Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Opinia RIO

Katalog wyżej: Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy

Lista artykułów:


Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr Wa.158.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2019 roku

w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

Wa1582019.pdf


Wprowadził Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-08-31
Aktualizujący Zieliński Zbigniew (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2019-04-26
Zatwierdzający Stasiuk Anna (Biuro Planowania Budżetowego (PB)) 2019-04-26
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-04-26
Wersja standardowa