Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Zgłoszenie nr 43/2020/Wola
Podmiot: P4 Sp. z o.o. Data: 18.01.2021 Miejsce: Prosta 32 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Zgłoszenie nr 42/2020/Wola
Podmiot: P4 Sp. z o.o. Data: 18.01.2021 Miejsce: Wronia 53 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Zgłoszenie nr 41/2020/Wola
Podmiot: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Data: 18.01.2021 Miejsce: Krępowieckiego 11 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Zgłoszenie nr 21/2020/Białołęka
Podmiot: P4 Sp. z o. o.    Data zgłoszenia: 2020-12-17 Miejsce: ul. Echa Leśne 43 Zmiana danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne WAR2145_A ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Zgłoszenie nr 21/2020/Białołęka
Podmiot: P4 Sp. z o. o.   Data zgłoszenia: 2020-01-18 Miejsce: ul. Kowalczyka 3 Aktualizacja zgłoszenia instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - stacji bazowej telefonii komórkowej nr WAR2208. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Zgłoszenie nr 40/2020/Wola
Podmiot: P4 Sp. z o.o. Data: 18.01.2021 Miejsce: Rondo Daszyńskiego 2 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Zgłoszenie nr 3/2021/Praga-Południe
Podmiot: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Nazwa: BT14116 Warszawa Mińska A2 Data zgłoszenia: 2021-01-18 Miejsce: ul. Mińska 52/54 Opis: aktualizacja + sprawozdanie z pomiarów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków z terenu zakładu Arytza do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.685.2020.MSK z 14 stycznia 2021 Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:MPopieluch@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 35 016 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Budowa budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Oś Królewska w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.60.2020.IOS  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Rozbudowa budynku biurowego z handlem, usługami, wielopoziomowym garażem podziemnym, na dz. ew. nr 34, 35, cz. 33/1, obręb 1-03-08, przy ul. Dolnej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.135.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, wraz z garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Popularnej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.123.2020.SPA       Nr pisma w sprawie: 16 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Budowa osiedla mieszkaniowego „Villa Botanica”, na działkach ew. nr 34/5, 34/6, 34/7, 44/2 obręb 1-06-85, przy ul. Drewny w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.108.2018.SPA     ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Budowa wysokościowego budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym, zabudową towarzyszącą, kompleksowym zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i wjazdami, przy ul. Towarowej/ ul. Siennej
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.69.2020.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Budowa drogi gminnej nr 640037W - ul. Codziennej, drogi gminnej nr 640052W, drogi gminnej nr 640275W w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 19 stycznia 2021 r. Znak sprawy: UD-X-WOŚ.6220.5.2020.WKO nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
Zgłoszenie nr2/2021/Praga-Południe
Podmiot: Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. Nazwa: BT16398 WAL_MIEDZESZYNSKI_2 Data zgłoszenia: 2021-01-18 Miejsce: ul. Wał Miedzeszyński 377 Opis: aktualizacja+ sprawozdanie z pomiarów ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 20-01-2021
zgloszenie nr 1/2021/Wilanów
Podmiot: Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o. Data: 11.01.2021 Miejsce: ul. Bruzdowa dz. ew. nr 14 informacja o aktualizacji danych instalacji sbtk BT16406 BRUZDOWA ERA! ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2021
zgłoszenie BT14682/2021/Bielany
Nazwa instalacji: BT14682 WARSZAWA PALISADOWA A2 Adres: ul. Palisadowa 20/22, Warszawa Oznaczenie prowadzącego instalację: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. Rodzaj zgłoszenia: aktualizacja danych ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-01-2021
Rozbudowa ulicy Jana Kazimierza w Dzielnicy Wola
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.46.2019.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2021
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ewid. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.9.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2021
Posadowienie kontenerowej stacji paliw na działce ewid. nr 1/2, obręb 6-10-08, przy ul. Księżycowej 3 w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 18 stycznia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.9.2020.MDA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-01-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe