Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Zespół hal produkcyjno-magazynowo-usługowych z zapleczem socjalno-biurowym i towarzyszącą infrastrukturą, w rejonie ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Warszawa, 27 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.157.2019.WKA nr pisma w sprawie: 37 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Budowa budynku wielorodzinnego z usługami w parterach wraz z garażem podziemnym, przy ul. Ratuszowej 7/9 w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy
Warszawa, 27 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.48.2021.WKA nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Zmiana danych instalacji - ul. Kosmatki, Warszawa
Podmiot: Polkomtel Infrastruktura Sp z o.o. Data zgłoszenia: 19.07.2021 r. Miejsce: ul. Kosmatki 12, Warszawa Nazwa instalacji:BT12210 KOSMATKI BIS   W publikowanym dokumencie wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych dot. wnioskodawcy/przedstawiciela inwestora/osoby reprezentującej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Realizacja zespołu budynków biurowo-usługowych oraz hotelu, z garażami podziemnymi, przy al. Jerozolimskich w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.88.2021.IOS nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Realizacja zespołu budynków biurowo-usługowych oraz hotelu, z garażami podziemnymi, przy al. Jerozolimskich w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.88.2021.IOS nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z powierzchnią usługową, garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Koprowskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2021.IOS nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z powierzchnią usługową, garażem podziemnym oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Koprowskiego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.83.2021.IOS nr pisma w sprawie: 5 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Budowa kontenera gospodarczego oraz zbiorników na glikol z przeznaczeniem posadowienia ich na terenie Lotniska Chopina w Warszawie, na polu PPS 13, mieszczącym się przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
Warszawa, 22 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.91.2021.JKO nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 27-07-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną oraz trafostacją w rejonie ul. Mańkowskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.178.2020.SYP Nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Zmiana danych - ul. Konstruktorska 4, Warszawa
Podmiot: Polkomtel Infrastruktura Sp z o.o. Data zgłoszenia: 19.07.2021 r. Miejsce: ul. Konstruktorska 4, Warszawa Nazwa instalacji:BT12210 KOSMATKI BIS   W publikowanym dokumencie wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych dot. wnioskodawcy/przedstawiciela inwestora/osoby reprezentującej ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z zespołem socjalno-biurowym, przy ul. Utrata w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.162.2020.SPA nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa zespołu produkcyjno – magazynowo – usługowego z zespołem socjalno-biurowym, przy ul. Utrata w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.162.2020.SPA nr pisma w sprawie: 30 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa zespołu budynków wielorodzinnych z garażem podziemnym, miejscami naziemnymi, placem zabaw, zagospodarowaniem terenu, przy ulicy Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.32.2020.DRY nr pisma w sprawie: 25 (KSZ) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Zmiana danych - ul. Wał Miedzeszyński 456
Podmiot: T-Mobile Polska S.A. Data zgłoszenia: 12.07.2021 r. Miejsce: ul. Wał Miedzeszyński 456, Warszawa Nazwa instalacji: 20892 (81277N!) WWA_WARSZAWA_WALMIEDZES456   W publikowanym dokumencie wyłączono jawność informacji publicznej w zakresie danych dot. wnioskodawcy/przedstawiciela inwestora/osoby ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa oczyszczalni ścieków dla osiedla mieszkaniowego na dz. ewid. nr 19/28, 19/30, 20/10, 29, 21/2, 22/17, 22/18, 31/11, 31/3, 31/12, 32/8, 28/4, 28/2, 27, obręb 4-16-16, przy ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 23 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.157.2020.WKA nr pisma w sprawie: 39 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej na dz. ewid. nr 45, obręb 2-07-21, przy ul. Popularnej 82 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 23 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.99.2021.JKO nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej na dz. ewid. nr 45, obręb 2-07-21, przy ul. Popularnej 82 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 23 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.99.2021.JKO nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą, przy ul. Przekornej 37, 37A w Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.2.2020.MDA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z drogi publicznej przy ul. Burakowskiej/Młocińskiej w Warszawie w Dzielnicy Wola
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.20.2021.IOS nr pisma w sprawie: 30 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021
Budowa 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, parkingiem podziemnym, zagospodarowaniem terenu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z drogi publicznej przy ul. Burakowskiej/Młocińskiej w Warszawie w Dzielnicy Wola
Warszawa, 26 lipca 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.20.2021.IOS nr pisma w sprawie: 29 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-07-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe