Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Budowa sieci cieplnej 2xDn350 z kierunku komory J-9/L-7 ul. Szeligowska, kat. obiektu budowlanego kat. XXVI – część działek ew. nr 8/3, 9/1, 14/4, 14/5, 14/6 z obrębu 6-13-04 – Zadanie 3
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ-B.6220.3.2021.AFL Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Budowa hali magazynowo-produkcyjnej wraz z przestrzeniami biurowo-administracyjnymi, towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów, przy ul. Szyszkowej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.1.2018.DKO nr pisma w sprawie: 127 (SPA) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Budowa zespołu pięciu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi (trzy garaże podziemne i pięć części nadziemnych) przy ul. Polskiej i 7-KUL w Dzielnicy Mokotów
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.133.2018.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Budowa sieci cieplnej 2xDn400 z kierunku komory J-9/L-7 ul. Nowoczłuchowska, kat. obiektu budowlanego kat. XXVI – część działek ew. nr 14/8, 12/4 z obrębu 6-13-05 – Zadanie 1B
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ-B.6220.2.2021.AFL Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Budowa sieci cieplnej 2xDn400 z kierunku komory J-9/L-7 ul. Nowoczłuchowska, kat. obiektu budowlanego kat. XXVI – część działek ew. nr 14/8, 12/4 z obrębu 6-13-05 – Zadanie 1B
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ-B.6220.2.2021.AFL Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Wykonanie studni głębinowej dla potrzeb podlewania upraw rolniczych, przy ul. Bekasów 12 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.137.2020.MST nr pisma w sprawie: 12 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażem podziemnym, powierzchnią usługową oraz towarzysząca infrastrukturą komunikacyjną i techniczną w rejonie ul. Antoniewskiej oraz Kalorycznej
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.125.2020.MST nr pisma w sprawie: 22 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Budowa budynku zamieszkania zbiorowego z garażem podziemnym, lokalami usługowymi, infrastrukturą techniczną oraz elementami zagospodarowania terenu przy ul. Bystrej/Radzymińskiej
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.101.2020.MST ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Budowa zespołu czterech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami i garażami podziemnymi, elementami zagospodarowania terenu, drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi na terenie (…) przy ul. Równoległej w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 14 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.180.2020.SPA ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Budowa sieci cieplnej - Zadanie 3
Warszawa, 16 kwietnia 2021 r. UD-I-WOŚ-B.6220.3.2021.AFL  Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Zgłoszenie Nr 25/2021/Śródmieście
Nazwa instalacji: WAR1039 D - modyfikacja 1/2015. Adres instalacji: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33. Podmiot: „P4” Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Data zgłoszenia: 16.04.2021r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Zgłoszenie Nr 24/2021/Śródmieście
Nazwa instalacji: WAR1092 C - modyfikacja 49/2013. Adres instalacji: ul. Krucza 51. Podmiot: „P4” Sp. z o.o. ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa. Data zgłoszenia: 16.04.2021r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Zgłoszenie Nr 23/2021/Śródmieście
Nazwa instalacji: BT 16002 BROWARNA - modyfikacja 60/2013. Adres instalacji: ul. Karowa 31a. Podmiot: Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa. Data zgłoszenia: 15.04.2021r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Zgłoszenie 6/2021/Targówek
Podmiot: T-Mobile Polska S.A. Nazwa instalacji: 20130(81261N!) WWA_WARSZAWA_SUWALSKA9 Data zgłoszenia : 08.04.2021 Miejsce: ul. Suwalska 9 Opis: Zgłoszenie aktualizacji danych w instalacji ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 16-04-2021
Wykonanie komór drenażowych na działkach nr 55, 56/2 i 111/2 obręb 1-07-06 w dzielnicy Mokotów i odprowadzanie do ww. urządzeń, wód opadowych i roztopowych z fragmentów dróg: Pułku AK Waligóra i Batalionu AK Ryś
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.4210.114.2021.AZ z 2 kwietnia 2021 r Informacja dla osób ze specjalnymi potrzebami. Jeśli mają Państwo kłopot z dostępem do treści ogłoszenia, prosimy o kontakt mailowy:lgrajek@um.warszawa.pl lub telefoniczny: 22 44 32 575 od poniedziałku do piątku w godz. 8-16. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami podziemnymi, zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek ewid. nr 45 i 46 obręb 3-05-24 przy ul. Ostrobramskiej w Dzielnicy Praga-Południe
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UI.6220.8.2021.MSK ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: -­ art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2021
Budowa sieci cieplnej 2xDn400 z komory J-9/L-7 ul. Nowoczłuchowska, kat. obiektu budowlanego kat. XXVI – część działek ew. nr 14/4, 14/6 z obrębu 6-13-05 – Zadanie 1A, w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 14 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: UD-I-WOŚ-B.6220.1.2021.AFL Nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2021
Budowa zespołu budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną na dz. ew. nr 67 obręb 2-08-16 w rejonie ul. Wiktoryn w Dzielnicy Włochy
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.15.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2021
Budowa instalacji do wyrobu substancji przy zastosowaniu procesów chemicznych, na dz. ew. nr 359 obręb 4-06-35, przy ul. Szałwiowej 2 w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 15 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.81.2019.SYP ZAWIADOMIENIE Zgodnie z: - art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na  ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2021
Realizacja zabudowy mieszkalno-usługowo-handlowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą, w rejonie ul. Lazurowej, ul. Rozłogi i ul. Siemiatyckiej w Dzielnicy Bemowo
Warszawa, 14 kwietnia 2021 r. Znak sprawy: OŚ-IV-UII.6220.87.2018.JKO Nr pisma w sprawie: 102 (SYP) ZAWIADOMIENIE Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 15-04-2021

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe