Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Opinia RIO

Katalog wyżej: Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy

Lista artykułów:


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.174.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2020 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.

Wa1742020.pdf


Wprowadził Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-04-24
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-04-24
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2020-04-24
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2020-04-24
Wersja standardowa