Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej na dz. ewid. nr 15, obręb 2-05-03, przy ul. Krakowiaków 80a w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2021.IOS  nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Budowa zespołu zabudowy wielorodzinnej na dz. ewid. nr 15, obręb 2-05-03, przy ul. Krakowiaków 80a w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.42.2021.IOS   nr pisma w sprawie: 18 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi na dz. ewid. nr 30/6, 30/9, 34/2, 37/1, 37/2, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6 obręb 2-11-15 oraz części dz. ewid. nr 2/11 obręb 2-11-16 przy ul. Ryżowej w Dzielnicy Ursus
Warszawa, 26 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.17.2021.AOR nr pisma w sprawie: 16 (EKO) ZAWIADOMIENIE Dotyczy: postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Zawiadomienie o postanowieniu o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Dyrektora Zarządu Zlewni w Łowiczu znak WA.ZUZ.5.4210.309m.2020.MC z 8.01.2020 r., dz. ew. nr 26 obręb 2-11-15 w Dzielnicy Ursus
Obwieszczenie WA.ZUZ.5.4210.309m.2020.MC z 5 stycznia 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lslominski@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do 3 zespołów komór drenażowych wód odpadowych i roztopowych z terenu obiektu handlowo-usługowego SPOŁEM przy ul. Michała Kajki 69 w Dzielnicy Wawer
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.14.2022.KAK z 18 stycznia 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lslominski@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni C 04 zlokalizowanej na terenie stacji metra C 04 przy ul. Górczewskiej w Dzielnicy Bemowo
Obwieszczenie WA.ZUZ.5.4210.1332.2021.AS z 12 stycznia 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lslominski@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wykonanie waloryzacji głazów narzutowych pomników przyrody i wnioskowanych do objęcia ochroną w formie ochrony przyrody
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Zgłoszenie nr 4/2022/Mokotów
Podmiot: P4 Sp. z o.o. Nazwa instalacji: WAR3101_C Data zgłoszenia: 2022-01-20 Miejsce: ul. Bobrowiecka 1 Opis: Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Decyzja nr 40/OŚ/2022 z 25 stycznia 2022 r. znak OŚ-IV-UII.6220.134.2020.EKO
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 40/OŚ/2022 z 25 stycznia 2022 r. znak OŚ-IV-UII.6220.134.2020.EKO o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ewid. nr 9/39, 9/40, 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na działkach ewid. nr 9/39, 9/40, 9/9 obręb 1-08-14 w rejonie ul. Kłobuckiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 25 stycznia 2022 r.   Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.134.2020.EKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Dotyczy: przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Rozbudowa cz. tech. stacji A1 Kabaty wraz z przebudową i rozbiórką części tunelu szlakowego B1 oraz rozbudową cz. tech. układu torowego stacji A1 Kabaty przy al. KEN w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 25 stycznia 2022 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.128.2020.IOS  ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Ekspertyzy i opinie dla istniejących i wnioskowanych drzew pomników przyrody - obiekty pojedyncze, grupowe i aleje - rosnących na terenie m.st. Warszawy
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Zgłoszenie Nr 5/2022/Śródmieście
Nazwa instalacji: WAR1059 B  - modyfikacja 78/2011. Adres: Al. Wyzwolenia 2. Podmiot: „P4” Sp. z o.o. ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa. Data zgłoszenia: 26.01.2022r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Zgłoszenie nr 1/2022/Wesoła
Podmiot: Orange Polska S.A.   Data zgłoszenia: 20 stycznia 2022 r. Miejsce: Instalacja radiokomunikacyjna  81885N! Grzybowa Warszawa Wesoła, ul. Wspólna dz. Nr 81/2 Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami - jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-rozsączającego oraz odprowadzanie do ww. zbiornika wód opadowych lub roztopowych na dz. ew. nr 15 obręb 1-05-15 Dzielnica Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.916.2021.TW z 18 stycznia 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lslominski@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych MPWiK pochodzących z myjni samochodowej na stacji paliw przy Al. Krakowskiej 208 w Dzielnicy Wło
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.849.2021.MSK z 12 stycznia 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lslominski@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie i likwidację urządzeń wodnych oraz usługę wodną na potrzeby budowy sieci kanalizacyjnej w ul. Zdziarskiej i ul. Ostródzkiej w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.646.2021.TW z 13 stycznia 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lslominski@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie zbiornika retencyjno-chłonnego oraz odprowadzanie do ww. zbiornika wód opadowych lub roztopowych na dz. ew. nr 4/7 obręb 1-08-32 w Dzielnicy Ursynów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.3.2022MWL z 14 stycznia 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lslominski@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do pięciu systemów rozsączających na dz. ew. nr 54/7 obręb 4-07-06 w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.926.2021.TW z 17 stycznia 2022 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy: lslominski@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 26-01-2022

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe