Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią handlową i usługową na parterze wraz z przebudową istniejącego garażu podziemnego na dz. ew. nr 31, 12/10, obręb 1-01-06, przy ul. S. Żaryna i L. Danielewicza w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 12.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.7.2019.JKO   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-09-2019
Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnie zagrożonych powodzią tj. sieć wodociągowa DN 300 mm w ul. Zdziarskiej w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.429.2019.MSK z 4 września 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Wdrożenie czynności związanych z przetwarzaniem odpadów na działce o numerze ewidencyjnym 24 w obrębie geodezyjnym nr 4-07-09 w Warszawie ul. Marywilska 36
Warszawa, 27.08.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.8.2017.UPR INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Wymiana elektrofiltra na filtr workowy, przy ul. Augustówka 30 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa,29.08.2019r.  OŚ-IV-UI.6220.45.2018.MDA INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Budowa sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z (…) garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi wraz z miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 11.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.83.2019.SPA ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Budowa hali magazynowo produkcyjnej z przestrzeniami biurowo administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, na działkach ew. nr 56, 57, 66, 68, 69, 70/3, 72/1, 58, 59 obręb 2-07-09, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 11.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.1.2018.DKO (SPA) nr pisma w sprawie: 86 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Wszczęcie postępowania na przebudowę sieci ciepłowniczej od komory J-9/L-3 do komory J-9/L-3a w ul. Człuchowskiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, dn. 10.09.2019 r. UD-I-WOŚ.B.6220.19.2019.AFL(5) ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 10.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. 49 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie nowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.431.2019.MSK z 9 sierpnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, usługę wodną i szczególne korzystanie z wód na działkach w dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.505.2019.AZ z 30 sierpnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Obwieszczenie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opad. i roztop. do urządzeń wodnych na działkach nr ew. 33 i 144 obręb 4-09-08 w dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z terenu przy ul. Radzymińskiej 267
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.451.2019.AZ z 28 sierpnia 2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcją usługową, garażami podziemnymi, drogami wewnętrznymi, miejscami postojowymi, elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą techniczną, przy ul. Odkrytej, w Dzielnicy Białołęka.
Warszawa, 10.09.2019 r. OŚ-IV-UI.6220.31.2019.DRY nr pisma w sprawie 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-09-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, budynków usługowych z funkcją mieszkaniową z dopuszczeniem do funkcji zamieszkania zbiorowego z garażami podziemnymi, zlokalizowane przy ul.Żupniczej i Mińskiej w Dzielnicy Praga-Płd
Warszawa, 2019 wrz. 09 OŚ-IV-UI.6220.12.2019.DRY nr pisma w sprawie 13 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Budowa stacji paliw BP Europa SE, na działce ew. nr 13/17 obręb 3-14-03, przy ul. Wał Miedzeszyński 273 w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 9.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.57.2019.DKO ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Rozbudowa centrum biurowo handlowo rozrywkowego w zakresie nowych faz 5, 6, 7 wraz z parkingiem naziemnym oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, położonego, przy ul. Ostrobramskiej 75 i 75C w Dzielnicy Praga Południe
Warszawa, 09.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.129.2018.SPA   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-09-2019
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy.
Warszawa, 5.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.138.2018.DKO Nr pisma w sprawie: 51 UPR ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami, garażem podziemnym, infrastrukturą towarzyszącą i zjazdami, przy ul. Narwik w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 5.09.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.138.2018.DKO UPR ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do kanalizacji innego podmiotu tj. MPWiK m. st. Warszawy ścieków przemysłowych z galwanizerni zlok. przy ul. Traktorzystów
Obwieszczenie WA.RUZ.421.249.2019.JD z 28.08.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do urządzeń wodnych tj. do 24 zestawów skrzynek rozsączających (…) wód opadowych i roztopowych z terenu osiedla mieszkaniowego (…) w dz. Białołęka m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.461.2019.AZ z 27.08.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie do urządzeń wodnych (…) wód opadowych i roztopowych z dachów osiedla mieszkaniowego zlokalizowanego (…) w dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.458.2019.AZ z 27.08.2019 r. Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. W przypadku kłopotu z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt: - mailowy:  j.naperty@um.warszawa.pl - telefoniczny: 22 44 32 511 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 16.00 umożliwimy ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 06-09-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe