Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Wykonanie działań ochronnych dębu szypułkowego Mieszko I - pomnika przyrody na podstawie wskazań ekspertów w zakresie zabezpieczenia drzewa przed rozłamem/wykrotem, wraz z odmalowaniem podpór
Zapytanie ofertowe Formularz ofertowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Budowa zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 14/1, 137 obręb 4-07-05 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 19 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.143.2020.MST Nr pisma w sprawie: 34 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Zabudowa wielofunkcyjna mieszkaniowo-biurowo-usługowa z garażami wielopoziomowymi przy ulicach Czerniakowskiej, Chełmskiej i Polkowskiej (…) w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 19 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.55.2019.AOR nr pisma w sprawie: 40 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną (…) w rejonie ul. Pawiej oraz ul. Dzielnej, w Dzielnicy Wola
Warszawa, 19 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.160.2020.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Budowa zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego wraz z zespołem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na dz. ewid. nr 14/1, 137 obręb 4-07-05 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 19 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.143.2020.MST Nr pisma w sprawie: 33 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Budowa urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego na terenie projektowanego obiektu magazynowo-biurowego, na dz. ewid. nr 13/2, obręb 2-06-13, przy ul. Janka Muzykanta róg ul. Hipotezy w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 19 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.16.2021.APA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Przebudowa oraz rozbudowa istniejących parkingów na dz. ew. nr 6/9, 9/1, 9/4, 9/6, obręb 2-06-07, przy ul. Komitetu Obrony Robotników 39 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 19 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.99.2020.IOS nr pisma w sprawie: 26 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Budowa zespołu produkcyjno - magazynowo - usługowego wraz z zespołem socjalno – biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną (…) przy ul. Otomańskiej w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.23.2021.MST Nr pisma w sprawie: 15 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Decyzja nr 530 OŚ 2021 z 15 października 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy nr 530/OŚ/2021 z 15 października 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określającej istotne warunki korzystania ze środowiska oraz ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Budowa instalacji pięciu zbiorników na azot na dz. ewid. nr 2 obręb 2-06-04 oraz na dz. ewid. nr 53/7 obręb 2-06-02 przy al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Budowa instalacji pięciu zbiorników na azot na dz. ewid. nr 2 obręb 2-06-04 oraz na dz. ewid. nr 53/7 obręb 2-06-02 przy al. Krakowskiej 110/114 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.173.2020.EKO ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Budowa i eksploatacji zespołu magazynowo-usługowo-produkcyjnego wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów (…) przy ul. Gwarków w Dzielnicy Rembertów
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.109.2021.SPA nr pisma w sprawie: 17 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 19-10-2021
Decyzja nr 531/OŚ/2021 z 14 października 2021 r. znak: OŚ-IV-UII.6220.149.2020.WKA
Decyzja Prezydenta m.st. Warszawy o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzająca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określająca warunki korzystania ze środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu zabudowy mieszkaniowej z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2021
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Salomejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na dz. ewid. nr 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 57/1, 57/6, 60, obręb 2-07-03 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 15 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.113.2021.JKO nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2021
Budowa budynków mieszkalnych przy ul. Salomejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” na dz. ewid. nr 5/8, 5/9, 5/10, 5/11, 5/12, 57/1, 57/6, 60, obręb 2-07-03 w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 15 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.113.2021.JKO nr pisma w sprawie: 11 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2021
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 14/2, 14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, obręb 4-16-25, przy ul. Warzelniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.149.2020.WKA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2021
Rozbudowa zespołu zabudowy mieszkaniowej z infrastrukturą techniczną na działkach ewid. nr 14/2, 14/3, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, obręb 4-16-25, przy ul. Warzelniczej w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.149.2020.WKA INFORMACJA o wydaniu decyzji Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2021
Zespół budynków biurowo-usługowych z funkcją handlową, garażem podziemnym, zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wałbrzyskiej 11 na działce ewid. nr 33 obręb 1-04-14 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.45.2021.KSZ nr pisma w sprawie: 3 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2021
Zespół budynków biurowo-usługowych z funkcją handlową, garażem podziemnym, zjazdami i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wałbrzyskiej 11 na działce ewid. nr 33 obręb 1-04-14 w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.45.2021.KSZ nr pisma w sprawie: 2 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2021
Budowa bazy magazynowo-transportowej dla odpadów, na dz. ewid. nr 9 obręb 3-03-02, przy ul. Kozia Górka w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 18 października 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.39.2021.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-10-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe