Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 12.11.2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO nr pisma w sprawie:    -    (UPR) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z: -  art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2019
Budowa hali magazynowo-przeładunkowej z budynkiem biurowo-socjalnym, układem komunikacyjnym, parkingami, infrastrukturą techniczną oraz towarzyszącymi obiektami budowlanymi przy ul. Annopol w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 12.11.2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.31.2019.JKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r., ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2019
Budowa zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów przy ul. Chełmżyńskiej w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 12 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.54.2018.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2019
Budowa bazy EMS oraz Stacji Obsługi Technicznej na dz. ew. nr 2/34, obręb 2-06-07, na terenie Lotniska Chopina w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 8 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.89.2019.IOS nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2019
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową w części parteru, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu, infrastrukturą techniczną przy ul. Odkrytej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 8 listopada 2019 OŚ-IV-UI.6220.31.2019.DRY ZAWIADOMIENIE W sprawie: OŚ-IV-UI.6220.31.2019.DRY. Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa  w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z zagospodarowaniem terenu na dz. ew. nr 81/2, 81/3 i części działki 81/1, obręb 4-05-06, przy ul. Ambaras w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 8 listopada 2019 OŚ-IV-UI.6220.7.2019.DRY Zawiadomienie W sprawie: OŚ-IV-UI.6220.7.2019.DRY. Zgodnie z: -  art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o  ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (…), zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z mycia pojazdów, przy ul. Sokratesa 11a w Dzielnicy Bielany
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.452.2019.KAK z 4 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych tj. dwóch wylotów kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego i odprowadzanie do niego wód opadowych i roztopowych z ulicy Gawota w dzielnicy Ursynów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.660.2019.AZ z 4 listopada 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-11-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym, konieczną infrastrukturą (w tym dojazdem i parkingami terenowymi) oraz przebudową istniejących sieci, przy ul. Admiralskiej
Warszawa, 8 listopada 2019 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.61.2018.WKA nr pisma w sprawie: 69/JFI ZAWIADOMIENIE Zawiadamiam, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2019
Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 7 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2019.WKA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2019
Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 7 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2019.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2019
Zmiana warunków gospodarowania zielenią określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wielorodzinnych budynków mieszkalnych z usługami, przy ul. Karolkowej w Dzielnicy Wola
Warszawa, 7 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2019.WKA nr pisma w sprawie: 4 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2019
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych i gromadzenie substancji chemicznych na obszarach zagrożenia powodzią rzeki Długiej w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.580.2019.MSK z 30 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  asamsonowska@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 541 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2019
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych i gromadzenie ścieków na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Wilanówki w dzielnicy Wilanów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.323.2019.AZ z 30 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  asamsonowska@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 541 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 08-11-2019
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego (…) na działkach ew. nr 8/2, 14/2, 9 obręb 2-03-20, przy ul. Sierpińskiego w Dzielnicy Ochota
Warszawa, 7 listopada 2019 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.139.2018.DKO (WKA) ZAWIADOMIENIE W sprawie: wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą o powierzchni użytkowej większej niż ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-11-2019
Budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami postojowymi naziemnymi, garażami podziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz ewentualnymi usługami przy ul. Oliwskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 7 listopada 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.42.2019.NMA ZAWIADOMIENIE Na podstawie art. 74 ust. 3 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-11-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami w parterze, garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Górczewskiej
Warszawa, 7 listopada 2019 r. znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.102.2019.JFI ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-11-2019
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy do Potoku Służewieckiego
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.323.2019.AZ z 30 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  asamsonowska@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 541 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-11-2019
Udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego na działce o nr ew. 102 obręb 4-18-06 w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy oraz na jego likwidację po zakończeniu robót odwodnieniowych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.686.2019.KAK z 25 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  asamsonowska@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 541 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-11-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do Kanału Bródnowskiego wód opadowych (…), stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego (…) nr 251/OŚ/2016 z 3 marca 2016 r. (…) w dzielnicy Targówek
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.466.2019.AZ z 29 października 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 07-11-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe