pisma w sprawie: - ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-01-2020

<< < 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe