Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy
Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP > Menu przedmiotowe > Ogłoszenia i informacje > Ochrona środowiska > Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

Ochrona środowiska - ogłoszenia i informacje

  Drukuj
 

Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 18.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR nr pisma w sprawie: 10 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 36 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) dalej k.p.a ., oraz zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 18.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR ZAWIADOMIENIE      Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Realizacja zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami, garażem podziemnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ew. nr 9 i 10, obręb 3-12-84 przy ul. Małowiejskiej w Dzielnicy Wawer
Warszawa, 18.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.50.2019.UPR nr pisma w sprawie: 7  ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r. poz. 1496 z ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Etapowa wielorodzinna zabudowa mieszkaniowa z usługami w parterze z garażami podziemnymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu (etap C, D, E)” na dz. ew. nr 21/6, obręb 4-04-05, przy ul. Klasyków w Dzielnicy Białołęka
Warszawa, 18 czerwca 2019 r. OŚ-IV-UII.6220.18.2019.IOS nr pisma w sprawie: 31 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dotyczących rozbudowy lokalu Reserved w CH Arkadia w dz. Śródmieście
Zawiadomienie OŚ-III-Geo.654088.2019.LUS z 18 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 17.06.2019 r. OŚ-IV-UI.6220.10.2015.MSK Nr pisma w sprawie: 2717 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Budowa Zespołu Usługowo-Handlowego wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz przebudową w zakresie układu drogowego przy al. Komisji Edukacji Narodowej 14 w Dzielnicy Ursynów
Warszawa, 17.06.2019 r. OŚ-IV-UI.6220.10.2015.MSK Nr pisma w sprawie: 2716 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 18-06-2019
Budowa osiedla budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, miejscami postojowymi naziemnymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Ryżowej w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
Warszawa, 17.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.33.2019.WKA ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 r., poz. 1496, z późn. zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Rozbudowa, przebudowa, częściowa rozbiórka istniejącego budynku usług handlu, przy ul. Trakt Lubelski 131 w Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy
Warszawa, 14.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.92.2018.SPA INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 14.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.52.2019.WKA nr pisma w sprawie: 8 ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 14.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.52.2019.WKA ZAWIADOMIENIE     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową, przy ul. Szeligowskiej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy
Warszawa, 14.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.52.2019.WKA nr pisma w sprawie: 6 ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania     Zgodnie z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Przebudowa pomieszczeń strefy produkcyjnej w Zakładzie Technologii Formy Leku (AFS) oraz adaptacja pomieszczeń z odpowiednimi klasami czystości powietrza oraz wymaganą funkcjonalnością przy ul. L. Rydygiera 8 w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Warszawa, 14.06.2019 r. OŚ-IV-UI.6220.24.2018.MSK INFORMACJA o wydaniu decyzji     Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Opracowanie w skali półtechnicznej technologii ciągłej produkcji merkaptanu perchlorometylowego (PCMM), półproduktu w technologii fungicydów do ochrony roślin oraz technologii tiofosgenu stosowanego w produkcjach farmaceutycznych ul. Annopol 6
Warszawa, 13.06.2019 r. OŚ-IV-UII.6220.77.2018.SYP Nr pisma w sprawie: 17 INFORMACJA o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko      Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie trzech przepustów w urządzeniu wodnym w rejonie ul. Tanecznej, Samby w dz. Ursynów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.374.2019.KAK z 6 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 17-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu do Kanału Zerzeńskiego oraz na jego likwidację, po zakończeniu robót odwodnieniowych
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.391.2019.KAK z 10 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością MPWiK ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej zlokalizowanej przy ul. 17 Stycznia 39
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.186.2019.ST z 10 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego i odprowadzanie do ww. zbiornika wód opadowych i roztopowych z terenów przy ul. Pory i Jaśminowej w dz. Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.390.2019.AZ z 10 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego i odprowadzanie do ww. zbiornika wód opadowych i roztopowych z terenów przy ul. Pory i Jaśminowej w dz. Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.389.2019.AZ z 10 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2019
Wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-infiltracyjnego i odprowadzanie do ww. zbiornika wód opadowych i roztopowych z terenów przy ul. Pory i Jaśminowej w dz. Mokotów
Obwieszczenie WA.ZUZ.6.421.388.2019.AZ z 10 czerwca 2019 r. ... [zobacz więcej]
Data publikacji: 14-06-2019

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 > >>
 
 
Rejestr zmian
 
jak korzystać z BIP | rejestr zmian | redakcja BIP | mapa serwisu | kontakt | dane osobowe