Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Zakładu, z dostawieniem nowej linii produkcyjnej, przy ul. Chełmżyńskiej 249 w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 21 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.11.2020.IOS nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 20 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej, na działkach ew. nr 4, 5 obręb 2-09-04, przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa,  21  lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2019.NMA   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami podziemnymi, usługami w parterze wraz z dojazdem i dojściami przy ul. Zdrowej, al. Rzeczypospolitej, wzdłuż al. Wilanowskiej i Potoku Służewieckiego w Dzielnicy Wilanów
Warszawa, 20 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.19.2018.PBO (nr pisma w sprawie: 71) (IOS) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 20 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2019.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych z usługami w parterze oraz garaży w części nadziemnej i podziemnej przy ul. Królowej Bony w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 21 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.22.2019.DKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 21 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 21 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 6) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Budowa osiedla budynków mieszkalnych z dodaną funkcją usługową, na dz. ew. nr 12/1 obręb 1-08-17, przy ul. Kłobuckiej 10 i 10A w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 21 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.159.2019.SYP (nr pisma w sprawie: 5) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na dz. ew. nr 34/2 i 34/3 obręb 4-07-13 przy ul. Kopijników w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 21 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.2.2018.PBO nr pisma w sprawie: 127 (SPA)   ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych (…) do zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz do Kanału Wawerskiego w dzielnicy Wesoła.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.6.2020.KAK z 13 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie gazociągu średniego ciśnienia 63 PE na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na dz. ew. nr 24/9 obr. 4-16-13,przy ul. Słodkiej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.9.2020.MSK z 11 lutego 2020 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 21-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w rejonie ul. Bernardyńskiej.
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.67.2018.JKO nr pisma w sprawie: 48/JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Rozbudowa hali magazynowo-produkcyjnej oraz uruchomieniu instalacji do powlekania płytek PCB, przy ul. Jutrzenki.
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.73.2019.JFI nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru w jednym budynku, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi (…) które zlokalizowane będą przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka m.st
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.31.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Budowa zespołu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi na działkach ew. nr 4, 6/1, 6/4 i 8/5, obręb 4-11-05, przy ul. Wiernej i ul. Bukowieckiej, w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.36.2019.DRY ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Budowa hali technologiczno-magazynowej dla potrzeb instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych i innych przy ul. Zawodzie 18, na dz. ew. nr 8 obręb 1-05-27, w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.41.2019.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.17.2020.SYP (nr pisma w sprawie: 4) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z parkingami podziemnymi przy ul. Dudka w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.17.2020.SYP (nr pisma w sprawie: 3) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020
Realizacja zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażami i parkingami wraz z towarzyszącą im infrastrukturą u zbiegu ulic Wołoskiej i Domaniewskiej w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 18 lutego 2020 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.21.2020.UPR ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-02-2020

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe