Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach z garażami podziemnymi z wbudowaną stacją transformatorową, dróg wewnętrznych, elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej przy ul. Grochowskiej 301/305
Warszawa, 14.08.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.76.2019.JFI nr pisma w sprawie: 7 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterach z garażami podziemnymi z wbudowaną stacją transformatorową, dróg wewnętrznych, elementów zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej przy ul. Grochowskiej 301/305
Warszawa, 14.08.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.76.2019.JFI ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią energetycznej linii kablowej niskiego napięcia w dz. Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.409.2019.MSK z 8 sierpnia 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią projektowanego gazociągu średniego ciśnienia 63 PE w dz. Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.455.2019.MSK z 8 sierpnia 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego (…) służącego do odprowadzania wód z odwodnienia wykopu budowlanego (…) na dz. o nr ew. 127/3 obręb 3-04-06 w Dzielnicy Praga Południe
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.319.2019.KAK z 5 sierpnia 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2019
Wykonanie studni chłonnych i odprowadzanie do ww. urządzeń wodnych wód opadowych i roztopowych z terenu budynku hotelowego z usługami w parterze oraz funkcjami towarzyszącymi, garażem podziemnym zlokalizowanego przy ul. Postępu w dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.480.2019.AZ z 07.08.2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2019
Wprowadzanie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zawierających substancje szczególnie szkodliwe, pochodzących z obiektu zlokalizowanego przy al. Krakowskiej 169 w Dzielnicy Włochy
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.524.2019.KAK z 6 sierpnia 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-08-2019
Budowa jednostki wielopaliwowej w Elektrociepłowni Siekierki przy ul. Augustówka w Dzielnicy Mokotów
Warszawa,14.08.2019r. OŚ-IV-UI.6220.16.2017.MDA Nr pisma w sprawie:98 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a. oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-08-2019
Budowa zespołu budynków biurowych z funkcjami usługowymi-hotelowo-mieszkaniowymi wraz z parkingiem podziemnym, drogami wewnętrznymi, elementami zagospodarowania terenu przy ul.Towarowej i ul.Prostej w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Warszawa, 13 sierpnia 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.123.2018.JKO ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 13-08-2019
Etapowa budowa budynków mieszkalnych z usługami w parterach oraz budynku mieszkalno-biurowego z usługami w parterze wraz z parkingami (garażami) podziemnymi i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Prostej 69 w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
Warszawa, 09.08.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.19.2018.DKO ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 12-08-2019
Budowa zespołu budynków składającego się z dwudziestu trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych (z funkcją usługową w parterze siedmiu z nich) oraz jednego budynku usługowego (…), w rejonie ul. Poborzańskiej w Dzielnicy Targówek
Warszawa, 9 sierpnia 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.97.2018.JKO   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Budowa zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 9 sierpnia 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.87.2018.JKO   ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami na dz. ew. nr 320 i 290, obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 09.08.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.112.2018.IOS INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami na dz. ew. nr 320 i 290, obręb 4-06-35, przy ul. Płochocińskiej w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy.
Warszawa, 09.08.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.112.2018.IOS nr pisma w sprawie: 82 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. 49 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. tymczasowego wylotu wód z odwodnienia do Kanału Bródnowskiego (…) oraz jego likwidację (…) w Dzielnicy Białołęka
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.287.2019.KAK z 1 sierpnia 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Atrium Reduta Sp. z o.o., ścieków przemysłowych (…), przy Al. Jerozolimskich 148 w Dzielnicy Ochota
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.361.2019.KAK z 2 sierpnia 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Uruchomienie zakładu zbierania zużytej puszki aluminiowej na terenie istniejącej hali przy ul. Gierdziejewskiego 5 w Warszawie.
Warszawa, 9.08.2019 r OŚ-IV-UI.6220.1.2019.MSK INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Wszczęcie postepowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. sześciu zbiorników retencyjno-rozsączających oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do projektowanych urządzeń wodnych w Dzielnicy Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.406.2019.KAK z 1 sierpnia 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Wszczęcie postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z utworów neogeńsko-oligoceńskich dla szpitala przy ul. Niekłańskiej 4/24 w dzielnicy Praga Południe
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.511.2019.ST z 2 sierpnia 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019
Odprowadzanie do Potoku Służewieckiego, za pośrednictwem kanału deszczowego - Rowu Wolica, na działce o nr ew. 67/1 obręb 1-10-14 w dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy wód opadowych i roztopowych z terenu dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.323.2019.AZ z 30.07.2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 09-08-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe